Udskudte betalinger

For ordrer, der har udestående saldo for hele eller en del af beløbet, kan du sende en faktura for ordren til kunden, modtage betaling for ordren via kreditkort eller markere ordren som betalt, hvis du allerede har modtaget betaling via en anden metode.

Angiv betalingsfrister for betalinger, der forfalder senere

Betalingsfrister giver dig mulighed for at angive den dato, hvor betalingen forfalder. Hvis en ordre har statussen Afventer betaling, kan du tilføje betalingsfrister for de ordrer, der skal betales på en senere dato.

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder, når du angiver betalingsfristerne:

 • Forfalden ved modtagelse: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du sender fakturaen til kunden.
 • Forfalder ved klargøring: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du klargør alle varer i ordren.
 • Standardfrist: Brug denne funktion til at angive betalingen som forfalden inden for det angivne antal dage fra udstedelsesdatoen. Du kan f.eks. vælge Inden for 30 dage, hvorefter betalingens forfaldsdato angives som 30 dage efter udstedelsesdatoen. Udstedelsesdatoen er som standard angivet til den aktuelle dato, men du kan ændre udstedelsesdatoen, når du har valgt en valgmulighed for din standardfrist.
 • Bestemt dato: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på en bestemt dato.

Hvis ordren ikke er blevet betalt inden forfaldsdatoen, ændres ordrestatussen til Forfalden.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på ordrenummeret på siden Ordrer.

 3. Klik på Tilføj betalingsfrister i afsnittet Afventer.

 4. Vælg en af følgende Betalingsfrister:

 5. Klik på Gem.

Rediger betalingsfrister for betalinger, der forfalder senere

Du kan fjerne eller redigere forfaldsdatoen, hvis du har angivet betalingsfristerne for en ordre.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Rediger ud for forfaldsdatoen for betaling i afsnittet Afventer.

 3. Rediger betalingsfristerne.

 4. Klik på Gem for at gemme dine ændringer, eller klik på Fjern frister for at fjerne betalingsfristerne.

Send en ordrefaktura til en kunde

Du kan sende en faktura til din kunde, som indeholder et link til betalingssiden, hvis ordren har statussen Afventer betaling. Din kunde kan bruge linket i mailen til at angive sine faktureringsoplysninger, vælge en leveringsmetode og betale for ordren.

Du kan også sende fakturaer for ordrekladder, bortset fra i én situation. Hvis ordrekladden er i en anden lokal valuta end din butiksvaluta, kan du kun opkræve betalingen via kreditkort eller ved at markere ordren som betalt.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Ordrer skal du klikke på nummeret på ordren.

 3. Klik på Opkræv betaling > Send faktura.

 4. Fra dialogboksen Send faktura skal du angive den besked, du vil inkludere på fakturaen.

 5. Klik på Gennemgå faktura.

 6. Gennemgå din mail, og klik på Send faktura i dialogboksen.

Acceptér betaling for en ordre med afventende betaling

Du kan ændre betalingsstatussen for de fleste ordrer fra Afventer betaling til Betalt ved hjælp af følgende metoder:

 • Markér som betalt – Bruges, hvis du allerede har modtaget betaling for den aktuelle ordre, eller hvis du importerer en tidligere ordre fra en anden platform i din Shopify-administrator. Det modtagne beløb registreres ikke af din betalingsudbyder igen. Der sendes en mail med en ordrebekræftelse til kunden.

 • Betal med kreditkort – Bruges, hvis du har din kundes faktureringsoplysninger, eller hvis din kunde har mulighed for at angive oplysningerne direkte. Denne betalingsmetode er kun tilgængelig med Shopify Payments.

Du vil muligvis ikke kunne markere en ordre som betalt, hvis den har statussen Afventer betaling, og kunden har anvendt en anden betalingsmetode end et kreditkort. Få mere at vide om ordrer med afventende betalinger.

Du kan kun opkræve ordrens præcise beløb. Du kan ikke opkræve en delvis betaling via Shopify-administratoren.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på ordrenummeret på siden Ordrer.

 3. Klik på Opkræv betaling i afsnittet Afventer.

 4. Vælg en af følgende valgmuligheder:

 5. Hvis du vælger Betal med kreditkort, skal du angive kundens fakturerings- og kreditkortoplysninger og derefter klikke på Opkræv.

Indstil betalingspåmindelser

Du kan bruge funktionen “betalingspåmindelser” til automatisk at sende en planlagt mail med en betalingspåmindelse til en kunde. Du kan gøre dette for ordrer med tildelte betalingsfrister. Du kan oprette op til fem betalingspåmindelser. Betalingspåmindelser kan indstilles til betalingens forfaldsdato eller op til 30 dage efter forfaldsdatoen.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Meddelelser i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Administrer betalingspåmindelser i afsnittet Betalingspåmindelse under afsnittet Ordrer.
 3. Klik på Tilføj betalingspåmindelse.
 4. Vælg, hvornår du vil sende en mail med en betalingspåmindelse ved at vælge en af følgende muligheder:

  • På forfaldsdatoen
  • Når betalingen er forfalden
 5. Hvis det er relevant, kan du vælge, hvor mange dage efter forfaldsdatoen du vil planlægge påmindelsen til.

 6. Klik på Slå til.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis