Shopify Magic

Shopify Magic är en serie kostnadsfria AI-aktiverade funktioner som integreras i Shopifys produkter och arbetsflöden för att göra det enklare för dig att starta, driva och utöka din verksamhet. Shopify Magic kombinerar Shopifys alla funktioner med den senaste utvecklingen inom AI-teknik för att ge personligt och kontextuell relevant support för en rad olika uppgifter inom butiksbyggande, marknadsföring, kundsupport och back office-hantering.

Tillgänglighet

  • Verktyg och upplevelser från Shopify Magic är tillgängliga gratis, oavsett vilken prenumerationsplan du har. Åtkomst och tillgänglighet till specifika funktioner kan dock variera.
  • Shopify Magic fungerar både på datorer och mobila enheter, även om vissa funktioner som drivs av Shopify Magic inte är optimerade för mobila enheter.
  • Språksupport för Shopify Magic kan variera efter funktion. Alla funktioner stöder engelska. Det finns dock funktioner (till exempel produktbeskrivningsgenerering) som stöder ytterligare språk, som till exempel tyska, spanska, franska, italienska, japanska, portugisiska (brasilianska) och kinesiska (förenklad).

Textgenerering

Du kan använda Shopify Magic för att generera text automatiskt och påskynda skrivprocessen. Shopify Magic använder information från dig för att med hjälp av artificiell intelligens (AI) generera innehållsförslag som produktbeskrivningar, ämnesrader för e-post och rubriker i din webbshop.

Automatisk textgenerering baseras på Large Language Models (LLMs), som är datorprogram utformade för att behandla och förstå mänskligt språk. LLMs analyserar stora mängder textdata, till exempel böcker, artiklar och webbsidor, och med hjälp av olika algoritmer lär det sig mönster och relationer mellan ord och fraser. LLMs kan användas för en mängd olika uppgifter, till exempel svara på frågor, översätta, sammanfatta text och generera originalinnehåll. Läs om tips för att använda textgenerering med Shopify Magic.

Du kan skapa textförslag i följande delar av din butik:

Sidekick

Sidekick är en AI-aktiverad handelsassistent som har tränats till att känna till alla Shopify-funktioner och genast kan komma åt sammanhang, data och kunskap för att generera mycket personlig och relevant support för en rad olika uppgifter. Med Sidekick kan du använda vardagsspråk för att rivstarta den kreativa processen, ta itu med tidskrävande uppgifter och fatta välgrundade affärsbeslut.

Mediagenerering

Shopify Magic är integrerat med Shopify-admins bildredigerare, så att du kan utnyttja AI för att hjälpa dig med professionella bildjusteringar utan att kräva ytterligare mjukvara eller designkunskap.

Med Shopify Magic kan du ta bort bakgrunden från en produktbild eller ersätta bakgrunden med antingen en enstaka färg eller en AI-genererad scen. Du kan välja från förinställda sceninstruktioner eller att generera en ny bakgrund med hjälp av dina egna beskrivande nyckelord eller korta fraser.

Mer information om att generera media med Shopify Magic.

Sammanfattningar av apprecensioner

Apprecensioner från andra handlare hjälper dig att utvärdera vilka appar som är rätt för ditt företag. Sammanfattningar av apprecensioner drivs av Shopify Magic och är tillgängliga för utvalda appar i Shopify App Store för att hjälpa dig att välja appar snabbare.

Förutspådda värden för belopp som spenderats per kund

Du kan aktivera de förutspådda värdena i din rapport Kundsegmentanalys för att visa förutsägelser om möjliga framtida utgifter per kund på segmentnivå.

Dessa förutspådda värden baseras på de föregående 24 månadernas data från din butik och garanterar inte framtida försäljningsbelopp. Datan baseras inte på information från andra butiker eller medelvärden för din bransch och dina data delas inte med några andra butiker.

Datahantering och sekretess med Shopify Magic

Shopify Magics AI-modeller är byggda på en kombination av Shopifys egenutvecklade data och världens ledande stora språkmodeller (LLM). Genom att inte begränsa oss till en enda modell eller leverantör bibehåller vi flexibiliteten att anpassa och anta de mest effektiva lösningarna när de dyker upp. Modellerna för att generera text-till-bild tränas på en mängd dataset med bilder, med fokus på e-handel och produktpresentation. Data kommer från offentliga dataset och Shopifys egna databaser, enligt Shopifys sekretess- och dataskyddsprinciper.

Shopify använder inte några handlaruppgifter på butiksnivå för att driva Shopify Magic för andra handlare. I vissa fall använder Shopify Magic en handlares egna uppgifter på butiksnivå för att ge bäst resultat till den handlaren. I dessa fall delas dock inte denna data med några andra handlare.

Shopify Magic är byggd med Shopifys stabila säkerhetsarkitektur och integritetspolicy som används av miljontals företag runt om i världen.

Mer information om Sekretess.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis