การชำระเงินที่รอการตัดบัญชี

สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดค้างชำระเต็มจำนวนหรือบางส่วน คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า รับการชำระเงินสำหรับด้วยบัตรเครดิตหรือทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วหากคุณได้รับการชำระเงินด้วยวิธีอื่นแล้ว

ตั้งระยะเวลาในการชำระเงินสำหรับการชำระเงินที่จะครบกำหนดในภายหลัง

ฟีเจอร์ระยะเวลาชำระเงินจะช่วยให้คุณสามารถตั้งวันที่ครบกําหนดชำระเงิน หากคำสั่งซื้อมีสถานะเป็นรอดำเนินการชําระเงิน คุณสามารถเพิ่มระยะเวลาชำระเงินไปยังคำสั่งซื้อที่มีกำหนดชำระในภายหลังได้

เมื่อตั้งระยะเวลาในการชำระเงิน คุณสามารถเลือกได้จากตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • ครบกำหนดเมื่อได้รับใบเสร็จ: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งให้ครบกําหนดชำระเงินในวันที่คุณส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า
 • เมื่อครบเวลาที่กำหนด: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งให้ครบกําหนดชำระเงินภายในจำนวนวันที่ระบุนับตั้งแต่วันที่ออกกำหนด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกภายใน 30 วัน จากนั้นระบบก็จะตั้งให้การชำระเงินครบกำหนดเมื่อผ่านไป 30 วันหลังจากวันที่ออกกำหนด ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะกำหนดให้วันที่ออกกำหนดเป็นวันที่ปัจจุบัน แต่คุณก็สามารถปรับแก้ไขวันที่ออกกำหนดหลังจากที่เลือกตัวเลือก "เมื่อครบเวลาที่กำหนด" ได้
 • เมื่อถึงวันที่กำหนดไว้ตายตัว: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งให้ครบกำหนดชำระเงิน ณ วันที่ระบุ

หากคำสั่งซื้อยังไม่ได้รับการชําระเงินภายในวันที่ครบกําหนด สถานะการสั่งซื้อจะกลายเป็นเกินกําหนด

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ในหน้า "คำสั่งซื้อ" ให้คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อ

 3. ในส่วนรอดำเนินการ ให้คลิกที่ "เพิ่มระยะเวลาชำระเงิน"

 4. เลือกระยะเวลาในการชำระเงินหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้

- หากต้องการตั้งวันครบกําหนดชำระเงินให้เป็นวันที่คุณส่งใบแจ้งหนี้ ให้เลือกครบกำหนดเมื่อได้รับใบเสร็จ - หากต้องการตั้งวันครบกําหนดชำระเงินให้อยู่ภายในกรอบเวลาของวันที่ออกกำหนด ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากภายในจำนวนวัน แล้วจึงกรอกวันที่ออกกำหนด - หากต้องการตั้งวันครบกําหนดชำระเงินให้เป็นวันที่ระบุ ให้เลือกวันที่กำหนดไว้ตายตัว แล้วจึงกรอกวันที่ครบกำหนด

 1. คลิกที่บันทึก

แก้ไขระยะเวลาในการชำระเงินสำหรับการชำระเงินที่จะครบกำหนดในภายหลัง

หากคำสั่งซื้อมีระยะเวลาชำระเงินที่ตั้งไว้แล้ว คุณก็สามารถแก้ไขหรือลบวันที่ครบกำหนดออกได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ในส่วนรอดำเนินการ ให้คลิกที่ "แก้ไข" ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

 3. แก้ไขข้อกำหนดในการชำระเงิน

 4. คลิกที่ "บันทึก" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ หรือคลิกที่ "ลบระยะเวลา" เพื่อลบระยะเวลาชำระเงินออก

ส่งใบแจ้งหนี้ของคำสั่งซื้อไปยังลูกค้า

คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ที่มีลิงก์ไปยังหน้าการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะ "รอดำเนินการการชำระเงิน" ไปให้ลูกค้าของคุณได้ ลูกค้าของคุณสามารถใช้ลิงก์ในอีเมลเพื่อป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินของพวกเขา เลือกวิธีการจัดส่ง และส่งการชำระเงินได้

นอกจากนี้คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้อีกด้วย

คุณไม่สามารถส่งใบแจ้งหนี้ให้กับคำสั่งซื้อแบบหลายสกุลเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่หมายเลขของคำสั่งซื้อ

 3. คลิกเก็บการชำระเงิน>ส่งใบแจ้งหนี้

 4. ในกล่องโต้ตอบส่งใบแจ้งหนี้ ให้เขียนข้อความที่ต้องการส่งไปในใบแจ้งหนี้

 5. คลิก "ตรวจสอบใบแจ้งหนี้"

 6. ในกล่องโต้ตอบ ให้ตรวจสอบอีเมลของคุณแล้วคลิก "ส่งใบแจ้งหนี้"

ยอมรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ

สำหรับคำสั่งซื้อที่มีสถานะ รอดำเนินการการชำระเงิน คุณสามารถตั้งค่าให้เป็น ชำระเงินแล้ว ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิกทำเครื่องหมายชำระเงินแล้ว หากคุณได้รับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อปัจจุบันแล้ว หรือกำลังนำเข้าคำสั่งซื้อเก่าจากแพลตฟอร์มอื่นมายัง Shopify admin ของคุณ ในกรณีนี้ผู้ให้บริการการชำระเงินจะไม่เรียกเก็บยอดที่ได้ชำระแล้วอีก ระบบจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อไปให้ลูกค้า

 • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต - ให้ใช้วิธีนี้หากคุณมีข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ หรือหากลูกค้าของคุณพร้อมป้อนข้อมูลโดยตรง วิธีการชำระเงินนี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับ Shopify Payments

คุณสามารถเก็บเงินได้ตามจำนวนเงินในคำสั่งซื้อเท่านั้น คุณไม่สามารถเรียกเก็บเงินบางส่วนได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ในหน้า "คำสั่งซื้อ" ให้คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อ

 3. ในส่วนรอดำเนินการให้คลิกเก็บเงิน

 4. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- คลิกที่ "ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว" ในกรณีที่คุณได้รับการชำระเงินจากภายนอก Shopify - คลิก ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากคุณมีข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า

 1. หากคุณเลือก "จ่ายด้วยบัตรเครดิต" ให้ป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัตรเครดิตของลูกค้า จากนั้นคลิกที่ "เรียกเก็บเงิน"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี