Redigering af ordrevarer

Dine kunder kan ønske at ændre en vare, eller du har brug for at tilføje eller fjerne en vare fra en ordre. Når en ordre er blevet afgivet, kan du redigere den på følgende måder:

Dine muligheder for redigering afhænger af varernes klargøringsstatus. Hvis en vare allerede er blevet klargjort, kan du ikke fjerne varen eller justere antallet. Du kan dog redigere ikke-klargjorte varer eller føje produkter til ordren. Den samlede pris på ordren opdateres, når ordren redigeres. Hvis prisen på ordren ændres, skal du debitere eller refundere kunden for prisforskellen.

Hvis du vil redigere ordrer, skal du være butiksejeren eller have tilladelsen Rediger ordrer. Få mere at vide om Medarbejdertilladelser.

Overvejelser, før du redigerer

Inden du redigerer ordrer, kan du få mere at vide om de mulige påvirkninger og beslutte, om du vil redigere ordrer i din butik.

Redigering af ordrer kan påvirke følgende områder af din butik:

Du kan oprette testordrer for at bekræfte, at ordreredigering fungerer i din butik.

Apps

Ordrer, der er oprettet af apps, kan ikke redigeres i Shopify-administrator eller af andre apps.Det er kun appen, der opretter en ordre, der kan redigere ordren.Hvis en app imidlertid opretter en ordrekladde, og den senere konverteres til en ordre, kan ordren redigeres i din Shopify-administrator og af andre apps.

Nogle apps genkender muligvis ikke redigeringer af ordrer. Dataene i dine apps kan blive forkerte, når du har redigeret en ordre. Redigering af ordrer har større sandsynlighed for at påvirke klargøringsapps. Hvis du f.eks. redigerer en ordre for at fjerne en vare, er det ikke sikkert, at klargøringsappen fjerner varen. Du kan ved et uheld komme til at afsende en vare, der blev fjernet fra en ordre, og som ikke er betalt.

Du kan kontakte appens udviklere for at bekræfte, om appen skal opdateres. Appudviklere kan få mere at vide om Redigering af ordrer med GraphQL.

Rabatter

Manuelle rabatter på varelinjer kan tilføjes, redigeres eller fjernes. Nogle rabatter på ordreniveau genberegnes, når en ordre er redigeret.

Sådan redigerer du manuelle rabatter

Du kan føje en manuel rabat til en eksisterende varelinje i ordren. Du kan også opdatere eller fjerne en rabat på en eksisterende varelinje i ordren.

Rabatter på ordreniveau kan ikke tilføjes, fjernes eller opdateres. Du kan heller ikke redigere følgende rabattyper for varelinjer:

 • rabatkoder
 • script-rabatter
 • automatiske rabatter

Genberegning af rabat

Nogle rabatter genberegnes ikke, når du har redigeret en ordre. For at sikre, at din kunde betaler det rigtige beløb, skal du nøje tjekke totalbeløbet for ordrer, der indeholder rabatter.

Følgende rabattyper genberegnes, når en ordre redigeres:

 • procentbaserede rabatter, der gælder for hele ordren Disse rabatter genberegnes, når du tilføjer nye varer eller ændrer vareantal.
 • Rabatkoder på et fast beløb, der gælder for specifikke produkter eller kollektioner. Disse rabatter genberegnes, når du justerer antallet af en vare, som rabatten allerede er fratrukket for. Denne type rabat genberegnes kun, hvis rabatkoden kan bruges mere end én gang pr. ordre.

Levering

Leveringsmetoder og -priser beregnes ikke igen, når du redigerer en ordre. Du kan dog tilføje et tilpasset leveringsgebyr. Hvis du udskifter eller føjer varer til en ordre, og ordrens vægt eller mål øges, skal du muligvis opkræve mere for levering.

Ordrer, der har lokal levering som leveringsmetode, kan ikke redigeres. Du kan heller ikke ændre leveringsmetoden for din ordre, som f.eks. fra levering til afhentning.

Klargøringstjenester

Kontakt dine klargøringstjenester for at bekræfte, om du kan redigere varer, der er blevet klargjort af klargøringstjenesten.

Hvis dine distributionstjenester ikke accepterer ordreredigering, kan redigering af en vare medføre manglende eller ikke-klargjorte ordrer.

Hvis dine distributionstjenester accepterer ordreredigering, bliver de nye varer eller antal, som føjes til en ordre, nye varer der skal klargøres. Varer, der fjernes fra en ordre, skal ikke længere klargøres.

Risikoanalyse

Hvis du opkræver betaling fra en kunde, når en ordre er blevet redigeret, kan ordrens indikatorer for svindelanalyse og status for beskyttelse mod svindel ændre sig.

Hurtigere betaling

Hvis du har brug for at opkræve betaling fra din kunde, efter du har redigeret en ordre, vil hurtigere betaling ikke være tilgængelig for din kunde via den nye betalingsproces. Dette påvirker betalingsprocesser som f.eks. Apple Pay.

Valutaer

Hvis du redigerer en ordre, efter den er betalt i en anden valuta, kan den udenlandske vekselkurs være en anden end den pris, der tidligere blev brugt på ordren, afhængigt af hvilken type redigering du foretager:

 • Hvis du tilføjer en ny vare, bruges den aktuelle vekselkurs på det tidspunkt, hvor redigeringen sker.
 • Hvis du øger antallet af en eksisterende vare, anvendes vekselkursen på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet oprindeligt.
 • Hvis du fjerner en vare eller sænker antallet af en eksisterende vare, bruges den udenlandske vekselkurs på det tidspunkt, hvor ordren oprindeligt blev afgivet, så din kunde ikke påvirkes af udsving i vekselkursen. Få mere at vide om valutaens risiko for tilbagebetalinger.

Hvis du ikke er kvalificeret til at redigere ordrer i andre valutaer, eller hvis du ikke kan redigere den specifikke ordre, kan du refundere ordren,oprette en ordreplan ved hjælp af det ønskede marked og sende en faktura til din kunde i den lokale valuta via e-mail.

Analytics

Hvis du redigerer en ordre dagen efter, at ordren blev afgivet, vises redigeringen som en særskilt ordre i dine rapporter. Rapporter viser en redigeret ordre som en ny ordre, selvom der ikke er blevet oprettet en ny ordre.

Følgende rapporter påvirkes:

Ordrer med lokal afhentning

En ordre til lokal afhentning kan redigeres enten før eller efter, du forbereder ordren. Du kan kun redigere ordrer til lokal afhentning i din Shopify-administrator eller i Shopify-appen, ikke i POS-appen.

Ordrer med afventende betaling

Du kan muligvis ikke redigere ordrevarer og rabatter, hvis ordrerne har statussen Afventer betaling. Få mere at vide om ordrer med afventende betalinger.

Ordrer med skat og told

Du kan ikke redigere en ordre, hvis der er opkrævet told og skat for den, som f.eks. DDP (leveret fortoldet).

Føj produkter til en ordre

Du kan føje produkter til din ordre. Hvis du føjer varer til en ordre, kan du sende en faktura til din kunde via mail, som indeholder et link til betalingssiden. Du kan også acceptere betaling for ordren.

Fremgangsmåde:

Fjern varer fra en ordre

Du kan fjerne varer fra din ordre. Hvis du vil bytte varer, skal du fjerne den uønskede vare og tilføje en ny vare.

Fremgangsmåde:

Juster antallet af varer i en ordre

Du kan hæve eller reducere vareantallet i din ordre. Hvis du hæver vareantallet i ordren, kan du sende en faktura til kunden via mail, som indeholder et link til betalingssiden. Du kan også acceptere betaling for ordren.

Fremgangsmåde:

Anvend rabatter på en vare i en ordre

Juster en rabat på en eksisterende vare

Fjern en rabat på en eksisterende vare

Tilføj leveringsgebyrer

Du kan føje en tilpasset leveringspris til din ordre. Når du har tilføjet en leveringspris, kan du redigere eller slette den, inden du opdaterer ordren. Du kan også tilføje en ny leveringspris.

Når du tilføjer en leveringspris, kan du sende en faktura til kunden via mail, som indeholder et link til betalingssiden. Du kan også acceptere betaling for ordren.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på den ordre, du vil redigere.

 3. Klik på Rediger.

 4. Klik på Tilføj leveringsgebyr i afsnittet Betaling.

 5. Angiv navnet og et beløb for leveringsprisen.

 6. Klik på Udført.

 7. Når du er færdig med at redigere ordren, skal du gennemgå og opdatere ordren.

Fjern leveringsgebyrer

Du kan også fjerne en leveringspris fra din ordre. Hvis du vil redigere en leveringspris, skal du fjerne leveringsprisen og tilføje en ny leveringspris.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på den ordre, du vil redigere.

 3. Klik på Rediger.

 4. Klik på Rediger leveringsgebyrer i afsnittet Betaling.

 5. Klik på papirkurvsikonet ud for den leveringspris, du vil fjerne.

 6. Klik på Fjern.

 7. Når du er færdig med at redigere ordren, skal du gennemgå og opdatere ordren.

Sådan gennemgår og opdaterer du en redigeret ordre

Når du har redigeret en ordre, skal du gennemgå det opdaterede totalbeløb for at kontrollere, at det er korrekt. Afhængigt af de ændringer, du har foretaget, kan den samlede pris for ordren stige eller falde i forhold til, hvad din kunder betalte under betalingsprocessen.

Når du har redigeret en ordre, skal du udføre en af følgende handlinger, afhængigt af hvad der sker med den samlede ordre:

Når du har redigeret en ordre, kan du tilpasse den faktura eller besked, der sendes til din kunde som følge af ordreredigeringen, ved at redigere skabelonen.

Sådan opkræver du betaling, når en ordretotal stiger

Hvis prisen for den redigerede ordre stiger, skal du opkræve betaling fra din kunde. Resuméet viser, at der er et Beløb, der skal modtages.

Du kan sende en faktura til din kunde med et link til betalingssiden, eller du kan acceptere betaling for ordren.

Refunder betaling, når en ordretotal falder

Hvis den samlede pris for den redigerede ordre falder, skal du opdatere ordren og udstede en refusion til kunden. Refusionsbeløbet vises i afsnittet Oversigt.

Sådan giver du kunden besked, hvis der ikke er nogen ændring i ordretotalen

Du behøver ikke at refundere eller opkræve betaling, hvis ordrens pris ikke har ændret sig. Din kunde modtager som standard en notifikation omkring redigeringen. Hvis du ikke vil sende en notifikation til din kunde, skal du fjerne markeringen af Send meddelelse til kunde og klikke på Opdater ordre for at afslutte redigeringen af ordren.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis