การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่

คุณสามารถสร้างและแก้ไขการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้คุณหรือพนักงานทราบเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการคำสั่งซื้อในบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

เพิ่มผู้รับสำหรับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่สำหรับที่อยู่อีเมลแล้ว คุณสามารถทดสอบได้โดยคลิกส่งการแจ้งเตือนการทดสอบ โดยการแจ้งเตือนการทดสอบจะรวมข้อมูลคำสั่งซื้อและลูกค้าปลอม

ปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง

คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อใหม่เป็นการชั่วคราวแทนที่จะลบผู้รับ หลังจากนั้น คุณสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนอีกครั้งได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. คลิกที่การแจ้งเตือนพนักงาน
 3. ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้รับแต่ละคนดังนี้
  • หากต้องการปิดการแจ้งเตือน ให้เลือก ปิด
  • หากต้องการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนอีกครั้ง ให้เลือก เปิด

ใส่ลิงก์ไปยังหน้าคำสั่งซื้อ

ค้นหาเลขคำสั่งซื้อหรือ ID

คุณสามารถค้นหาหมายเลขคำสั่งซื้อได้:

 คำสั่งซื้อ{{ order_name }} 

การดำเนินการนี้จะส่งคืน:

 คำสั่งซื้อ #1001

ใส่คำแนะนำพิเศษ

ขั้นตอน:

ปิดใช้งานการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และการแจ้งเตือนบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถปิดใช้งานได้ เมื่อคุณประมวลผลคำสั่งซื้อ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนบางส่วนสำหรับการดำเนินการบนคำสั่งซื้อนั้นได้:

 • คำสั่งซื้อถูกยกเลิก: ส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิก
 • การคืนเงินคำสั่งซื้อ: ส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ หากคำสั่งซื้อของพวกเขาได้รับการคืนเงิน
 • การยืนยันการจัดส่ง: ส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อคำสั่งซื้อของพวกเขาได้รับการจัดการแล้ว
 • การอัปเดตการจัดส่ง: ส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ หากมีการอัปเดตหมายเลขติดตามพัสดุของคำสั่งซื้อที่จัดการแล้ว
 • อยู่ระหว่างจัดส่ง: ส่งโดยอัตโนมัติหลังจากคำสั่งซื้อที่มีข้อมูลการติดตามอยู่ระหว่างการจัดส่ง มีให้บริการสำหรับการจัดส่งที่มีหมายเลขติดตามพัสดุจาก Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS หรือ USPS เท่านั้น
 • จัดส่งแล้ว: ส่งโดยอัตโนมัติหลังจากคำสั่งซื้อที่มีข้อมูลการติดตามได้รับการจัดส่งแล้ว มีให้บริการสำหรับการจัดส่งที่มีหมายเลขติดตามพัสดุจาก Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS หรือ USPS เท่านั้น

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อถูกยกเลิก

เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนการยกเลิกทางอีเมล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก

 3. คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม > ยกเลิกคำสั่งซื้อ

 4. ป้อนรายละเอียดการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 5. ยกเลิกการเลือก “ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

 6. คลิก ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนการคืนเงินคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับอีเมลเกี่ยวกับการคืนเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่เลขคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน
 2. คลิกคืนเงิน จากนั้นป้อนรายละเอียดสำหรับการคืนเงิน
 3. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า
 4. คลิกคืนเงิน

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนการยืนยันการจัดส่ง

เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนการยืนยันการจัดส่งเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับอีเมลพร้อมรายละเอียดการจัดส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่เลขคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการจัดการให้เสร็จสิ้น
 2. คลิก ดำเนินการต่อ
 3. ป้อนรายละเอียดสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ
 4. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ส่งรายละเอียดการจัดส่งให้ลูกค้าของคุณทันที
 5. ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนอัปเดตสถานะการจัดส่ง

เมื่อคุณเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลการติดตามสำหรับคำสั่งซื้อที่ทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนอัปเดตสถานะการจัดส่งได้เพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับอีเมลเกี่ยวกับการอัปเดต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลการติดตาม

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่เลขคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการอัปเดต
 2. ในส่วนการจัดการสินค้า ให้คลิกปุ่ม...จากนั้นเลือก “แก้ไขการติดตาม
 3. ป้อนรายละเอียดการติดตามใหม่
 4. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังลูกค้า
 5. คลิกที่บันทึก

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนพัสดุอยู่ระหว่างการจัดส่งหรือพัสดุจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนได้เพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับอีเมลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการจัดส่งเป็น “อยู่ระหว่างการจัดส่ง” หรือ “จัดส่งแล้ว” การดำเนินการนี้จะมีผลเฉพาะกับการจัดส่งที่มีหมายเลยติดตามพัสดุจาก Fedex, Canada Post, DHL Express, UPS หรือ USPS เท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. คลิกที่การแจ้งเตือนลูกค้า
 3. ในส่วนการจัดส่ง ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับพัสดุอยู่ระหว่างการจัดส่งหรือพัสดุจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

ลบการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อของพนักงาน

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี