Att skapa och använda taggar i Shopify

Du kan lägga till taggar för att gruppera, söka, filtrera och göra massändringar för artiklar i följande avsnitt:

Taggar visas inte för kunder, men du kan använda taggar för att kategorisera produkter i din webbutik och organisera kundernas sökresultat.

I slutet av sommarsäsongen kan du till exempel söka efter dina produkter med taggen "Sommar" på din Produkt-sida och använda en massåtgärd för att dölja dem från dina försäljningskanaler.

Taggtyper

Du kan skapa en anpassad uppsättning taggar för varje sektion i Shopify där taggar används. När du skapar en tagg i ett visst avsnitt kommer det inte att kopieras till de andra avsnitten där taggar används. Du kan till exempel organisera ordrar med taggar såsom packed eller test, men använda taggar såsom tax exempt eller wholesale för att beskriva några av dina kunder. Varje typ av tagg motsvarar den avdelning som den kan organisera:

Typer av taggar
Typ Beskrivning
Produkt Lägg till och ta bort taggar för en specifik produkts detaljsida. Filtrera produkter efter tag på sidan Produkter och sidan Lagerförteckning. Använd produkttaggar som urvalskriterier när du bygger en automatisk produktserie, eller som filter när du skapar en meny. När en kund söker efter en term som matchar en produkttagg, visas de taggade produkterna i sökresultaten, även om taggarna är osynliga för kunderna.
Överför Lägg till och ta bort taggar för en specifik överförings detaljsida. Filtrera överföringar med tagg på sidan Överföringar.
Kund Lägg till och ta bort taggar för en specifik kunds detaljsida. Filtrera kunder utifrån tagg på sidan Kunder.
Blogginlägg Lägg till och ta bort taggar för ett specifikt blogginläggs detaljsida. Filtrera blogginlägg utifrån tagg på sidan Blogginlägg.
Order Lägg till och ta bort taggar för en specifik orders detaljsida. Filtrera ordrar med tagg på sidan Ordrar.
Beställningsutkast Lägg till och ta bort taggar för ett specifikt orderutkasts detaljsida. När du skapar en order från ett orderutkast, överförs orderutkastets taggar och läggs till som ordertaggar.

Lägg till en tagg

Du kan lägga till en tagg när du skapar eller redigerar produkter, överföringar, kunder, blogginlägg, ordrar eller orderutkast.

Steg:

 1. Öppna den specifika detaljsidan för produkt, överföring, kund, blogginlägg, order eller orderutkast i Shopify.
 2. I avsnittet Taggar anger du namnet på den tagg som du vill lägga till, eller markerar den på listan med befintliga taggar. Om du anger namnet för en ny tagg kommer den automatiskt att skapas för framtida användning i avsnittet.
 3. Klicka på Spara.

Taggar som är associerade med ordrar och orderutkast kan ha upp till 40 tecken. Taggar som är associerade med produkter, överföringar, kunder och blogginlägg kan ha upp till 255 tecken.

Taggar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel är Approved och approved samma tagg. Använd endast bokstäver, siffror och bindestreck i dina taggar. Bokstäver med accenter och andra symboler kan utesluta sökresultat.

Du kan tillämpa upp till 250 taggar på varje produkt, kund, överföring, blogginlägg, order och orderutkast.

Du kan lägga till, ta bort och visa den fullständiga listan med taggar genom att klicka på Visa alla taggar på en detaljsida för produkt, överföring, kund, blogginlägg, order eller orderutkast.

Steg:

 1. I avsnittet Taggar klickar du på Visa alla taggar.
 2. Välj en tagg från listan.
 3. Klicka på Tillämpa ändringar.

Ta bort en tagg

Du kan ta bort en tagg från produkter, överföringar, kunder, blogginlägg, ordrar eller orderutkast.

Steg:

 1. Öppna den specifika detaljsidan för produkt, överföring, kund, blogginlägg, order eller orderutkast i Shopify.
 2. Klicka på x intill taggen som du vill ta bort. Taggen tas endast bort från den specifika produkten, överföringen, kunden, blogginlägget, ordern eller orderutkastet.
 3. Klicka på Spara.

Du kan ta bort en tagg från listan Visa alla taggar på en detaljsida för produkt, överföring, kund, blogginlägg, order eller orderutkast:

 1. I avsnittet Taggar klickar du på Visa alla taggar.
 2. Klicka på x bredvid namnet på en tagg du vill ta bort.
 3. Klicka på Tillämpa ändringar.

Lägg till och ta bort taggar i bulk

Du lägger till och tar bort taggar på flera produkter, överföringar, kunder, blogginlägg, ordrar eller orderutkast med hjälp av massåtgärder på datorn. Ordertaggar kan också läggas till och tas bort i bulk på mobilen.

Massredigera taggar för produkt, överföring, kund, blogginlägg och orderutkast

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på Produkter, Överföringar, Kunder, Blogginlägg eller Orderutkast.

 2. Markera produkten, överföringen, kunden, blogginlägget eller orderutkastet som du vill tagga.

 3. Klicka på Lägg till taggar eller Ta bort taggar.

 4. Klicka på taggarna som du vill lägga till eller ta bort.

 5. Klicka på Spara.

Massredigera ordertaggar

Steg:

Sök efter tagg i Shopify

Du kan söka efter en tagg som du har lagt till en produkt, överföring, kund, blogginlägg, order eller orderutkast för att hjälpa dig att hitta något. Sökningen ger dig alla resultat som matchar taggen. Inga sökresultat visas om du söker efter en tagg som inte har lagts till någonting.

Steg:

 1. Ange namnet på taggen i Shopifys sökfält.
 2. Visa matchande resultat och välj ett resultat för att se det i detalj.

Filtrera efter tagg:

Du kan använda taggar för att filtrera listorna på sidorna Produkter, Överföringar, Kunder, Blogginlägg, Ordrar och Orderutkast. Du kan även använda produkttaggar för att filtrera listan med varianter på sidan Lagerförteckning.

Se Filtrera dina ordrar om du vill filtrera order efter tagg.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på Produkter, Överföringar, Kunder, Blogginlägg, Ordrar, Orderutkast eller Lagerförteckning.
 2. Klicka på Taggad med eller Fler filter.
 3. Ange namnet på taggen som du vill använda som ett filter. Filterresultat visas.

Du kan filtrera listan med en tagg i taget eller ange en syntax i en listas sökfält för att filtrera efter flera taggar.

Andra sätt att använda taggar

Det finns fler sätt att använda taggar och hålla sig organiserad:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis