ตั้งค่าความพร้อมใน Shopify Inbox และการตอบกลับครั้งแรกโดยอัตโนมัติ

เพื่อช่วยจัดการความคาดหวังของลูกค้าเมื่อพวกเขาใช้แชทร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเวลาในการให้บริการและปรับแต่งการตอบกลับครั้งแรกโดยอัตโนมัติที่ เมื่อมีลูกค้าส่งข้อความถึงคุณ

ตั้งค่าช่วงเวลาที่พร้อมในการให้บริการ

ตามค่าเริ่มต้น แล้ว เวลาที่คุณเปิดให้บริการจะพร้อมให้บริการเสมอ คุณสามารถอัปเดตความพร้อมในการแชทได้จากส่วน Shopify admin ในช่องทางกล่องจดหมายเข้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Inbox

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ การตั้งค่าแชท จากนั้นคลิก ช่วงเวลาพร้อมให้บริการแชท

 5. ในส่วนชั่วโมง ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละวันของสัปดาห์ที่คุณพร้อมจะตอบกลับแชทบนร้านค้าออนไลน์

 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการตั้งค่าเวลาในการให้บริการเป็นพร้อมให้ให้บริการในวันนั้นๆ เสมอ ให้คลิกที่เมนู ... จากนั้นคลิก เลือกเวลาทั้งหมดของวันนั้นๆ

 7. ตัวเลือกเสริม: คุณสามารถคัดลอกช่วงเวลาที่กำหนดไว้ของวันหนึ่งให้กับทุกวันในสัปดาห์ได้ คลิกที่เมนู ... แล้วคลิก ใช้เวลาเหล่านี้กัทุกวัน เพื่อตั้งตารางเวลาเดียวกันตลอดทั้งสัปดาห์

 8. คลิกที่ “บันทึก

ตั้งค่าการตอบกลับข้อความครั้งแรก

คุณสามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับครั้งแรกโดยอัตโนมัติสองรายการที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าส่งข้อความถึงคุณในช่วงเวลาที่คุณพร้อมให้บริการหรือไม่

ข้อความ “อยู่ในช่วงเวลาพร้อมให้บริการ” จะถูกส่งไปยังลูกค้าที่เริ่มแชทในช่วงเวลาที่คุณตั้งเป็นพร้อมให้บริการ คุณสามารถใช้การตอบกลับครั้งแรกเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการจากลูกค้าและแจ้งให้พวกเขาทราบถึงเวลาที่คุณจะตอบกลับ

ข้อความ “นอกเวลาให้บริการ” จะส่งไปยังลูกค้าที่เริ่มแชทนอกเวลาที่คุณตั้งเป็นพร้อมให้บริการ คุณสามารถใช้ข้อความนี้เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคุณไม่พร้อมให้บริการ และช่วงเวลาที่ลูกค้าจะได้รับการตอบกลับ

เปิดใช้ข้อความตอบกลับครั้งแรก

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Inbox

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ การตั้งค่าแชท จากนั้นคลิก ช่วงเวลาพร้อมให้บริการแชท

 5. ในส่วน การตอบกลับครั้งแรกโดยอัตโนมัติ ให้คลิก เปิด

ปรับแต่งข้อความตอบกลับครั้งแรกโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณเปิดข้อความตอบกลับครั้งแรกโดยอัตโนมัติแล้ว คุณจะสามารถปรับแต่งข้อความที่แสดงให้ลูกค้าเห็นเมื่อเริ่มแชทใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Inbox

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ การตั้งค่าแชท จากนั้นคลิก ช่วงเวลาพร้อมให้บริการแชท

 5. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการปรับแต่งข้อความที่ส่งไปยังลูกค้าในช่วงเวลาที่คุณเปิดให้บริการ ให้คลิกที่ “ในช่วงเวลาที่พร้อมให้บริการ
  • หากต้องการปรับแต่งข้อความที่จะส่งไปยังลูกค้านอกเวลาให้บริการ ให้คลิก “นอกเวลาให้บริการ
 6. ในกล่องข้อความ ให้ใส่ข้อความสูงสุด 2048 ตัวอักษร

 7. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี