Tùy chỉnh cài đặt và giao diện trò chuyện trong Shopify Inbox

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện trò chuyện, câu trả lời tức thì dành cho khách hàng và biểu mẫu chuẩn bị trò chuyện sẽ hiển thị cho khách hàng.

Bật trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh chủ đề bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chọn Nhúng ứng dụng, rồi nhấp vào Shopify Inbox.
 4. Trong mục Shopify Inbox, bật/tắt trên nút Trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bật tính năng trò chuyện trên Shop

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Inbox.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Trò chuyện trên Shop đang tắt, nhấp vào Thiết lập trò chuyện.

 5. Trong mục Trò chuyện trên Shop, nhấp vào Bật.

 6. Không bắt buộc: Trong mục Thương hiệu, tùy chỉnh lời chào hiển thị với khách hàng khi họ bắt đầu trò chuyện với bạn trong ứng dụng Shop.

Tùy chỉnh thương hiệu, nút trò chuyện và tin nhắn chào mừng

Trong trình biên tập chủ đề, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của nút Trò chuyện trên Shopify Inbox, vị trí của nút trên cửa hàng trực tuyến và tin nhắn chào mừng trò chuyện.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh chủ đề bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chọn Nhúng ứng dụng, rồi nhấp vào Shopify Inbox.
 4. Trong mục Tùy chỉnh thương hiệu, thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Nhấp vào Màu để truy cập hộp chọn màu, rồi chọn hoặc nhập mã thập lục phân cho màu nền, văn bản hoặc nút.
  • Trong menu thả xuống Biểu tượng, chọn biểu tượng bạn muốn hiển thị cho nút trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.
  • Trong menu thả xuống Nhãn, chọn nhãn bạn muốn hiển thị cho nút trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.
  • Trong các mục Vị trí ngangVị trí dọc, chọn vị trí bạn muốn hiển thị nút trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.
  • Trong hộp văn bản Tin nhắn chào mừng, nhập tin nhắn bạn muốn hiển thị cho khách hàng khi họ nhấp vào nút trò chuyện.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí