Chỉnh sửa mặt hàng trong đơn hàng

Khách hàng có thể muốn thay đổi mặt hàng hoặc bạn có thể cần thêm hoặc xóa mặt hàng khỏi đơn hàng. Sau khi đơn hàng được đặt, bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng theo những cách sau:

Những chỉnh sửa bạn có thể thực hiện với đơn hàng phụ thuộc vào trạng thái thực hiện của các mặt hàng. Nếu mặt hàng nào đã được thực hiện thì bạn không thể xóa hoặc điều chỉnh số lượng của mặt hàng đó. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa các mặt hàng chưa thực hiện hoặc thêm sản phẩm vào đơn hàng. Tổng chi phí đơn hàng được cập nhật khi chỉnh sửa đơn hàng. Nếu chi phí đơn hàng thay đổi, bạn cần thu hoặc hoàn lại tiền chi phí chênh lệch cho khách hàng.

Để chỉnh sửa đơn hàng, bạn phải là chủ cửa hàng hoặc có quyền Chỉnh sửa đơn hàng. Tìm hiểu thêm về Quyền nhân viên.

Những lưu ý trước khi chỉnh sửa đơn hàng

Trước khi bạn chỉnh sửa đơn hàng, hãy tìm hiểu thêm về ảnh hưởng có thể có và quyết định xem bạn có muốn chỉnh sửa đơn hàng trong cửa hàng không.

Chỉnh sửa đơn hàng có thể ảnh hưởng đến những vùng sau trong cửa hàng:

Bạn có thể tạo đơn hàng kiểm tra để xác minh xem việc chỉnh sửa đơn hàng có hiệu lực với cửa hàng không.

Ứng dụng

Không thể chỉnh sửa đơn hàng do ứng dụng tạo trên Trang quản trị Shopify hoặc bằng các ứng dụng khác. Chỉ ứng dụng tạo đơn hàng mới có thể chỉnh sửa đơn hàng. Tuy nhiên, nếu ứng dụng tạo đơn hàng nháp và sau đó chuyển đổi thành đơn hàng, bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng trên Trang quản trị Shopify và bằng các ứng dụng khác.

Ngoài ra, một số ứng dụng có thể không nhận diện được các chỉnh sửa của đơn hàng. Sau khi chỉnh sửa đơn hàng, dữ liệu trong ứng dụng có thể không chính xác. Chỉnh sửa đơn hàng có nhiều khả năng hơn ảnh hưởng đến các ứng dụng thực hiện đơn hàng. Ví dụ: Nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng để xóa một mặt hàng, ứng dụng thực hiện có thể sẽ không xóa mặt hàng đó. Bạn có thể vô tình vận chuyển mặt hàng đã bị xóa khỏi đơn hàng và không được thanh toán.

Bạn có thể kiểm tra với nhà phát triển ứng dụng để xác minh xem ứng dụng có cần cập nhật không. Nhà phát triển ứng dụng có thể tìm hiểu thêm về cách Chỉnh sửa đơn hàng bằng GraphQL.

Ưu đãi giảm giá

Có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa ưu đãi giảm giá thủ công cho mục hàng. Một số ưu đãi giảm giá cấp đơn hàng sẽ được tính toán lại sau khi chỉnh sửa đơn hàng.

Chỉnh sửa ưu đãi giảm giá thủ công

Bạn có thể thêm ưu đãi giảm giá thủ công cho mục hàng hiện có trong đơn hàng hoặc cập nhật hay xóa ưu đãi giảm giá cho mục hàng hiện có trong đơn hàng.

Không thể thêm, xóa hoặc cập nhật ưu đãi giảm giá cấp đơn hàng. Ngoài ra, bạn không thể chỉnh sửa các hình thức ưu đãi giảm giá mục hàng sau:

 • mã giảm giá
 • giảm giá bằng đoạn mã
 • giảm giá tự động

Tính toán lại ưu đãi giảm giá

Một số giảm giá không được tính lại sau khi bạn chỉnh sửa đơn hàng. Để đảm bảo khách hàng thanh toán số tiền chính xác, kiểm tra cẩn thận phần Total (Tổng) trên các đơn hàng có giảm giá.

Các loại giảm giá sau đây được tính lại khi chỉnh sửa đơn hàng:

 • Ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm áp dụng cho toàn bộ đơn hàng. Những ưu đãi giảm giá này sẽ được tính toán lại khi bạn thêm mặt hàng mới hoặc thay đổi số lượng mặt hàng.
 • Mã giảm giá cho số tiền cố định áp dụng cho các sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể. Những ưu đãi giảm giá này sẽ được tính toán lại khi bạn điều chỉnh số lượng mặt hàng đã áp dụng ưu đãi giảm giá. Hình thức giảm giá này chỉ được tính toán lại nếu có thể sử dụng mã giảm giá nhiều lần cho mỗi đơn hàng.

Vận chuyển

Phương thức và phí vận chuyển không được tính lại khi bạn chỉnh sửa đơn hàng, nhưng bạn có thể thêm phí vận chuyển tùy chỉnh. Nếu bạn hoán đổi hoặc thêm mặt hàng vào đơn hàng và trọng lượng hoặc kích cỡ trong đơn hàng tăng, bạn có thể cần tăng phí vận chuyển.

Không thể chỉnh sửa các đơn hàng có phương thức giao hàng là giao hàng tận nơi. Bạn cũng không thể thay đổi phương thức giao hàng của đơn hàng, ví dụ như thay đổi từ vận chuyển sang nhận hàng.

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Liên hệ với dịch vụ hoàn tất đơn hàng để xác minh xem bạn có thể chỉnh sửa các mặt hàng do dịch vụ hoàn tất đơn hàng thực hiện hay không.

Nếu dịch vụ hoàn tất đơn hàng không hỗ trợ chỉnh sửa đơn hàng thì việc chỉnh sửa mặt hàng có khiến đơn hàng bị bỏ sót hoặc không đầy đủ.

Nếu dịch vụ hoàn tất đơn hàng hỗ trợ chỉnh sửa đơn hàng, các mặt hàng mới hoặc số lượng mới được thêm vào đơn hàng sẽ trở thành mặt hàng mới cần thực hiện. Những mặt hàng bị xóa khỏi đơn hàng không còn là mặt hàng có thể thực hiện.

Phân tích rủi ro

Nếu bạn thu thêm tiền từ khách hàng sau khi chỉnh sửa đơn hàng, chỉ báo phân tích gian lậntrạng thái chống gian lận của đơn hàng có thể thay đổi.

Thanh toán nhanh

Nếu bạn cần thu tiền từ khách hàng sau khi chỉnh sửa đơn hàng, khách hàng sẽ không sử dụng được tính năng thanh toán nhanh qua trang thanh toán mới. Điều này ảnh hưởng đến các trang thanh toán như Apple Pay.

Đơn vị tiền tệ

Nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng sau khi đơn hàng được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác thì tỷ giá hối đoái có thể khác với tỷ giá đã sử dụng trước đây cho đơn hàng, tùy thuộc vào hình thức chỉnh sửa bạn thực hiện:

 • Nếu bạn thêm mặt hàng mới thì tỷ giá hối đoái tại thời điểm chỉnh sửa sẽ được sử dụng.
 • Nếu bạn tăng số lượng mặt hàng hiện có thì tỷ giá hối đoái tại thời điểm đặt đơn hàng lúc đầu sẽ được sử dụng.
 • Nếu bạn xóa mặt hàng hoặc giảm số lượng mặt hàng hiện có thì tỷ giá hối đoái tại thời điểm đặt đơn hàng lúc đầu sẽ được dùng để khách hàng không bị ảnh hưởng bởi sự biến động tỷ giá hối đoái. Tìm hiểu thêm về rủi ro về đơn vị tiền tệ khi hoàn tiền.

Nếu bạn không đủ điều kiện để chỉnh sửa đơn hàng bằng các đơn vị tiền tệ khác hoặc nếu bạn không thể chỉnh sửa đơn hàng cụ thể, bạn có thể hoàn tiền cho đơn hàng, sau đó tạo đơn hàng nháp theo thị trường bạn muốngửi email hóa đơn bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.

Phân tích

Nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng sau ngày đặt hàng, nội dung chỉnh sửa sẽ hiển thị dưới dạng một đơn hàng riêng trong báo cáo của bạn. Báo cáo sẽ hiển thị đơn hàng đã chỉnh sửa dưới dạng đơn hàng mới, mặc dù chưa tạo đơn hàng mới.

Các báo cáo sau bị ảnh hưởng:

Đơn hàng đến tận nơi lấy hàng

Bạn có thể chỉnh sửa một đơn hàng đến tận nơi lấy hàng trước hoặc sau khi chuẩn bị đơn hàng đó. Bạn chỉ có thể chỉnh sửa đơn hàng đến tận nơi lấy hàng trên trang quản trị Shopify hoặc trên ứng dụng Shopify, không phải trên ứng dụng POS.

Đơn hàng đang chờ thanh toán

Nếu đơn hàng ở trạng thái Đang chờ thanh toán, bạn sẽ không thể chỉnh sửa mặt hàng và ưu đãi giảm giá của đơn hàng đó. Tìm hiểu thêm về đơn hàng đang chờ thanh toán.

Đơn hàng có thuế và thuế nhập khẩu

Nếu một đơn hàng đã được thu thuế và thuế nhập khẩu, ví dụ như đơn hàng DDP (Giao hàng đã nộp thuế), thì bạn không thể chỉnh sửa đơn hàng.

Thêm sản phẩm vào đơn hàng

Bạn có thể thêm sản phẩm vào đơn hàng. Nếu thêm mặt hàng vào đơn hàng, bạn có thể gửi email hóa đơn cho khách hàng bằng liên kết đến trang thanh toán hoặc có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Xóa mặt hàng khỏi đơn hàng

Bạn có thể xóa mặt hàng khỏi đơn hàng. Nếu muốn hoán đổi mặt hàng, bạn cần loại bỏ mặt hàng không mong muốn rồi thêm mặt hàng mới.

Các bước thực hiện:

Điều chỉnh số lượng mặt hàng trong đơn hàng

Bạn có thể tăng hoặc giảm số lượng mặt hàng trong đơn hàng. Nếu tăng số lượng mặt hàng trong đơn hàng thì bạn có thể gửi email hóa đơn cho khách hàng kèm theo đường liên kết đến trang thanh toán, hoặc bạn có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Áp dụng ưu đãi giảm giá cho một mặt hàng trong đơn hàng

Điều chỉnh ưu đãi giảm giá cho mặt hàng hiện có

Xóa ưu đãi giảm giá cho mặt hàng hiện có

Thêm phí vận chuyển

Bạn có thể thêm phí vận chuyển tùy chỉnh cho đơn hàng. Sau khi thêm phí vận chuyển, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa phí trước khi cập nhật đơn hàng, hoặc bạn có thể thêm phí vận chuyển mới.

Khi thêm phí vận chuyển, bạn có thể gửi email hóa đơn cho khách hàng kèm theo đường liên kết đến trang thanh toán, hoặc bạn có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).

 4. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Thêm phí vận chuyển.

 5. Nhập tên và giá cho phí vận chuyển.

 6. Nhấp vào Done (Đã xong).

 7. Sau khi hoàn thành chỉnh sửa đơn hàng, xem lại và cập nhật đơn hàng.

Gỡ bỏ phí vận chuyển

Bạn cũng có thể xóa phí vận chuyển khỏi đơn hàng. Nếu muốn chỉnh sửa phí vận chuyển, bạn cần xóa phí vận chuyển và thêm phí vận chuyển mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).

 4. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa phí vận chuyển.

 5. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh phí vận chuyển bạn muốn xóa.

 6. Nhấp vào Xóa.

 7. Sau khi hoàn thành chỉnh sửa đơn hàng, xem lại và cập nhật đơn hàng.

Xem lại và cập nhật đơn hàng đã qua chỉnh sửa

Sau khi chỉnh sửa đơn hàng bạn cần xem lại tổng đã cập nhật để chắc chắn chính xác. Tùy thuộc vào nội dung bạn chỉnh sửa, tổng chi phí của đơn hàng có thể tăng hoặc giảm so với chi phí khách hàng đã thanh toán trên trang thanh toán.

Sau khi chỉnh sửa đơn hàng, thực hiện một trong những thao tác sau tùy thuộc vào tình hình của tổng giá trị đơn hàng:

Sau khi chỉnh sửa đơn hàng, bạn có thể tùy chỉnh hóa đơn hoặc thông báo chỉnh sửa đơn hàng được gửi đến khách hàng bằng cách chỉnh sửa mẫu.

Thu thêm tiền khi tổng giá trị đơn hàng tăng lên

Nếu chi phí của đơn hàng đã chỉnh sửa tăng, bạn cần thu thêm tiền từ khách hàng. Mục Tóm tắt hiển thị có Số tiền cần thu.

Bạn có thể gửi hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng hoặc bạn có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng.

Hoàn tiền khi tổng giá trị đơn hàng giảm xuống

Nếu tổng chi phí của đơn hàng đã qua chỉnh sửa giảm xuống thì bạn cần cập nhật đơn hàng và hoàn tiền cho khách hàng. Số tiền cần hoàn lại hiển thị trong mục Tóm tắt.

Thông báo cho khách hàng khi tổng chi phí đơn hàng không thay đổi

Nếu chi phí đơn hàng không thay đổi, bạn không cần hoàn tiền hay thu thêm tiền. Khách hàng mặc định nhận được thông báo về việc chỉnh sửa. Nếu bạn không muốn gửi thông báo cho khách hàng, hãy bỏ chọn Gửi thông báo cho khách hàng và nhấp vào Cập nhật đơn hàng để hoàn tất chỉnh sửa đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí