Ställ in omedelbara svar för Shopify Inbox

När en kund klickar på chattknappen i din webbshop öppnas ett chattfönster i webbläsaren som visar din hälsning och en lista med frågor baserat på dina synliga snabbsvar. Om en kund klickar på en fråga visas det fördefinierade svaret. Om du till exempel skapar ett snabbsvar som förklarar din returpolicy så kan kunder klicka på frågan Vad är er returpolicy? för att få svaret visat.

Snabbsvar för Spåra min order ingår som standard och ger automatiskt din kund aktuell orderstatus när den klickas.

Skapa ett snabbt svar

Du kan skapa så många snabba svar som du vill och visa upp till 100 snabba svar till kunder. När du skapar ett snabbt svar måste du ange både den fråga som visas för kunderna och svaret på den frågan.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Chattinställningar.

 5. Klicka på Skapa snabbt svar i avsnittet Snabba svar.

 6. Ange den fråga som du vill visa för kunderna i textrutan Fråga.

 7. I textrutan Svar anger du det svar du vill visa för kunderna när frågan klickas.

 8. Valfritt: Som standard är ditt nya svar synligt för kunderna. Om du inte vill att den ska vara synlig klickar du på Stäng av i avsnittet Synlighet.

 9. Klicka på Spara.

Ändra visningsordningen för snabbsvar

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Chattinställningar.

 5. I avsnittet Snabba svar klickar du på ⋮⋮ och drar det snabba svaret för att ordna om visningslistan.

 6. Klicka på Spara.

Stäng av ett snabbt svar

Om du vill behålla ett snabbt svar, men dölja det från att visas i din webbshop, kan du stänga av det snabba svaret.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Chattinställningar.

 5. I avsnittet Snabba svar, klicka på Stäng av för det snabba svar som du vill dölja.

 6. Klicka på Spara.

Upprepa föregående steg och klicka på Aktivera för att aktivera ett snabbsvar.

Radera ett snabbsvar

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Chattinställningar.

 5. Klicka på det snabbsvar som du vill radera.

 6. Klicka på Radera direktsvar.

 7. Klicka på Radera snabbt svar för att bekräfta.

Förslag på snabbsvar

Shopify Magic ger förslag på snabba svar baserat på dina butikspolicyer och din chatthistorik. Den här funktionen använder sig av artificiell intelligens (AI) för att skapa förslag för att snabbt kunna svara på frågor. Automatiskt genererade förslag på snabba svar baseras på dina butikspolicyer och konversationshistorik. Om det inte finns tillräckligt med information i dina butikspolicyer, eller om det inte finns tillräckligt med konversationshistorik, baseras de föreslagna snabbsvaren på vanliga frågor som handlare får. Du kan välja dessa frågor och sedan lägga till ett lämpligt svar för din butik.

Automatiskt genererade snabbsvarsförslag är endast tillgängliga på engelska. Som standard är amerikansk engelska det som används för förslag på engelska. De språkdata som AI använder kommer främst från nordamerikanska källor så genererat innehåll kan innehålla ord och uttryck som är lokala för den regionen. Du kan ändra vilken del som helst av föreslaget innehåll för snabbsvar för att passa dina behov.

Om du vill lära dig mer om hur du använder AI för att påskynda skrivprocessen, se Shopify Magic.

Visa förslag på snabba svar

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Chattinställningar.

 5. Klicka på ett föreslaget snabbsvar i avsnittet Snabbsvar.

 6. Valfritt: Redigera den automatiskt genererade frågan och svaret och klicka sedan på Spara.

 7. Valfritt: Om du vill lägga till föreslaget omedelbart svar i din webbshopschatt klickar du på Slå på och sedan på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis