Anpassa inställningar och utseende för Shopify Inbox-chatt

Du kan anpassa chattens utseende, de snabba svar som finns tillgängliga för dina kunder och formuläret för förchatt som visas för dina kunder.

Slå på webbshopchatt

 1. I din Shopify-administratör klickar du på Webbshop > Teman.
 2. Klicka på Anpassa bredvid temat du vill redigera.
 3. Välj Bädda in app och klicka sedan på Shopify Inbox.
 4. Växla på webbshopschatknappen i avsnittet Shopify Inbox.
 5. Klicka på Spara.

Slå på Shop-chatten

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Konfigurera chatt i avsnittet Shop-chatt är inaktiverad.

 5. Klicka på Slå på i avsnittét Shop-chatt.

 6. Valfritt: Anpassa hälsningen som visas för kunder i avsnittet Varumärke vid start av en chatt i Shop-appen.

Anpassa ditt varumärke, din chattknapp och ditt hälsningsmeddelande

Från din temaredigerare kan du anpassa utseendet på knappen Shopify Inbox-chatt, dess plats i din webbshop och ditt chatthälsningsmeddelande.

Steg:

 1. I din Shopify-administratör klickar du på Webbshop > Teman.
 2. Klicka på Anpassa bredvid temat du vill redigera.
 3. Välj Bädda in app och klicka sedan på Shopify Inbox.
 4. Gör något av följande i avsnittet Varumärkesanpassning:

  • Klicka på Färg för att komma åt färgväljaren och välj eller ange en hexadecimal kod för din bakgrunds-, text- eller knappfärg.
  • Välj ikonen du vill visa för chattknappen i din webbshop från rullgardinsmenyn Ikon.
  • Välj den etikett du vill visa för chattknappen i din webbshop från rullgardinsmenyn Etikett.
  • Från avsnitten Horisontell position och Vertikal position väljer du den position där du vill att chattknappen ska visas i din webbshop.
  • I textrutan Hälsningsmeddelande anger du det meddelande som du vill visa för din kund när chattknappen klickas.
 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis