Udskudte betalinger

For ordrer, der har udestående saldo for hele eller en del af beløbet, kan du sende en faktura for ordren til kunden, modtage betaling for ordren via kreditkort eller markere ordren som betalt, hvis du allerede har modtaget betaling via en anden metode.

Angiv betalingsfrister for betalinger, der forfalder senere

Betalingsfrister giver dig mulighed for at angive den dato, hvor betalingen forfalder. Hvis en ordre har statussen Afventer betaling, kan du tilføje betalingsfrister for de ordrer, der skal betales på en senere dato.

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder, når du angiver betalingsfristerne:

 • Forfalden ved modtagelse: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du sender fakturaen til kunden.
 • Standardfrist: Brug denne funktion til at angive betalingen som forfalden inden for det angivne antal dage fra udstedelsesdatoen. Du kan f.eks. vælge Inden for 30 dage, hvorefter betalingens forfaldsdato angives som 30 dage efter udstedelsesdatoen. Udstedelsesdatoen er som standard angivet til den aktuelle dato, men du kan ændre udstedelsesdatoen, når du har valgt en valgmulighed for din standardfrist.
 • Bestemt dato: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på en bestemt dato.

Hvis ordren ikke er blevet betalt inden forfaldsdatoen, ændres ordrestatussen til Forfalden.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på ordrenummeret på siden Ordrer.

 3. Klik på Tilføj betalingsfrister i afsnittet Afventer.

 4. Vælg en af følgende Betalingsfrister:

- Vælg Forfalden ved modtagelse, hvis du vil angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du sender fakturaen. - Hvis du vil angive betalingen som forfalden inden for en vis periode efter udstedelsesdatoen, skal du vælge en af valgmulighederne for Inden for X dage og derefter angive Udstedelsesdatoen. - Hvis du vil angive betalingen som forfalden på en bestemt dato, skal du vælge Fast dato og derefter angive en Forfaldsdato.

 1. Klik på Gem.

Rediger betalingsfrister for betalinger, der forfalder senere

Du kan fjerne eller redigere forfaldsdatoen, hvis du har angivet betalingsfristerne for en ordre.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Rediger ud for forfaldsdatoen for betaling i afsnittet Afventer.

 3. Rediger betalingsfristerne.

 4. Klik på Gem for at gemme dine ændringer, eller klik på Fjern frister for at fjerne betalingsfristerne.

Send en ordrefaktura til en kunde

Du kan sende en faktura til din kunde, som indeholder et link til betalingssiden, hvis ordren har statussen Afventer betaling. Din kunde kan bruge linket i mailen til at angive sine faktureringsoplysninger, vælge en leveringsmetode og betale for ordren.

Du kan også sende fakturaer for ordrekladder.

Du kan ikke sende en faktura for en ordre med flere valutaer.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Ordrer skal du klikke på nummeret på ordren.

 3. Klik på Opkræv betaling > Send faktura.

 4. Fra dialogboksen Send faktura skal du angive den besked, du vil inkludere på fakturaen.

 5. Klik på Gennemgå faktura.

 6. Gennemgå din mail, og klik på Send faktura i dialogboksen.

Acceptér betaling for en ordre med afventende betaling

Hvis ordren har statussen Afventer betaling, kan du manuelt konfigurere den til Betalt ved hjælp af én af følgende metoder:

 • Markér som betalt – Bruges, hvis du allerede har modtaget betaling for den aktuelle ordre, eller hvis du importerer en tidligere ordre fra en anden platform i din Shopify-administrator. Det modtagne beløb trækkes ikke af din betalingsudbyder igen. Der sendes en mail med en ordrebekræftelse til kunden.

 • Betal med kreditkort – Bruges, hvis du har din kundes faktureringsoplysninger, eller hvis din kunde har mulighed for at angive oplysningerne direkte. Denne betalingsmetode er kun tilgængelig med Shopify Payments.

Du kan kun opkræve ordrens præcise beløb. Du kan ikke opkræve en delvis betaling.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på ordrenummeret på siden Ordrer.

 3. Klik på Opkræv betaling i afsnittet Afventer.

 4. Vælg en af følgende valgmuligheder:

- Klik på Markér som betalt, hvis du har modtaget betaling uden for Shopify. - Klik på Betal med kreditkort, hvis du har kundens kreditkortoplysninger.

 1. Hvis du vælger Betal med kreditkort, skal du angive kundens fakturerings- og kreditkortoplysninger og derefter klikke på Opkræv.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis