การจัดการคำสั่งซื้อของคุณ

คุณสามารถดูไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อ แท็กคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ ตรวจสอบสกุลเงินของคำสั่งซื้อ ดูประวัติการชำระเงิน เพิ่มบันทึกคำสั่งซื้อ และติดต่อลูกค้าของคุณได้

ดูคำสั่งซื้อ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่เลขคำสั่งซื้อ

รายละเอียดของคำสั่งซื้อจะปรากฏขึ้น

ดูไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

คุณสามารถดูประวัติโดยละเอียดของคำสั่งซื้อแต่ละรายการได้ที่ไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ พร้อมป้อนหมายเหตุและความคิดเห็นลงในไทม์ไลน์ได้

นอกจากนี้คุณก็สามารถดำเนินการต่อไปนี้จากไทม์ไลน์ได้อีกด้วย

 • สื่อสารกับพนักงาน
 • แนบไฟล์
 • เชื่อมโยงไปยังสินค้าคำสั่งซื้อและลูกค้าอื่นๆ

ขั้นตอน:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ไทม์ไลน์

ดูเหตุการณ์การชำระเงินจากไทม์ไลน์

เมื่อลูกค้าชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของพวกเขา รายละเอียดการชำระเงินจะถูกบันทึกไว้ในไทม์ไลน์เป็นเหตุการณ์การชำระเงิน คุณสามารถดูเหตุการณ์การชำระเงินเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากคุณต้องการแก้ไขปัญหาการคืนเงินหรือการจัดเก็บการชำระเงินที่ล้มเหลว เหตุการณ์การชำระเงินจะช่วยคุณได้

หากลูกค้าของคุณไม่ได้ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ ไปที่ไทม์ไลน์ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อดูเหตุการณ์การชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อ

 3. ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ ไปที่ส่วนไทม์ไลน์

 4. คลิกเหตุการณ์การชำระเงิน

 5. คลิกข้อมูลจากช่องทางการชำระเงินเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากช่องทางการชำระเงิน

ตรวจสอบสกุลเงินของคำสั่งซื้อ

หากคุณขายสินค้าในหลายสกุลเงิน ระบบจะแสดงคำสั่งซื้อของคุณในสกุลเงินตามการตั้งค่าของร้านค้าในส่วน admin คุณสามารถดูตัวอย่างลักษณะคำสั่งซื้อที่เป็นสกุลเงินของลูกค้าได้

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. เปิดคำสั่งซื้อ

 3. ในส่วนชำระแล้ว คุณสามารถดูยอดเงินที่ชำระแล้วในสกุลเงินลูกค้า

 4. ในส่วนการชำระเงิน คุณจะสามารถดูยอดรวมในสกุลเงินของลูกค้าได้

แก้ไขข้อมูลลูกค้า

คุณสามารถอัปเดตข้อมูลลูกค้าที่เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อได้จากหน้าคำสั่งซื้อของ Shopify

ขั้นตอน:

แนบหมายเหตุหรือความคิดเห็นไปกับคำสั่งซื้อ

หมายเหตุคือข้อความหรือคําแนะนําพิเศษที่รวมอยู่ในคําสั่งซื้อความคิดเห็นมีไว้เพื่อการสื่อสารภายในระหว่างพนักงาน

เพิ่มหมายเหตุ

คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขหมายเหตุคำสั่งซื้อได้ในส่วนหมายเหตุ ของคำสั่งซื้อ ลูกค้ายังสามารถเพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อของพวกเขาด้วยตัวเองได้เมื่อคุณเปิดใช้งานหมายเหตุคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณ

เพิ่มความคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นภายในหรือคำแนะนำพิเศษลงในคำสั่งซื้อได้โดยใช้ไทม์ไลน์ เฉพาะคุณและพนักงานคนอื่นๆ เท่านั้นที่สามารถอ่านความคิดเห็นที่เพิ่มไปยังไทม์ไลน์ได้

แนบแท็กคำสั่งซื้อ

แท็กสามารถช่วยคุณจัดหมวดหมู่และจัดเรียงสินค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดที่คุณสร้างขึ้นหากต้องการสร้างมุมมองคำสั่งซื้อโดยอิงจากแท็ก ให้กรองคำสั่งซื้อของร้านค้าคุณตามแท็กแล้วบันทึกผลลัพธ์ในมุมมองคำสั่งซื้อคุณสามารถใช้กระบวนการนี้เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังมุมมองคำสั่งซื้อที่มีอยู่ หรือสร้างมุมมองคำสั่งซื้อใหม่ได้

ติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

Shopify จัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้าของคุณทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมได้โดยคลิก แก้ไข ในส่วน รายชื่อติดตาม ของหน้าคำสั่งซื้อแล้วป้อนรายละเอียด หากคุณให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการป้อนอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ในการชำระเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณอาจมีเฉพาะข้อมูลติดต่อที่พวกเขาเลือกที่จะป้อนในส่วน รายชื่อติดตาม นั้น หากต้องการติดต่อลูกค้าที่เลือกป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ให้โทรไปยังหมายเลขที่พวกเขาได้ป้อนไว้

ขั้นตอน:

ส่งอีเมลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อถึงลูกค้าหรือตัวคุณเอง

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่หมายเลขของคำสั่งซื้อ

 3. ในส่วนไทม์ไลน์ ให้คลิก ส่งอีเมลอีกครั้ง ในอีเมลที่คุณต้องการส่งอีกครั้ง

 4. ในกล่องโต้ตอบส่งการยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหรือไม่ ให้เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง:

  • ส่งอีเมลถึงลูกค้าอีกครั้ง
  • ส่งอีเมลถึงตัวคุณเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรับสําเนาอีเมลที่ลูกค้าได้รับ
 5. คลิกที่ “ส่ง

สมัครรับข้อมูลจากฟีดคำสั่งซื้อของคุณ

คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อของร้านค้าได้โดยใช้ฟีด RSS

URL ฟีดคำสินค้าของคุณคือ:

 https://admin.shopify.com/store/shopname/orders.rss 

คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อของร้านค้าของคุณได้ในหน้า /admin/feed ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุช

ดูหน้าสถานะคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อ

เมื่อลูกค้าของคุณชำระเงินเสร็จสิ้น พวกเขาจะได้รับ URL ไปยังหน้าสถานะคำสั่งซื้อ ซึ่งเป็นหน้าสุดท้ายของกระบวนการชำระเงิน

พวกเขาสามารถติดตามสถานะของคำสั่งซื้อของตนได้ในหน้านี้ และอาจติดต่อคุณหากพวกเขามีคำถามเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของตน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าสถานะคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาคำสั่งซื้อของลูกค้าของคุณ คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อได้หากคุณมีข้อมูลต่อไปนี้:

  • เลขคำสั่งซื้อ
  • หมายเลขใบเสร็จหากมีการสร้างคำสั่งซื้อใน Shopify POS
  • ชื่อลูกค้า
  • อีเมลสำหรับลูกค้า
 3. คลิกที่หมายเลขของคำสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียด

 4. คลิกเมนูการดำเนินการเพิ่มเติม จากนั้นคลิกดูหน้าแสดงสถานะ

  • คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าแสดงสถานะเดียวกันกับที่ลูกค้าของคุณสามารถดูได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี