Thiết lập trạng thái sẵn sàng và phản hồi tự động đầu tiên của Shopify Inbox

Để giúp bạn bảo đảm kỳ vọng của khách hàng khi họ sử dụng tính năng trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thiết lập khung giờ sẵn sàng và tùy chỉnh phản hồi tự động đầu tiên sẽ được gửi khi khách hàng gửi tin nhắn cho bạn.

Thiết lập khung giờ sẵn sàng

Theo mặc định, khung giờ sẵn sàng được đặt thành luôn sẵn sàng. Bạn có thể cập nhật trạng thái sẵn sàng trò chuyện từ trang quản trị Shopify trên kênh Inbox.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cài đặt trò chuyện, sau đó nhấp vào Trạng thái sẵn sàng.

 5. Trong mục Giờ, sử dụng menu thả xuống để chọn thời điểm mở cửa và đóng cửa cho mỗi ngày trong tuần mà bạn sẵn sàng trả lời các cuộc trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến.

 6. Không bắt buộc: Để đặt trạng thái sẵn sàng là luôn sẵn sàng cho một ngày cụ thể thì đối với ngày hôm đó, nhấp vào menu ... rồi nhấp vào Chọn mọi khung giờ cho ngày này.

 7. Không bắt buộc: Bạn có thể sao chép khung giờ đã đặt của một ngày cụ thể sang tất cả các ngày trong tuần. Đối với ngày bạn muốn sao chép, nhấp vào menu ... rồi nhấp vào Áp dụng những khung giờ này cho mọi ngày để thiết lập lịch trình như nhau cho cả tuần.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Thiết lập tin nhắn phản hồi đầu tiên

Bạn có thể thiết lập hai tin nhắn phản hồi tự động đầu tiên tùy thuộc vào việc khách hàng có nhắn tin cho bạn trong khung giờ bạn sẵn sàng trả lời hay không.

Tin nhắn Trong khung giờ sẵn sàng được gửi cho những khách hàng nào bắt đầu cuộc trò chuyện trong khung giờ bạn đặt là sẵn sàng. Bạn có thể sử dụng phản hồi đầu tiên này để hỏi khách hàng về bất kỳ thông tin bổ sung nào bạn cần và cho họ biết khi nào họ sẽ nhận được phản hồi.

Tin nhắn Ngoài khung giờ sẵn sàng được gửi cho những khách hàng nào bắt đầu cuộc trò chuyện ngoài khung giờ bạn đặt là sẵn sàng. Bạn có thể sử dụng tin nhắn này để cho khách hàng biết rằng bạn hiện không sẵn sàng trả lời và khi nào họ sẽ nhận được phản hồi.

Bật tin nhắn phản hồi tự động đầu tiên

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cài đặt trò chuyện, sau đó nhấp vào Trạng thái sẵn sàng.

 5. Trong mục Phản hồi tự động đầu tiên, nhấp vào Bật.

Tùy chỉnh tin nhắn phản hồi tự động đầu tiên

Sau khi bật tin nhắn phản hồi tự động đầu tiên, bạn có thể tùy chỉnh tin nhắn hiển thị với khách hàng khi họ bắt đầu trò chuyện mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Inbox.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cài đặt trò chuyện, sau đó nhấp vào Trạng thái sẵn sàng.

 5. Thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Để tùy chỉnh tin nhắn gửi cho khách hàng trong khung giờ sẵn sàng, nhấp vào Trong khung giờ sẵn sàng.
  • Để tùy chỉnh tin nhắn gửi cho khách hàng ngoài khung giờ sẵn sàng, nhấp vào Ngoài khung giờ sẵn sàng.
 6. Trong hộp văn bản Tin nhắn, nhập tin nhắn có tối đa 2048 ký tự.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí