การชำระเงินที่รอการตัดบัญชี

สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดค้างชำระเต็มจำนวนหรือบางส่วน คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า รับการชำระเงินสำหรับด้วยบัตรเครดิตหรือทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วหากคุณได้รับการชำระเงินด้วยวิธีอื่นแล้ว

ตั้งระยะเวลาในการชำระเงินสำหรับการชำระเงินที่จะครบกำหนดในภายหลัง

ฟีเจอร์ระยะเวลาชำระเงินจะช่วยให้คุณสามารถตั้งวันที่ครบกําหนดชำระเงิน หากคำสั่งซื้อมีสถานะเป็นรอดำเนินการชําระเงิน คุณสามารถเพิ่มระยะเวลาชำระเงินไปยังคำสั่งซื้อที่มีกำหนดชำระในภายหลังได้

เมื่อตั้งระยะเวลาในการชำระเงิน คุณสามารถเลือกได้จากตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • ครบกำหนดเมื่อได้รับใบเสร็จ: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งให้ครบกําหนดชำระเงินในวันที่คุณส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า
 • ครบกำหนดเมื่อจัดการคำสั่งซื้อ: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งให้การชำระเงินครบกำหนดในวันที่คุณจัดการรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ
 • เมื่อครบเวลาที่กำหนด: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งให้ครบกําหนดชำระเงินภายในจำนวนวันที่ระบุนับตั้งแต่วันที่ออกกำหนด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกภายใน 30 วัน จากนั้นระบบก็จะตั้งให้การชำระเงินครบกำหนดเมื่อผ่านไป 30 วันหลังจากวันที่ออกกำหนด ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะกำหนดให้วันที่ออกกำหนดเป็นวันที่ปัจจุบัน แต่คุณก็สามารถปรับแก้ไขวันที่ออกกำหนดหลังจากที่เลือกตัวเลือก “เมื่อครบเวลาที่กำหนด” ได้
 • เมื่อถึงวันที่กำหนดไว้ตายตัว: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งให้ครบกำหนดชำระเงิน ณ วันที่ระบุ

หากคำสั่งซื้อยังไม่ได้รับการชําระเงินภายในวันที่ครบกําหนด สถานะการสั่งซื้อจะกลายเป็นเกินกําหนด

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ในหน้า “คำสั่งซื้อ” ให้คลิกที่เลขคำสั่งซื้อ

 3. ในส่วนรอดำเนินการ ให้คลิกที่ “เพิ่มระยะเวลาชำระเงิน

 4. เลือกระยะเวลาในการชำระเงินหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้

  • หากต้องการตั้งวันครบกําหนดชำระเงินให้เป็นวันที่คุณส่งใบแจ้งหนี้ ให้เลือกครบกำหนดเมื่อได้รับใบเสร็จ
  • หากต้องการตั้งวันครบกำหนดชำระเงินให้เป็นวันเดียวกับวันที่คุณจัดการรายการสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ ให้เลือกครบกำหนดเมื่อจัดการคำสั่งซื้อ
  • หากต้องการตั้งวันครบกําหนดชำระเงินให้อยู่ภายในกรอบเวลาของวันที่ออกกำหนด ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากภายในจำนวนวัน แล้วจึงกรอกวันที่ออกกำหนด
  • หากต้องการตั้งวันครบกําหนดชำระเงินให้เป็นวันที่ระบุ ให้เลือกวันที่กำหนดไว้ตายตัว แล้วจึงกรอกวันที่ครบกำหนด
 5. คลิกที่บันทึก

แก้ไขระยะเวลาในการชำระเงินสำหรับการชำระเงินที่จะครบกำหนดในภายหลัง

หากคำสั่งซื้อมีระยะเวลาชำระเงินที่ตั้งไว้แล้ว คุณก็สามารถแก้ไขหรือลบวันที่ครบกำหนดออกได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ในส่วนรอดำเนินการ ให้คลิกที่ “แก้ไข” ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

 3. แก้ไขข้อกำหนดในการชำระเงิน

 4. คลิกที่ “บันทึก” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ หรือคลิกที่ “ลบระยะเวลา” เพื่อลบระยะเวลาชำระเงินออก

ส่งใบแจ้งหนี้ของคำสั่งซื้อไปยังลูกค้า

คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ที่มีลิงก์ไปยังหน้าการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะ “รอดำเนินการการชำระเงิน” ไปให้ลูกค้าของคุณได้ ลูกค้าของคุณสามารถใช้ลิงก์ในอีเมลเพื่อป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินของพวกเขา เลือกวิธีการจัดส่ง และส่งการชำระเงินได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่หมายเลขของคำสั่งซื้อ

 3. คลิกเก็บการชำระเงิน>ส่งใบแจ้งหนี้

 4. ในกล่องโต้ตอบส่งใบแจ้งหนี้ ให้เขียนข้อความที่ต้องการส่งไปในใบแจ้งหนี้

 5. คลิก “ตรวจสอบใบแจ้งหนี้

 6. ในกล่องโต้ตอบ ให้ตรวจสอบอีเมลของคุณแล้วคลิก “ส่งใบแจ้งหนี้

ยอมรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ

คุณสามารถเปลี่ยนสถานะการชําระเงินของคำสั่งซื้อส่วนใหญ่จาก รอดำเนินการชำระเงิน เป็น ชําระแล้ว ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • คลิก “ทำเครื่องหมายชำระเงินแล้ว” หากคุณได้รับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อปัจจุบันแล้ว หรือกำลังนำเข้าคำสั่งซื้อเก่าจากแพลตฟอร์มอื่นมายังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ เมื่อทำเครื่องหมายแล้ว ผู้ให้บริการการชำระเงินจะไม่เรียกเก็บยอดที่ได้ชำระอีกครั้ง และระบบจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อไปให้ลูกค้า
 • ให้ใช้วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากคุณมีข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ หรือหากลูกค้าของคุณพร้อมป้อนข้อมูลโดยตรง วิธีการชำระเงินนี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับ Shopify Payments

หากคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะรอดำเนินการชำระเงินและลูกค้าชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินที่นอกเหนือจากบัตรเครดิต คุณอาจไม่สามารถทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการชำระเงิน

หากผู้ให้บริการชำระเงินของคุณรองรับการชำระเงินหลายรายการ คุณสามารถบันทึกการชำระเงินบางส่วนได้จนถึงจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดมิฉะนั้น คุณจะเก็บได้เฉพาะยอดรวมของคำสั่งซื้อเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ในหน้า “คำสั่งซื้อ” ให้คลิกที่เลขคำสั่งซื้อ

 3. ในส่วนรอดำเนินการให้คลิกเก็บเงิน

 4. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • คลิกที่ “ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว” ในกรณีที่คุณได้รับการชำระเงินจากภายนอก Shopify
  • คลิก ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากคุณมีข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า
 5. หากคุณเลือก “จ่ายด้วยบัตรเครดิต” ให้ป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัตรเครดิตของลูกค้า จากนั้นคลิกที่ “เรียกเก็บเงิน

ตั้งการเตือนความจำให้ชำระเงิน

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การเตือนความจำให้ชำระเงินเพื่อส่งอีเมลเตือนความจำให้ชำระเงินที่กำหนดเวลาไปยังลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับมอบหมายข้อกำหนดในการชำระเงิน โดยคุณสามารถสร้างการเตือนความจำให้ชำระเงินได้สูงสุด 5 รายการ คุณสามารถตั้งค่าการเตือนความจำให้ชำระเงินให้ตรงกับวันครบกำหนดชำระเงิน หรือสูงสุด 30 วันหลังจากวันครบกำหนดชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. ในส่วนคำสั่งซื้อ ในส่วนการเตือนความจำให้ชำระเงิน ให้คลิก “จัดการการเตือนความจำให้ชำระเงิน
 3. คลิก “เพิ่มการเตือนความจำให้ชำระเงิน
 4. เลือกว่าคุณต้องการส่งอีเมลการเตือนความจำให้ชำระเงินเมื่อใด โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในวันครบกำหนดชำระเงิน
  • เมื่อการชำระเงินเกินกำหนดชำระแล้ว
 5. หากมี ให้เลือกระยะเวลาหลังวันครบกําหนดชำระเงินที่คุณต้องการกําหนดการเตือนความจำ

 6. คลิก “เปิด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี