Automatisk generering av svarsförslag i Shopify Inbox

Shopify Magic använder artificiell intelligens (AI) för att automatiskt generera svarsförslag under konversationer med kunder. Svarsförslag kan hjälpa dig att svara på kundförfrågningar snabbare.

Automatiskt genererade svarsförslag är endast tillgängliga på engelska.

Hantera svarsförslag

Svarsförslag aktiveras som standard. Du kan aktivera eller inaktivera automatiskt genererade svarsförslag från dina Shopify Inbox-inställningar.

Steg:

  1. I Shopify Inbox, klicka på inställningsikonen och sedan på Meddelandeinställningar.
  2. I avsnittet Generera ett svar automatiskt väljer du eller Av.
  3. Klicka på Spara.

Genererar svarsförslag

Shopify Magic genererar ett svarsförslag baserat på din butiksinformation. Ett föreslaget svar anges i fältet för en inkorgskonversation när konversationen uppfyller följande krav:

  • Det finns minst ett kundmeddelande i konversationen.
  • Du har ännu inte svarat på kundmeddelandet.
  • Din Shopify-butik innehåller tillräckligt med information för att svara på kundens fråga.

Svarsförslag genereras inte

Det kan hända att ett svarsförslag inte genereras under en konversation av något av följande skäl:

  • Din butiksinformation behandlas och är ännu inte tillgänglig för svarsförslag.
  • Det finns inte tillräckligt med information i din butik om det ämne som kunden frågar om.
  • Shopify Magic har inte tillgång till den information som kunden efterfrågar. Till exempel behandlas inte dina användarvillkor och din integritetspolicy för svarsförslag.

Läs om hur du förbättrar kvaliteten på dina svarsförslag.

Förbättra dina svarsförslag

Shopify Magic genererar mer exakta och frekventa svarsförslag när den har nödvändig information från din butik för att svara på vanliga frågor från dina kunder. Du kan förbättra kvaliteten på dina svarsförslag genom att lägga till korrekt innehåll i följande delar av din butik:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis