การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่

คุณสามารถสร้างและแก้ไขการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้คุณหรือพนักงานทราบเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการคำสั่งซื้อในบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

เพิ่มผู้รับสำหรับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อของพนักงาน ให้คลิกเพิ่มผู้รับ

 2. จากเมนูดรอปดาวน์แรก ให้เลือกที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้งเตือนจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

 3. หากคุณต้องการสร้างการแจ้งเตือนสำหรับคำสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งของ POS ใดตำแหน่งหนึ่งหรือจากเว็บ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งจากรายการ คุณสามารถเลือกทั้งหมดเพื่อสร้างการแจ้งเตือนสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด หากต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่เจาะจงมากกว่าหนึ่งแห่ง คุณจำเป็นต้องสร้างการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อแยกต่างหาก

 4. คลิกเพิ่มการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่สำหรับที่อยู่อีเมล คุณสามารถทดสอบได้โดยคลิกส่งการแจ้งเตือนการทดสอบ

ใส่ลิงก์ไปยังหน้าคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. คลิกคำสั่งซื้อใหม่เพื่อเปิดเทมเพลตในเครื่องมือแก้ไขรหัสออนไลน์

 2. ที่ด้านล่างของเทมเพลต ด้านบน {% endif %}ให้เพิ่ม:

 You can review details of this order in your shop admin at {{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}.
 1. คลิกที่บันทึก

ค้นหาเลขคำสั่งซื้อหรือ ID

คุณสามารถค้นหาหมายเลขคำสั่งซื้อได้:

 คำสั่งซื้อ{{ order_name }} 

การดำเนินการนี้จะส่งคืน:

 คำสั่งซื้อ #1001

ใส่คำแนะนำพิเศษ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วน “เทมเพลตอีเมล” ให้คลิกคำสั่งซื้อใหม่

 2. ด้านล่างของเทมเพลตอีเมลสำหรับคำสั่งซื้อใหม่ ให้เพิ่มรหัสต่อไปนี้:

 {% unless note == blank %}
 Special instructions: {{ note }}
 {% endunless %}
 1. คลิกที่บันทึก

ปิดใช้งานการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และการแจ้งเตือนบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถปิดใช้งานได้ เมื่อคุณประมวลผลคำสั่งซื้อ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนบางส่วนสำหรับการดำเนินการบนคำสั่งซื้อนั้นได้:

 • คำสั่งซื้อถูกยกเลิก: ส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิก
 • การคืนเงินคำสั่งซื้อ: ส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ หากคำสั่งซื้อของพวกเขาได้รับการคืนเงิน
 • การยืนยันการจัดส่ง: ส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อคำสั่งซื้อของพวกเขาได้รับการจัดการแล้ว
 • การอัปเดตการจัดส่ง: ส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ หากมีการอัปเดตหมายเลขติดตามพัสดุของคำสั่งซื้อที่จัดการแล้ว
 • อยู่ระหว่างจัดส่ง: ส่งโดยอัตโนมัติหลังจากคำสั่งซื้อที่มีข้อมูลการติดตามอยู่ระหว่างการจัดส่ง การแจ้งเตือนนี้จะมีให้บริการเฉพาะกับพัสดุจัดส่งที่มีหมายเลขติดตามพัสดุจาก Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS หรือ USPS เท่านั้น
 • จัดส่งแล้ว: ส่งโดยอัตโนมัติหลังจากคำสั่งซื้อที่มีข้อมูลการติดตามได้รับการจัดส่งแล้ว การแจ้งเตือนนี้จะมีให้บริการเฉพาะกับพัสดุจัดส่งที่มีหมายเลขติดตามพัสดุจาก Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS หรือ USPS เท่านั้น

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อถูกยกเลิก

เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการยกเลิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่เลขคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก

 2. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม จากนั้นเลือกยกเลิกคำสั่งซื้อ

 3. ป้อนรายละเอียดสำหรับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

 4. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

 5. คลิก ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนการคืนเงินคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับอีเมลเกี่ยวกับการคืนเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่เลขคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน

 2. คลิกคืนเงิน จากนั้นป้อนรายละเอียดสำหรับการคืนเงิน

 3. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

 4. คลิกคืนเงิน

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนการยืนยันการจัดส่ง

เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนการยืนยันการจัดส่งเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับอีเมลพร้อมรายละเอียดการจัดส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่เลขคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการจัดการให้เสร็จสิ้น

 2. คลิก ดำเนินการต่อ

 3. ป้อนรายละเอียดสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ

 4. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ส่งรายละเอียดการจัดส่งให้ลูกค้าของคุณทันที

 5. ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนการอัปเดตการจัดส่ง

เมื่อคุณเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลการติดตามสำหรับคำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนอัปเดตสถานะการจัดส่งได้เพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับอีเมลเกี่ยวกับการอัปเดต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลการติดตาม

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่เลขคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการอัปเดต

 2. ในส่วนการจัดการสินค้า ให้คลิกปุ่ม...จากนั้นเลือก “แก้ไขการติดตาม

 3. ป้อนรายละเอียดการติดตามใหม่

 4. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

 5. คลิกที่บันทึก

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนพัสดุอยู่ระหว่างการจัดส่งหรือพัสดุจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

คุณสามารถปิดใช้การแจ้งเตือนได้เพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับอีเมลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการจัดส่งเป็น “อยู่ระหว่างการจัดส่ง” หรือ “จัดส่งแล้ว” การดำเนินการนี้จะมีผลเฉพาะกับการจัดส่งที่มีหมายเลยติดตามพัสดุจาก Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS หรือ USPS เท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน

 2. ในส่วนการจัดส่ง ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับพัสดุอยู่ระหว่างการจัดส่งหรือพัสดุจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

ลบการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. เลื่อนลงไปที่ส่วนการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ

 2. ถัดจากที่อยู่การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะมีไอคอนถังขยะเล็กๆ

คลิกที่ถังขยะที่อยู่ด้านข้างการแจ้งเตือนที่คุณต้องการลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี