Hoàn tiền, trả hàng và đổi hàng

Bạn có thể hoàn tiền đơn hàng, tạo đơn hàng trả lại và thêm mặt hàng đổi trả trên trang quản trị Shopify.

Hoàn tiền là khi bạn gửi lại toàn bộ hoặc một phần số tiền thanh toán cho khách hàng đã đặt hàng tại cửa hàng trực tuyến của bạn.

Trả hàng là khi khách hàng trả lại mặt hàng họ đã mua từ cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể gửi hướng dẫn về đơn hàng trả lại cho khách hàng và cung cấp nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại. Sau khi nhận và kiểm tra mặt hàng được trả lại, bạn có thể hoàn tiền nếu đủ điều kiện.

Đổi hàng là khi bạn bố trí để gửi cho khách hàng một mặt hàng thay thế trong quá trình trả hàng.

Bạn cũng có thể bật nhãn trả hàng tự phục vụ và thiết lập quy tắc trả hàng để cho phép khách hàng gửi yêu cầu trả hàng ngay trong cửa hàng trực tuyến.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí