Chỉnh sửa mặt hàng trong đơn hàng

Sau khi đặt đơn hàng, bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng bằng cách thêm, xóa mặt hàng và điều chỉnh số lượng mặt hàng.

Chỉnh sửa đơn hàng nếu khách hàng muốn thay đổi mặt hàng hoặc nếu bạn cần thêm hoặc xóa mặt hàng. Ví dụ: Khách hàng có thể muốn thay đổi kích cỡ hoặc màu sắc của mặt hàng trong đơn hàng.

Để chỉnh sửa đơn hàng, bạn phải là chủ cửa hàng hoặc có quyền Chỉnh sửa đơn hàng. Tìm hiểu thêm về Quyền của nhân viên.

Tổng chi phí đơn hàng được cập nhật khi chỉnh sửa đơn hàng. Nếu chi phí đơn hàng thay đổi, bạn cần thu hoặc hoàn lại tiền chi phí chênh lệch cho khách hàng.

Quyết định chỉnh sửa đơn hàng

Trước khi bắt đầu chỉnh sửa đơn hàng, tìm hiểu thêm về ảnh hưởng có thể có và quyết định xem bạn có muốn chỉnh sửa đơn hàng trong cửa hàng không. Chỉnh sửa đơn hàng có thể ảnh hưởng đến những vùng sau trong cửa hàng:

Bạn có thể tạo đơn hàng kiểm tra để xem việc chỉnh sửa đơn hàng có hiệu lực với cửa hàng không.

Ứng dụng

Không thể chỉnh sửa đơn hàng do ứng dụng tạo trên Trang quản trị Shopify hoặc bằng các ứng dụng khác. Chỉ ứng dụng tạo đơn hàng mới có thể chỉnh sửa đơn hàng. Tuy nhiên, nếu ứng dụng tạo đơn hàng nháp và sau đó chuyển đổi thành đơn hàng, bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng trên Trang quản trị Shopify và bằng các ứng dụng khác.

Ngoài ra, một số ứng dụng có thể không nhận diện được các chỉnh sửa của đơn hàng. Sau khi chỉnh sửa đơn hàng, dữ liệu trong ứng dụng có thể không chính xác.

Chỉnh sửa đơn hàng có nhiều khả năng ảnh hưởng đến các ứng dụng thực hiện. Ví dụ, nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng để xóa một mặt hàng, ứng dụng thực hiện có thể sẽ không xóa mặt hàng đó. Bạn có thể vô tình vận chuyển mặt hàng đã bị xóa khỏi đơn hàng và không được thanh toán.

Bạn có thể kiểm tra với nhà phát triển ứng dụng để xác minh xem ứng dụng có cần cập nhật không.

Nhà phát triển ứng dụng có thể tìm hiểu thêm về cách Chỉnh sửa đơn hàng bằng GraphQL.

Ưu đãi giảm giá

Một số giảm giá không được tính lại sau khi bạn chỉnh sửa đơn hàng. Để đảm bảo khách hàng thanh toán số tiền chính xác, kiểm tra cẩn thận phần Total (Tổng) trên các đơn hàng có giảm giá.

Các loại giảm giá sau đây được tính lại khi chỉnh sửa đơn hàng:

  • Giảm giá theo phần trăm áp dụng cho toàn bộ đơn hàng — Những giảm giá này được tính lại khi bạn thêm mặt hàng mới hoặc thay đổi số lượng mặt hàng.

  • Mã giảm giá cho số tiền cố định áp dụng cho các sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể — Những giảm giá này được tính lại khi bạn điều chỉnh số lượng mặt hàng đã áp dụng giảm giá. Loại giảm giá này chỉ được tính lại nếu có thể sử dụng mã giảm giá nhiều lần cho mỗi đơn hàng.

Vận chuyển

Phương thức và phí vận chuyển không được tính lại khi bạn chỉnh sửa đơn hàng. Nếu bạn hoán đổi hoặc thêm mặt hàng vào đơn hàng và trọng lượng hoặc kích cỡ trong đơn hàng tăng, bạn có thể cần tăng phí vận chuyển.

Không thể chỉnh sửa đơn hàng được vận chuyển theo phương thức giao hàng tận nơi.

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Liên hệ với dịch vụ hoàn tất đơn hàng để kiểm tra xem bạn có thể chỉnh sửa các mặt hàng đã thực hiện bằng dịch vụ đó không.

Nếu dịch vụ hoàn tất đơn hàng không hỗ trợ chỉnh sửa đơn hàng thì việc chỉnh sửa mặt hàng có khiến đơn hàng bị bỏ sót hoặc không đầy đủ.

Nếu dịch vụ hoàn tất đơn hàng hỗ trợ chỉnh sửa đơn hàng, các mặt hàng mới hoặc số lượng mới được thêm vào đơn hàng sẽ trở thành mặt hàng mới cần thực hiện. Những mặt hàng bị xóa khỏi đơn hàng không còn là mặt hàng có thể thực hiện.

Phân tích rủi ro

Nếu bạn thu thêm tiền từ khách hàng sau khi chỉnh sửa đơn hàng, chỉ báo phân tích gian lậntrạng thái chống gian lận của đơn hàng có thể thay đổi.

Thanh toán nhanh

Nếu bạn cần thu thêm tiền từ khách hàng sau khi chỉnh sửa đơn hàng, khách hàng sẽ không sử dụng được phương thức thanh toán nhanh qua dịch vụ thanh toán mới. Điều này ảnh hưởng đến dịch vụ thanh toán như Apple Pay.

Đơn vị tiền tệ địa phương

Nếu đơn vị tiền tệ của đơn hàng không phải đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng, bạn không thể chỉnh sửa đơn hàng trừ khi đang sử dụng tính năng B2B của Shopify .

Nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng B2B sau khi thanh toán, tỷ giá ngoại hối cho mặt hàng đã thêm, xóa hoặc chỉnh sửa có thể khác tỷ giá đã sử dụng trước đó của đơn hàng. Tỷ giá ngoại hối hiện hành tại thời điểm chỉnh sửa được sẽ sử dụng cho các mặt hàng được chỉnh sửa.

Đối với đơn hàng bạn không thể chỉnh sửa, bạn có thể hoàn tiền cho đơn hàng, sau đó tạo đơn hàng nháp bằng thị trường mong muốngửi hóa đơn qua email theo đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.

Phân tích

Nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng sau ngày đặt hàng, nội dung chỉnh sửa sẽ xuất hiện dưới dạng một đơn hàng riêng trong báo cáo của bạn. Nội dung chỉnh sửa sẽ hiển thị trên báo cáo như một đơn hàng mới ngay cả khi bạn chưa tạo đơn hàng mới.

Các báo cáo bị ảnh hưởng gồm:

Chỉnh sửa đơn hàng

Xem lại và cập nhật đơn hàng đã chỉnh sửa

Sau khi chỉnh sửa đơn hàng bạn cần xem lại tổng đã cập nhật để chắc chắn chính xác. Tùy thuộc vào nội dung bạn chỉnh sửa, tổng chi phí của đơn hàng có thể tăng hoặc giảm so với chi phí khách hàng đã thanh toán trên trang thanh toán.

Sau khi chỉnh sửa đơn hàng, thực hiện một trong những thao tác sau:

Sau khi chỉnh sửa đơn hàng, bạn có thể tùy chỉnh hóa đơn hoặc thông báo chỉnh sửa đơn hàng được gửi đến khách hàng bằng cách chỉnh sửa mẫu.

Thu thêm tiền vì tổng chi phí đơn hàng tăng

Nếu chi phí của đơn hàng đã chỉnh sửa tăng, bạn cần thu thêm tiền từ khách hàng. Mục Summary (Tóm tắt) hiển thị có Amount to collect (Số tiền cần thu).

Bạn có thể gửi hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng hoặc bạn có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng.

Hoàn tiền vì tổng chi phí đơn hàng giảm

Nếu tổng chi phí của đơn hàng đã chỉnh sửa giảm, bạn cần cập nhật đơn hàng và hoàn tiền cho khách hàng. Mục Summary (Tóm tắt) hiển thị số tiền cần hoàn lại.

Thông báo cho khách hàng khi tổng chi phí đơn hàng không thay đổi

Nếu chi phí đơn hàng không thay đổi, bạn không cần hoàn tiền hay thu thêm tiền. Khách hàng mặc định được gửi thông báo về việc chỉnh sửa. Nếu bạn không muốn gửi thông báo cho khách hàng, tắt Send notification to customer (Gửi thông báo cho khách hàng).

Nhấp vào Update order (Cập nhật đơn hàng) để hoàn thành chỉnh sửa đơn hàng.

Câu hỏi thường gặp về chỉnh sửa đơn hàng

Tại sao tôi không có tùy chọn chỉnh sửa đơn hàng?

Bạn không thể chỉnh sửa đơn hàng vì những lý do sau:

  • Bạn không có quyền Chỉnh sửa đơn hàng.
  • Đơn hàng được đặt bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Nếu cửa hàng bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ, bạn chỉ có thể chỉnh sửa đơn hàng bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Mặc dù không thể chỉnh sửa đơn hàng, bạn có thể hoàn tiền cho đơn hàng rồi tạo đơn hàng nháp.
  • Đơn hàng do ứng dụng tạo. Chỉ ứng dụng tạo đơn hàng mới có thể chỉnh sửa đơn hàng.

Tôi có thể hạn chế quyền của nhân viên đối với chỉnh sửa đơn hàng không?

Có. Nhân viên cần quyền Chỉnh sửa đơn hàng. Bạn có thể tắt quyền Chỉnh sửa đơn hàng dành cho nhân viên bạn không muốn cho phép chỉnh sửa đơn hàng. Tìm hiểu thêm về Quyền nhân viên.

Điều gì xảy ra nếu một nhân viên bắt đầu chỉnh sửa khi đã có nhân viên khác đang chỉnh sửa đơn hàng?

Nhiều nhân viên có thể chỉnh sửa và cập nhật đơn hàng cùng lúc. Những thay đổi được thực hiện trong mỗi lần chỉnh sửa được áp dụng cho đơn hàng. Nếu các chỉnh sửa xung đột, chỉnh sửa gần nhất sẽ được áp dụng cho đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí