ย้ายร้านค้ามา Shopify

คู่มือนี้จะสรุปวิธีย้ายร้านค้าของคุณไปยัง Shopify จากแพลตฟอร์มอื่น คุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ลืมงานการตั้งค่าหลักใดๆ

หากคุณกำลังย้ายจากแพลตฟอร์มอื่น โปรดดูคำแนะนำในการย้ายต่อไปนี้:

หากคุณโอนย้ายร้านค้าปลีกของคุณไปยัง Shopify ให้ดูที่โอนย้ายร้านค้าปลีกของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: นำเข้าเนื้อหาและข้อมูลของร้านค้าคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณได้สร้างร้านค้าบน Shopify แล้ว ให้ตรวจสอบร้านค้าที่มีอยู่ของคุณและเลือกข้อมูลรวมถึงเนื้อหาที่คุณต้องการโอนย้ายไปยัง Shopify การโอนย้ายข้อมูลอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการล้างเนื้อหาเก่าและมีประสิทธิภาพน้อย และช่วยให้เว็บไซต์รวมถึงธุรกิจของคุณมีรูปลักษณ์ที่สดใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถโอนย้ายข้อมูลต่อไปนี้ได้

 • สินค้า
 • ลูกค้า
 • ประวัติคำสั่งซื้อ (คำสั่งซื้อที่ได้รับการจัดการแล้ว)
 • บัตรของขวัญ ใบรับรอง และเครดิตร้านค้า
 • บล็อก
 • หน้า (เช่น นโยบายการจัดส่ง ข้อมูลติดต่อ หรือเกี่ยวกับ)

จากนั้นให้เลือกวิธีการถ่ายโอนเนื้อหาแต่ละประเภท ตรวจสอบตัวเลือกต่อไปนี้ ซึ่งมีตั้งแต่ความซับซ้อนทางเทคนิคน้อยที่สุดไปจนถึงความซับซ้อนทางเทคนิคมากที่สุด

 1. คัดลอกเนื้อหาจากร้านค้าที่มีอยู่ของคุณและวางในร้านค้า Shopify ใหม่
 2. ส่งออกข้อมูลของคุณเป็นไฟล์ CSV และนําเข้าไปยังร้านค้า Shopify ใหม่ของคุณ (ไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลบางส่วนด้วยวิธีนี้ได้)
 3. ใช้แอปย้ายข้อมูลจากภายนอกจาก Shopify App Store
 4. จ้าง Shopify Partner เพื่อจัดการและดำเนินการย้ายให้เสร็จสมบูรณ์
 5. พัฒนาหรือจ้าง Shopify Patner เพื่อสร้างโซลูชันการย้ายข้อมูลแบบปรับแต่งเองโดยใช้ Shopify API

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับจํานวนและความซับซ้อนของข้อมูล หน้าแต่ละหน้า เช่น นโยบายการจัดส่ง หรือนโยบายการคืนเงิน สามารถคัดลอกและวางลงในร้านค้า Shopify ใหม่ของคุณได้ ในขณะที่แค็ตตาล็อกสินค้า 250 รายการอาจต้องนําเข้าโดยใช้ไฟล์ CSV หรือแอป ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้ใช้งานสำหรับเนื้อหาแต่ละประเภท

ตัวเลือกการย้ายข้อมูลสำหรับประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน
ข้อมูล ตัวเลือกการย้ายข้อมูลแบบหลายรายการ
สินค้า ส่งออก/นําเข้าโดยใช้ไฟล์ CSV ของสินค้า แอปย้ายข้อมูล API สินค้า
ลูกค้า ส่งออก/นําเข้าโดยใช้ไฟล์ CSV ของลูกค้า แอปย้ายข้อมูล API ลูกค้า
คำสั่งซื้อในอดีต แอปย้ายข้อมูล API คำสั่งซื้อ API ธุรกรรม
บัตรของขวัญ ใบรับรอง และเครดิตร้านค้า แอปย้ายข้อมูล GiftCard API
บล็อก แอปย้ายข้อมูล API บล็อก API บทความบล็อก
หน้า (นโยบายการจัดส่ง รายชื่อ และเว็บเพจอื่นๆ) แอปย้ายข้อมูล API เพจ

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบยืนยันและจัดระเบียบสินค้าของคุณหลังจากการนําเข้า

หลังจากที่คุณนําเข้าสินค้าไปยัง Shopify แล้ว ให้ตรวจสอบยืนยันว่าระบบนําเข้าข้อมูลทั้งหมดของคุณอย่างถูกต้อง รายละเอียดต่างๆ เช่น ราคา น้ำหนัก และสินค้าคงคลังอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณหากระบบไม่ได้นําเข้าอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการนําเข้าทั่วไป

ข้อผิดพลาดในการย้ายที่พบบ่อย
ปัญหา ความละเอียด
นำเข้าสินค้าสำเร็จ แต่ไม่ได้เผยแพร่ หากสินค้าที่คุณนําเข้าถูกทำเครื่องหมายเป็นซ่อนไว้ ระบบจะไม่เผยแพร่สินค้าเหล่านั้นจนกว่าคุณจะตั้งค่าให้พร้อมจำหน่ายในช่องทางการขายของคุณ
รายละเอียดของสินค้าที่นำเข้าตกหล่น ตรวจสอบคำอธิบายสินค้าในหน้าสินค้า แล้วกรอกข้อมูลที่ขาดหายไป
ไม่สามารถนำเข้าตัวเลือกสินค้าได้ หากสินค้าไม่มีตัวเลือกสินค้า ระบบก็จะนําเข้าสินค้าที่ว่าไม่สำเร็จ คุณสามารถเพิ่มสินค้าดังกล่าวไปยังร้านค้า Shopify ด้วยตนเองแทนได้

ตรวจสอบและจัดระเบียบสินค้าของคุณ

 1. ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า รวมถึงคำอธิบายสินค้า รูปภาพ ตัวเลือกสินค้า ราคา และคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ
 2. สร้างคอลเลกชันสินค้าเพื่อจัดระเบียบสินค้าของคุณให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มสินค้าขทั้งในส่วนผู้ดูแล Shopify และบนเว็บไซต์ภายนอกได้
 3. ทำความเข้าใจสินค้าคงคลังและการถ่ายโอนสินค้าเพื่อตรวจดูสินค้าคงคลังในธุรกิจของคุณ ตรวจสอบแอปสินค้าคงคลังที่มีอยู่เพื่อดูว่าจำเป็นต่อธุรกิจของคุณหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3: ทำให้เว็บไซต์ของคุณดูดี

เพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน หน้าธีม ในส่วนผู้ดูแลจะใช้ธีมเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้กับ Shopify คุณต้องปรับแต่งธีมของคุณเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีรูปลักษณ์ตามที่ต้องการ หากคุณต้องการปรับแต่งธีมอื่นให้กับร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเพิ่มผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ได้

หากต้องการเพิ่มธีมให้กับร้านค้าออนไลน์ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

เพิ่มธีมฟรีจากส่วนผู้ดูแลระบบ

ธีมฟรีพัฒนาโดย Shopify และความช่วยเหลือในการปรับแต่งธีมฟรีสนับสนุนโดย Shopify

ขั้นตอน:

เพิ่มธีมจากร้านค้าธีม

ธีมแบบมีค่าใช้จ่ายได้รับการพัฒนาโดยนักออกแบบที่เป็นบุคคลภายนอก และการปรับแต่งธีมภายนอกจะมีนักออกแบบธีมเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน:

 1. เยี่ยมชมร้านค้าธีมของ Shopify และเลือกธีมที่ต้องการ หากคุณยังอยู่ในช่วงทดลองใช้ฟรี ให้เลือกธีมฟรีเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินใดๆ
 2. เมื่อเลือกธีมฟรีแล้ว ให้คลิก “เพิ่มธีม” หรือ “เริ่มใช้ธีมนี้” หากเลือกธีมแบบมีค่าใช้จ่าย ให้คลิก “ซื้อ” เพื่อซื้อธีมที่ต้องการ ทั้งนี้ ธีมแบบมีค่าใช้จ่ายไม่สามารถขอคืนเงินได้ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าธีมดังกล่าวตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถลองใช้ธีมแบบมีค่าใช้จ่ายก่อนทำการซื้อได้
 3. สำหรับธีมแบบมีค่าใช้จ่าย ให้คลิก “อนุมัติ” เพื่ออนุมัติการชำระเงิน ธีมจะเพิ่มไปยังหน้าธีมของส่วนผู้ดูแลระบบ

ลองใช้ธีมแบบเสียค่าใช้จ่ายในร้านค้าของคุณ

คุณสามารถลองใช้ธีมแบบมีค่าใช้จ่ายเพื่อดูตัวอย่างว่าดูเหมาะสมกับสินค้า สีของแบรนด์ และสไตล์ของคุณหรือไม่ก่อนตัดสินใจซื้อธีม ระหว่างที่แสดงตัวอย่างธีม คุณสามารถปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ ได้โดยใช้ตัวแก้ไขธีม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามจะบันทึกไว้เมื่อคุณสั่งซื้อธีมเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดูตัวอย่างธีมแบบมีค่าใช้จ่ายได้ถึง 19 ธีมซึ่งเปิดโอกาสให้คุณเปรียบเทียบธีมต่างๆ ได้ก่อนจะสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. เยี่ยมชมร้านค้าธีมของ Shopify และเลือกธีมแบบมีค่าใช้จ่าย
 2. คลิกลองใช้ธีม ตัวอย่างธีมจะโหลดขึ้นบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการหยุดแสดงตัวอย่างธีม ให้คลิกปิดตัวอย่าง
  • หากต้องการซื้อธีม ให้คลิก “ซื้อธีม
  • หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าธีมโดยใช้ตัวแก้ไขธีม ให้คลิกปรับแต่งธีม

หากคุณเลือกที่จะไม่ซื้อธีมดังกล่าว ธีมแบบมีค่าใช้จ่ายจะยังคงเพิ่มไปยังหน้าธีมของส่วนผู้ดูแลระบบ ธีมแบบมีค่าใช้จ่ายที่ลองใช้จะมีป้ายธีมทดลองระบุไว้

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการจัดส่งของคุณ

คุณต้องกำหนดอัตราค่าจัดส่งและวิธีจัดส่งอย่างถูกต้องก่อนที่คุณจะเปิดตัวร้านค้า เพื่อที่คุณจะไม่ต้องเสียเวลาคืนเงินให้ลูกค้าสำหรับการเก็บเงินเกินจำนวน หรือส่งอีเมลถึงลูกค้าเพื่อขอให้ชำระเงินเพิ่มเนื่องจากคุณไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการอย่างเพียงพอซึ่งครอบคลุมค่าจัดส่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งและการจัดการคำสั่งซื้อ โปรดคลิก ที่นี่

ขั้นตอน:

 1. ตรวจสอบที่อยู่ของร้านค้าคุณเพื่อรับอัตราค่าจัดส่งที่ถูกต้องตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากคุณจัดส่งจากที่อื่น ให้เพิ่มที่อยู่เป็นตำแหน่งที่ตั้ง
 2. สร้างเขตการจัดส่งเพื่อใช้การจัดส่งไปยังภูมิภาค รัฐ และประเทศต่างๆ
 3. หากคุณใช้อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของผู้ขนส่ง ให้กำหนดขนาดการจัดส่งของคุณ ผู้ขนส่งหลายรายใช้การวิเคราะห์น้ำหนักตามปริมาตร (ความสูง น้ำหนัก และความลึกของบรรจุภัณฑ์) เพื่อคำนวณอัตราค่าจัดส่ง
 4. กำหนดอัตราค่าจัดส่งสำหรับเขตการจัดส่งที่คุณสร้างขึ้น
 5. เลือกกลยุทธ์การจัดส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ คุณอาจพบว่าการตรวจสอบตัวเลือกบางประการเพื่อดูว่าอะไรที่ตรงกับความต้องการของคุณก่อนตัดสินใจนั้นมีประโยชน์
 6. เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถจัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเองหรือใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่จัดส่งคำสั่งซื้อให้คุณ

ขั้นตอนที่ 5: กำหนดค่าภาษีของคุณ

การเรียกเก็บภาษีการขายเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของคุณ มีกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีการขายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งใช้กับสินค้าของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้าของคุณเป็นไปตามกฎเหล่านั้น โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการกำหนดภาษีของ Shopify

การเรียกเก็บภาษีตามปลายทางการจัดส่งของคุณ

เมื่อคุณ กำหนดการจัดส่งของคุณ คุณสามารถเรียกเก็บภาษีการจัดส่งกับสินค้าของคุณตามข้อบังคับด้านภาษีในจังหวัด รัฐ หรือภูมิภาคของลูกค้า โดย Shopify จะคำนวณภาษีดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

หากคุณจำเป็นต้องปรับภาษีด้วยตนเอง คุณสามารถทำได้ด้วยการกำหนดภาษีเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่มีข้อจำกัดด้านภาษีที่แตกต่างกัน หรือคอลเลกชันสินค้าที่เฉพาะเจาะจง

การติดตามเรื่องภาษีของคุณ

เมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าภาษีสำหรับสินค้าของคุณ คุณต้องคำนึงถึงวิธีการติดตามภาษีของคุณตลอดปี

หากไม่แน่ใจว่าจะใช้ระบบใดเพื่อติดตามภาษีของคุณ คุณอาจต้องดูแอปสำหรับการทำบัญชีบางแอปใน Shopify App Store

ขั้นตอนที่ 6: การตั้งค่าผู้ให้บริการการชำระเงิน

เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะสามารถชำระเงินให้คุณได้ คุณจะต้องกำหนดผู้ให้บริการการชำระเงินผู้ให้บริการการชำระเงินช่วยให้คุณรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัยShopify Payments พร้อมให้บริการในบางประเทศ และมีผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกที่รองรับเป็นจำนวนมากที่ให้บริการด้วย

ตั้งค่าผู้ให้บริการการชำระเงิน

 1. เลือกผู้ให้บริการการชำระเงินจาก Shopify หรือจากภายนอกที่ได้รับการรองรับ
 2. เปิดใช้ Shopify Payments หรือผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอกในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 3. เลือกวิธีที่คุณต้องการอนุมัติและจัดเก็บการชำระเงินเมื่อลูกค้าซื้อของจากร้านค้าของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าผู้ให้บริการการชำระเงินแล้ว คุณต้องกำหนดหน้าการชำระเงินของคุณเพื่อให้สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้

ตั้งค่าการชำระเงินของคุณ

 1. ตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อของคุณและการอนุมัติการชำระเงิน
 2. เพิ่มนโยบายของร้านค้าของคุณ เพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถดูนโยบายของคุณได้ก่อนที่จะทำการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์
 3. แก้ไขการตั้งค่าข้อมูลลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงินของคุณ และตัดสินใจว่าคุณต้องการเก็บรวบรวมที่อยู่อีเมลเพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรโมชันให้แก่ลูกค้าหรือไม่

ขั้นตอนที่ 7: สั่งซื้อคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบบางรายการ

เมื่อคุณกำหนดค่าการตั้งค่าการชำระเงินของคุณแล้ว คุณควรลองทำธุรกรรมสักสองสามอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างใช้งานได้ การใช้คำสั่งซื้อสำหรับทดสอบจะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการที่ลูกค้าของคุณดำเนินการเมื่อพวกเขาซื้อสินค้าของคุณ คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งได้จากหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถใช้คำสั่งซื้อสำหรับทดสอบธุรกรรมประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้:

เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อ คืนเงิน และจัดการคำสั่งซื้อ คุณจะเห็นอีเมลที่ลูกค้าของคุณได้รับสำหรับแต่ละการดำเนินการ คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตสำหรับอีเมลเหล่านี้ได้จากหน้าการแจ้งเตือนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอนที่ 8: เพิ่มพนักงานไปยังร้านค้าของคุณ

หากคุณมีพนักงานที่ช่วยคุณจัดการและบริหารร้านค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มพนักงานไปยังร้านค้า Shopify ของคุณได้ พนักงานแต่ละคนมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบส่วนบุคคล นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตสำหรับพนักงานแต่ละคนเพื่อจํากัดการเข้าถึงในบางด้านของร้านค้าของคุณและเก็บรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดให้ปลอดภัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพนักงาน

ขั้นตอนที่ 9: ตั้งค่าโดเมนของคุณ

เมื่อตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณ คุณสามารถซื้อโดเมนใหม่หรือคุณถ่ายโอนโดเมนที่เชื่อมโยงกับร้านค้าที่มีอยู่ของคุณไปยังบัญชีผู้ใช้ Shopify ใหม่ของคุณได้

รับโดเมนใหม่

คุณสามารถซื้อโดเมนใหม่ได้โดยตรงจาก Shopify

ขั้นตอน:

 1. ซื้อโดเมนของคุณผ่าน Shopify
 2. ตั้งโดเมน Shopify เป็นโดเมนหลักของคุณเพื่อให้โดเมนนั้นเป็นโดเมนที่แสดงให้ลูกค้าเห็นในเบราว์เซอร์ ในผลการค้นหา และในโซเชียลมีเดีย
 3. ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลเพื่อให้ข้อความอีเมลที่ลูกค้าส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเองของคุณเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลของคุณ

เชื่อมต่อหรือถ่ายโอนโดเมนที่มีอยู่ไปยัง Shopify

หากคุณมีโดเมนที่มีอยู่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำทางโดเมนของคุณไปยังร้านค้า Shopify

คุณสามารถใช้โดเมนที่มีอยู่ได้ แต่โครงสร้างลิงก์ของ Shopify ของแต่ละหน้ามีแนวโน้มที่จะแตกต่างจากบริการเดิมของคุณ ซึ่งหมายความว่าลิงก์เก่าที่เชื่อมโยงไปยังบางหน้าอาจไม่โหลดให้ลูกค้าเห็น ตัวอย่างเช่น หน้าเก่าเกี่ยวกับนโยบายการจัดส่งของคุณอาจมี URL example.com/policies/shipping-policy แต่บน Shopify หน้านี้อาจเป็น example.com/pages/shipping-policy

เพื่อช่วยให้ลูกค้าไม่เจอกับหน้าที่ผิดพลาด ก่อนที่คุณจะถ่ายโอนโดเมนของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทาง URL ไว้ล่วงหน้าไสำหรับหน้าใดๆ ที่ลูกค้าของคุณอาจบุ๊กมาร์กไว้หรือลิงก์จากแหล่งข้อมูลจากภายนอก ด้วยวิธีนี้ หากลูกค้าเยี่ยมชมลิงก์เก่าหลังจากที่คุณถ่ายโอนโดเมน ระบบก็จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังลิงก์ใหม่แทนการแสดงหน้าที่ผิดพลาด

ขั้นตอน 10: โอนย้ายไปยัง Shopify POS

หากคุณมีที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือขายโดยใช้ระบบขายหน้าร้าน คุณสามารถตั้งค่า Shopify POS เพื่อขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของคุณด้วยตนเองทางหน้าร้านได้ หลังจากที่คุณได้นําเข้าข้อมูลร้านค้าและตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่ม “Point of Sale” เป็นช่องทางการขายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้

ตั้งค่า Shopify POS

คุณต้องตั้งค่า Shopify POS ก่อนจึงจะเริ่มขายสินค้าได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการตั้งค่าพนักงาน สินค้า และตำแหน่งที่ตั้งเพื่อดำเนินการขายสินค้าทางหน้าร้านให้เสร็จสิ้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า Shopify POS ให้ดูที่การเริ่มต้นใช้งาน Shopify Point of Sale

ฮาร์ดแวร์

หากคุณกำลังโอนย้ายร้านค้าจาก a different point of sale ไปยัง Shopify POS ฮาร์ดแวร์บางประเภทของคุณอาจเข้ากันได้ ไปที่ฮาร์ดแวร์ POS ที่รองรับเพื่อดูรายการฮาร์ดแวร์ที่ Shopify POS รองรับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนย้ายร้านค้าปลีกของคุณ

ขั้นตอนที่ 11: (ไม่บังคับ) ตั้งค่า SEO ของคุณเพื่อความสำเร็จ

คุณสามารถตั้งค่าร้านค้า Shopify ของคุณเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้นๆ ในเครื่องมือค้นหา (SEO) เพื่อรักษาอันดับในผลการค้นหาได้

ตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทาง

คุณสามารถตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางสำหรับหน้าสำคัญทั้งหมดของคุณเพื่อช่วยรักษาอันดับการค้นหา SEO ของคุณ หลังจากเปิดใช้งานร้านค้าของคุณแล้ว คุณอาจต้องการตรวจสอบว่าหน้าใดบนเว็บไซต์ของคุณที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าเหล่านั้นเปลี่ยนเส้นทางไปยังร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ไฟล์ CSV เพื่อนําเข้าการเปลี่ยนเส้นทางของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > การนําทาง
 2. คลิก ดู URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง
 3. คลิก "สร้าง URL สำหรับเปลี่ยนเส้นทาง"
 4. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางจาก ให้ป้อน URL ต้นทางที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชม
 5. ในช่องเปลี่ยนเส้นทางไปยัง ให้ป้อน URL ปลายทางของการเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชม หากคุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแรกของร้านค้า ให้ป้อน /
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนเส้นทาง

การยืนยันว่าการเปลี่ยนเส้นทางของคุณใช้งานได้

หลังจากที่คุณตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางและเปิดใช้งานร้านค้าแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนเส้นทางนั้นถูกต้องโดยป้อน URL เดิมในเว็บเบราว์เซอร์และยืนยันว่าเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL เป้าหมาย ควรมีการตรวจสอบหน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุดในร้านค้าอื่นๆ ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว

การแก้ไขคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อของคุณ

คำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อคือข้อความสั้นๆ ที่แสดงในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา คุณสามารถกำหนดคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อสำหรับเว็บเพจ หน้าสินค้า หน้าคอลเลกชัน และโพสต์บล็อกได้ใน Shopify ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละหน้ามีคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้ภาษาตรงๆ และเข้าใจง่าย คำอธิบายที่ดีจะทำให้ผู้คนคลิกลิงก์ไปยังร้านค้าของคุณมากขึ้น

โดยส่วนผู้ดูแล Shopify จะมีพื้นที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถแก้ไขคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อได้ พิจารณาแก้ไขคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อต่อไปนี้เพื่อช่วยปรับร้านค้าของคุณให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหา:

ตรวจสอบยืนยันและส่งแผนผังเว็บไซต์ของคุณด้วย Google

ร้านค้า Shopify ทั้งหมดจะสร้างไฟล์ sitemap.xml ซึ่งมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังสินค้า รูปภาพสินค้าหลัก หน้า คอลเลกชัน และบล็อกโพสต์ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ โดยเครื่องมือค้นหา เช่น Google และ Bing จะใช้ไฟล์ดังกล่าวในการทำดัชนีให้กับเว็บไซต์ของคุณเพื่อที่หน้าร้านค้าของคุณจะได้แสดงในผลการค้นหา การส่งไฟล์แผนผังเว็บไซต์ของคุณให้กับ Google Search Console จะช่วยให้ Google สามารถค้นหาและทำดัชนีให้กับหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ของคุณได้

ไฟล์แผนผังเว็บไซต์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถค้นหาได้ที่ไดเรกทอรีรากของโดเมนร้านค้า Shopify เช่น johns-apparel.com/sitemap.xml

ไฟล์แผนผังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นจะเชื่อมโยงกับแผนผังเว็บไซต์แยกย่อยสำหรับสินค้า คอลเลกชัน บล็อก และเว็บเพจ ไฟล์แผนผังเว็บไซต์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มเว็บเพจ สินค้า คอลเลกชัน รูปภาพ หรือบล็อกโพสต์ใหม่ไปยังร้านค้าออนไลน์ Shopify ของคุณ

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและทำดัชนีเว็บไซต์ของคุณอาจต้องใช้เวลา ทั้งนี้ Google ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไร

หลังจากที่เว็บไซต์ของคุณเปิดตัวแล้ว Google อาจใช้เวลาสองสามวันถึงสองสามสัปดาห์ในการจัดทำดัชนีเว็บไซต์ของคุณ หากต้องการตรวจสอบสถานะ คุณสามารถค้นหา Google เพื่อตรวจสอบสถานะดัชนีได้โดยพิมพ์ site: ตามด้วยโดเมนของคุณในแถบค้นหาของ Google—ตัวอย่างเช่น site:shopify.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาและส่งแผนผังเว็บไซต์ของคุณไปยัง Google

การใช้แอปเพื่อ SEO

คุณสามารถใช้แอปเพื่อช่วย SEO ของเว็บไซต์ได้ แอป SEO จะช่วยปรับรูปภาพของคุณให้เหมาะสม เพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ และตรวจสอบลิงก์ที่เสียหาย

เรียกดูแอป SEO ใน Shopify App Store

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี