ย้ายร้านค้ามา Shopify

หากคุณย้ายจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นเพื่อมายัง Shopify คุณสามารถใช้ข้อควรพิจารณาในการย้ายร้านค้าบางประการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการย้ายร้านค้าจะเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด ในบางกรณีการย้ายก็ไม่ซับซ้อน แต่กระบวนการย้ายก็อาจมีความยุ่งยากได้หากร้านค้าของคุณมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนหลายชุดขั้นตอนต่างๆ ที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อโอนย้ายร้านค้ามายัง Shopify นั้นขึ้นอยู่กับวิธีตั้งค่าปัจจุบันของร้านค้า

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี