Udskudte betalinger

For ordrer med hel eller delvis udestående saldo, kan du sende en faktura til kunden, acceptere betaling med kreditkort, eller markere ordren som betalt, hvis betalingen allerede er modtaget via en anden metode.

Angiv betalingsfrister for betalinger, der forfalder senere

Betalingsfrister giver dig mulighed for at angive den dato, hvor betalingen forfalder. Hvis en ordre har statussen Afventer betaling, kan du tilføje betalingsfrister for de ordrer, der skal betales på en senere dato.

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder, når du angiver betalingsfristerne:

 • Forfalden ved modtagelse: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du sender fakturaen til kunden.
 • Forfalder ved klargøring: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du klargør alle varer i ordren.
 • Standardfrist: Brug denne funktion til at angive betalingen som forfalden inden for det angivne antal dage fra udstedelsesdatoen. Du kan f.eks. vælge Inden for 30 dage, hvorefter betalingens forfaldsdato angives som 30 dage efter udstedelsesdatoen. Udstedelsesdatoen er som standard angivet til den aktuelle dato, men du kan ændre udstedelsesdatoen, når du har valgt en valgmulighed for din standardfrist.
 • Bestemt dato: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på en bestemt dato.

Hvis ordren ikke er blevet betalt inden forfaldsdatoen, ændres ordrestatussen til Forfalden.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på ordrenummeret på siden Ordrer.

 3. Klik på Tilføj betalingsfrister i afsnittet Afventer.

 4. Vælg en af følgende Betalingsfrister:

  • Vælg Forfalden ved modtagelse, hvis du vil angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du sender fakturaen.
  • Hvis du vil angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du klargør alle varer i ordren, skal du vælge Forfalder ved klargøring.
  • Hvis du vil angive betalingen som forfalden inden for en vis periode efter udstedelsesdatoen, skal du vælge en af valgmulighederne for Inden for X dage og derefter angive Udstedelsesdatoen.
  • Hvis du vil angive betalingen som forfalden på en bestemt dato, skal du vælge Fast dato og derefter angive en Forfaldsdato.
 5. Klik på Gem.

Rediger betalingsfrister for betalinger, der forfalder senere

Du kan fjerne eller redigere forfaldsdatoen, hvis du har angivet betalingsfristerne for en ordre.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på Rediger ud for forfaldsdatoen for betaling i afsnittet Afventer.

 3. Rediger betalingsfristerne.

 4. Klik på Gem for at gemme dine ændringer, eller klik på Fjern frister for at fjerne betalingsfristerne.

Send en ordrefaktura til en kunde

Du kan sende en faktura til din kunde, som indeholder et link til betalingssiden, hvis ordren har statussen Afventer betaling. Din kunde kan bruge linket i mailen til at angive sine faktureringsoplysninger, vælge en leveringsmetode og betale for ordren.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Ordrer skal du klikke på nummeret på ordren.

 3. Klik på Opkræv betaling > Send faktura.

 4. Fra dialogboksen Send faktura skal du angive den besked, du vil inkludere på fakturaen.

 5. Klik på Gennemgå faktura.

 6. Gennemgå din mail, og klik på Send faktura i dialogboksen.

Acceptér betaling for en ordre med afventende betaling

Du kan ændre betalingsstatussen for de fleste ordrer fra Afventer betaling til Betalt ved hjælp af følgende metoder:

 • Markér som betalt – Bruges, når du allerede har modtaget betaling for den aktuelle ordre, eller når du importerer en tidligere ordre fra en anden platform i din Shopify-administrator. Det modtagne beløb registreres ikke af din betalingsudbyder igen. Der sendes en mail med en ordrebekræftelse til kunden.
 • Betal med kreditkort – Bruges, når du har din kundes faktureringsoplysninger, eller når din kunde har mulighed for at angive oplysningerne direkte. Denne betalingsmetode er kun tilgængelig med Shopify Payments.

Du vil muligvis ikke kunne markere en ordre som betalt, hvis den har statussen Afventer betaling, og kunden har anvendt en anden betalingsmetode end et kreditkort. Få mere at vide om ordrer med afventende betalinger.

Hvis din betalingsudbyder understøtter flere betalinger, kan du hente delvise betalinger op til det samlede ordrebeløb. Ellers kan du kun opkræve ordrens samlede beløb.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på ordrenummeret på siden Ordrer.

 3. Klik på Opkræv betaling i afsnittet Afventer.

 4. Vælg en af følgende valgmuligheder:

  • Klik på Markér som betalt, hvis du har modtaget betaling uden for Shopify.
  • Klik på Betal med kreditkort, hvis du har kundens kreditkortoplysninger.
 5. Hvis du vælger Betal med kreditkort, skal du angive kundens fakturerings- og kreditkortoplysninger og derefter klikke på Opkræv.

Indstil betalingspåmindelser

Du kan bruge funktionen “betalingspåmindelser” til automatisk at sende en planlagt mail med en betalingspåmindelse til en kunde. Du kan gøre dette for ordrer med tildelte betalingsfrister. Du kan oprette op til fem betalingspåmindelser. Betalingspåmindelser kan indstilles til betalingens forfaldsdato eller op til 30 dage efter forfaldsdatoen.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Meddelelser i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Administrer betalingspåmindelser i afsnittet Betalingspåmindelse under afsnittet Ordrer.
 3. Klik på Tilføj betalingspåmindelse.
 4. Vælg, hvornår du vil sende en mail med en betalingspåmindelse ved at vælge en af følgende muligheder:

  • På forfaldsdatoen
  • Når betalingen er forfalden
 5. Hvis det er relevant, kan du vælge, hvor mange dage efter forfaldsdatoen du vil planlægge påmindelsen til.

 6. Klik på Slå til.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis