Hoàn tiền, trả hàng và đổi hàng

Bạn có thể hoàn tiền đơn hàng, tạo nhãn trả hàng và đổi hàng trên trang quản trị Shopify.

Bạn cũng có thể bật nhãn trả hàng tự phục vụ và thiết lập quy tắc trả hàng để cho phép khách hàng gửi yêu cầu trả hàng ngay trong cửa hàng trực tuyến.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí