การชำระเงินที่รอการตัดบัญชี

สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดค้างชำระเต็มจำนวนหรือบางส่วน คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า รับการชำระเงินสำหรับด้วยบัตรเครดิตหรือทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้วหากคุณได้รับการชำระเงินด้วยวิธีอื่นแล้ว

ส่งใบแจ้งหนี้ของคำสั่งซื้อไปยังลูกค้า

คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ที่มีลิงก์ไปยังหน้าการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะ "รอดำเนินการการชำระเงิน" ไปให้ลูกค้าของคุณได้ ลูกค้าของคุณสามารถใช้ลิงก์ในอีเมลเพื่อป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินของพวกเขา เลือกวิธีการจัดส่ง และส่งการชำระเงินได้

นอกจากนี้คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้อีกด้วย

คุณไม่สามารถส่งใบแจ้งหนี้ให้กับคำสั่งซื้อแบบหลายสกุลเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้าคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่หมายเลขของคำสั่งซื้อ

 3. คลิกเก็บการชำระเงิน>ส่งใบแจ้งหนี้

 4. ในกล่องโต้ตอบส่งใบแจ้งหนี้ ให้เขียนข้อความที่ต้องการส่งไปในใบแจ้งหนี้

 5. คลิก "ตรวจสอบใบแจ้งหนี้"

 6. ในกล่องโต้ตอบ ให้ตรวจสอบอีเมลของคุณแล้วคลิก "ส่งใบแจ้งหนี้"

ยอมรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ

สำหรับคำสั่งซื้อที่มีสถานะ รอดำเนินการการชำระเงิน คุณสามารถตั้งค่าให้เป็น ชำระเงินแล้ว ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิกทำเครื่องหมายชำระเงินแล้ว หากคุณได้รับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อปัจจุบันแล้ว หรือกำลังนำเข้าคำสั่งซื้อเก่าจากแพลตฟอร์มอื่นมายัง Shopify admin ของคุณ ในกรณีนี้ผู้ให้บริการการชำระเงินจะไม่เรียกเก็บยอดที่ได้ชำระแล้วอีก ระบบจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อไปให้ลูกค้า

 • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต - ให้ใช้วิธีนี้หากคุณมีข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ หรือหากลูกค้าของคุณพร้อมป้อนข้อมูลโดยตรง วิธีการชำระเงินนี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับ Shopify Payments

คุณสามารถเก็บเงินได้ตามจำนวนเงินในคำสั่งซื้อเท่านั้น คุณไม่สามารถเรียกเก็บเงินบางส่วนได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ในหน้า "คำสั่งซื้อ" ให้คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อ

 3. ในส่วนรอดำเนินการให้คลิกเก็บเงิน

 4. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- คลิกที่ "ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว" ในกรณีที่คุณได้รับการชำระเงินจากภายนอก Shopify - คลิก ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หากคุณมีข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า

 1. หากคุณเลือก ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตให้ป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินของลูกค้าและข้อมูลบัตรเครดิตจากนั้นคลิก เรียกเก็บเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี