Tạo đơn hàng nháp

Khi cần tạo đơn hàng thay mặt khách hàng, bạn có thể tạo đơn hàng nháp trên trang quản trị Shopify. Bạn thêm thông tin khách hàng và sản phẩm, sau đó gửi hóa đơn, thu tiền thanh toán hoặc cài đặt điều khoản thanh toán.

Khi đơn hàng được thanh toán hoặc khi bạn thiết lập điều khoản thanh toán, đơn hàng mới sẽ được tạo từ bản nháp và xuất hiện trên trang Đơn hàng.

Bạn có thể sử dụng đơn hàng nháp để bán trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc bán cho các doanh nghiệp khác. Nếu bạn thường xuyên bán cho các doanh nghiệp khác, hãy xem lại tất cả các tính năng kinh doanh với doanh nghiệp (B2B) của Shopify .

Đơn hàng nháp hữu dụng khi bạn cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Tạo đơn hàng để có thể chấp nhận thanh toán sau cho đơn hàng được đặt qua điện thoại, đặt trực tiếp hoặc qua email.
 • Gửi hóa đơn cho khách hàng để thanh toán bằng liên kết thanh toán an toàn.
 • Sử dụng mục tùy chỉnh để biểu thị chi phí bổ sung hoặc sản phẩm không hiển thị trong kho hàng của bạn.
 • Tạo lại đơn hàng theo cách thủ công từ bất kỳ kênh bán hàng nào đang hoạt động.
 • Bán sản phẩm với mức giá giảm hoặc giá bán buôn.

Nếu bạn sử dụng Shopify Markets, đơn vị tiền tệ địa phương, giá, thuế và thuế nhập khẩu sẽ được xác định theo thị trường liên kết với đơn hàng. Khi kích hoạt nhiều thị trường, địa chỉ giao hàng của khách hàng sẽ xác định thị trường cho đơn hàng. Bạn có thể thay đổi thị trường cho đơn hàng nháp.

Tạo đơn hàng nháp

Tạo đơn hàng nháp thay mặt khách hàng rồi gửi họ hóa đơn cho đơn hàng đó. Theo mặc định, hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán để khách hàng thanh toán cho đơn hàng.

Đơn hàng nháp có thể gồm những thông tin sau:

Các bước thực hiện:

Thêm sản phẩm

Giữ lại mặt hàng

Khi bạn Giữ lại mặt hàng trong đơn hàng nháp, đơn vị hàng trong kho đó sẽ được đặt ở trạng thái Không sẵn hàng và khách hàng khác sẽ không thể mua được. Các mặt hàng bạn giữ lại sẽ được để riêng cho đơn hàng nháp cụ thể đó. Nếu bạn không giữ lại mặt hàng, số lượng vẫn sẽ ở trạng thái hàng trong kho Có sẵn và khách hàng khác vẫn có thể mua. Bạn có thể tìm hiểu thêm về trạng thái hàng trong kho.

Để giữ lại mặt hàng, bạn phải kích hoạt tính năng theo dõi hàng tồn kho cho sản phẩm đó.

Các bước thực hiện:

 1. Sau khi thêm sản phẩm vào đơn hàng nháp, nhấp vào Giữ lại mặt hàng.
 2. Chọn ngày và thời gian hết hạn giữ lại.
 3. Nhấp vào Done (Đã xong).

Thêm ưu đãi giảm giá

Bạn có thể áp dụng ưu đãi giảm giá cho đơn hàng nháp theo những cách sau:

Xem xét các hành vi sau đây khi áp dụng mã giảm giá hoặc thêm ưu đãi giảm giá tùy chỉnh vào đơn hàng nháp:

 • Cả ưu đãi giảm giá đơn hàng tùy chỉnh và ưu đãi giảm giá mục hàng đều được áp dụng cho tổng giá của đơn hàng. Hãy thận trọng để tránh trùng lặp ưu đãi giảm giá.
 • Có thể thêm tổ hợp ưu đãi giảm giá đủ điều kiện cho đơn hàng nháp bên cạnh ưu đãi giảm giá mục hàng và đơn hàng tùy chỉnh.
 • Bạn có thể chọn cho phép khách hàng áp dụng mã giảm giá trong quá trình thanh toán khi gửi hóa đơn hoặc chia sẻ đường liên kết thanh toán. Lưu ý rằng đơn hàng nháp có nguy cơ được giảm giá nhiều hơn bạn dự đoán khi cả bạn và khách hàng đều áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng.
 • Nếu đơn hàng có đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng và bạn muốn giảm giá toàn bộ số tiền của một mục hàng hoặc đơn hàng, hãy nhập ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm thay vì một số tiền cụ thể. Ví dụ: Bạn muốn giảm giá toàn bộ số tiền của đơn hàng với tổng giá trị là 50 USD. Nhập ưu đãi giảm giá 100% thay vì giảm giá 50 USD. Sử dụng ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm sẽ giúp khách hàng tránh được phí ngoại hối, vốn có thể xảy ra do quy tắc làm tròn được áp dụng cho giá sản phẩm, nhưng không áp dụng cho ưu đãi giảm giá.

Giới hạn

Mã giảm giá và ưu đãi giảm giá tự động cho đơn hàng nháp có những hạn chế sau:

 • Mã giảm giá và ưu đãi giảm giá tự động không có sẵn trong Shopify POS và bạn chỉ có thể thêm các mục này trên trang quản trị Shopify bằng trình duyệt máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.
 • Có thể áp dụng tổng cộng 5 mã giảm giá cho một đơn hàng.
 • Theo mặc định, không thể áp dụng mã giảm giá khi thanh toán đối với đơn hàng đã tạo dưới dạng hóa đơn hoặc đường liên kết cho đơn hàng nháp. Tuy nhiên, bạn có thể chọn kích hoạt tùy chọn cho phép khách hàng tự áp dụng ưu đãi giảm giá trong quá trình thanh toán. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho riêng từng đơn hàng nháp nên bạn phải kích hoạt tùy chọn này mỗi lần muốn cho phép khách hàng thêm mã giảm giá trong quá trình thanh toán.
 • Không hỗ trợ mã giảm giá vận chuyển. Bạn có thể thêm phí vận chuyển tùy chỉnh để cung cấp phí vận chuyển chiết khấu cho khách hàng thay vì phí thông thường.
 • Không hỗ trợ mã giảm giá Mua X được Y.

Áp dụng mã giảm giá

 1. Tạo đơn hàng hoặc mở đơn hàng nháp hiện có trên trang Bản nháp trong trang quản trị Shopify.
 2. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Thêm ưu đãi giảm giá.
 3. Trong mục Mã giảm giá, nhập mã giảm giá.
 4. Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Áp dụng tất cả ưu đãi giảm giá tự động đủ điều kiện

 1. Tạo đơn hàng hoặc mở đơn hàng nháp hiện có trên trang Bản nháp trong trang quản trị Shopify.
 2. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Thêm ưu đãi giảm giá.
 3. Chọn Áp dụng tất cả ưu đãi giảm giá tự động đủ điều kiện.
 4. Nhấp vào Apply (Áp dụng).

Gỡ bỏ ưu đãi giảm giá đã hủy kích hoạt, không đủ điều kiện hoặc đã xóa

Nếu mã giảm giá hoặc ưu đãi giảm giá tự động đã thêm vào đơn hàng nháp đang mở trở nên không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện trước khi hoàn tất đơn hàng, thì ưu đãi giảm giá bị hủy kích hoạt sẽ ngăn bạn và khách hàng hoàn tất đơn hàng. Bạn cần gỡ bỏ mã giảm giá không đủ điều kiện khỏi đơn hàng nháp đang mở thì bạn hoặc khách hàng mới có thể hoàn tất đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Mở đơn hàng trong trang Drafts (Nháp) trong trang quản trị Shopify.
 2. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa ưu đãi giảm giá.
 3. Gỡ bỏ ưu đãi giảm giá không hợp lệ theo một trong những cách sau:

  • Để gỡ bỏ mã giảm giá, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh mã giảm giá bất kỳ mà bạn muốn xóa.
  • Để gỡ bỏ ưu đãi giảm giá tự động, bỏ chọn Áp dụng tất cả ưu đãi giảm giá tự động đủ điều kiện.
 4. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Áp dụng ưu đãi giảm giá đơn hàng tùy chỉnh

Các bước thực hiện:

Áp dụng ưu đãi giảm giá mục hàng tùy chỉnh

Thêm chi tiết vận chuyển

Nếu đơn hàng hiện tại yêu cầu vận chuyển thì bạn có thể chọn phí vận chuyển đặt sẵn, tạo phí tùy chỉnh hoặc chọn hình thức giao hàng tận nơi hoặc đến tận nơi lấy hàng.

Các bước thực hiện:

Thêm thẻ

Bạn có thể sắp xếp đơn hàng ngoài phạm vi đơn hàng được thu hồi, thanh toán và thực hiện bằng cách thêm thẻ. Bạn có thể lọc đơn hàng theo thẻ, sau đó lưu chế độ xem đơn hàng cho thẻ đó để sau này có thể nhanh chóng truy cập những đơn hàng này.

Các bước thực hiện:

Thêm hoặc xóa thuế

Theo mặc định, đơn hàng nháp bao gồm các loại thuế dựa trên cài đặt thuế của cửa hàng và địa chỉ gửi hàng của khách hàng. Nếu bạn không có thông tin địa chỉ gửi hàng, thay vào đó, thuế sẽ được tính dựa trên địa chỉ thanh toán của khách hàng.

Các bước thực hiện:

Thêm hoặc xóa khách hàng

Cần thêm khách hàng nếu bạn muốn sử dụng phí vận chuyển dựa trên địa điểm cho đơn hàng hiện tại.

Thêm khách hàng vào đơn hàng nháp

Các bước thực hiện:

Thay đổi thông tin liên hệ của khách hàng

Các bước thực hiện:

Xóa khách hàng khỏi đơn hàng nháp

Thao tác này sẽ không xóa khách hàng khỏi danh sách khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Đặt thời hạn thanh toán cho hạn thanh toán sau

Thời hạn thanh toán cho phép bạn đặt ngày đến hạn thanh toán cho đơn hàng. Bạn có thể đặt thời hạn thanh toán cho đơn hàng nháp hoặc có thể thêm thời hạn thanh toán cho đơn hàng hiện tại ở trạng thái Đang chờ thanh toán.

Bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau khi đặt thời hạn thanh toán:

 • Đến hạn khi nhận hóa đơn: Sử dụng tùy chọn này để đặt hạn thanh toán vào ngày bạn gửi hóa đơn cho khách hàng.
 • Thời hạn thanh toán thuần: Sử dụng tùy chọn này để đặt thời hạn thanh toán trong một khoảng ngày nhất định kể từ ngày phát hành hóa đơn. Ví dụ: Bạn có thể chọn Trong vòng 30 ngày và ngày đến hạn thanh toán được đặt thành 30 ngày sau ngày phát hành hóa đơn. Theo mặc định, ngày phát hành được đặt là ngày hiện tại nhưng bạn có thể thay đổi ngày phát hành sau khi chọn thời hạn thanh toán thuần.
 • Thời hạn thanh toán cố định: Sử dụng tùy chọn này để đặt thời hạn thanh toán vào ngày cụ thể.

Nếu đơn hàng không được thanh toán trước ngày đến hạn, trạng thái đơn hàng sẽ trở thành Quá hạn.

Sau khi đặt thời hạn thanh toán, bạn có thể gửi hóa đơn hoặc chấp nhận thanh toán cho đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo đơn hàng hoặc mở đơn hàng nháp hiện có trên trang Bản nháp trong trang quản trị Shopify.
 2. Trong mục Thanh toán, chọn Hạn thanh toán sau.
 3. Chọn một trong các Thời hạn thanh toán sau:

  • Để đặt thời hạn thanh toán vào ngày bạn gửi hóa đơn, hãy chọn Đến hạn khi nhận hóa đơn.
  • Để đặt hạn thanh toán trong một khoảng thời gian kể từ ngày phát hành hóa đơn, chọn một trong các tùy chọn Trong vòng, rồi nhập Ngày phát hành.
  • Để đặt hạn thanh toán vào một ngày cụ thể, chọn Ngày cố định, rồi nhập Ngày đến hạn.
 4. Nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).

Nếu tạo đơn hàng nháp cho khách hàng, bạn có thể chia sẻ liên kết đến trang thanh toán cho đơn hàng để khách hàng có thể nhập thông tin thanh toán, chọn phương thức vận chuyển hoặc đến tận nơi lấy hàng và gửi tiền thanh toán. Sau khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán qua liên kết, đơn hàng nháp trở thành đơn hàng trên trang Đơn hàng và được tự động đánh dấu là Đã thanh toán.

Có hai cách để chia sẻ liên kết thanh toán với khách hàng:

Gửi hóa đơn

Bạn có thể gửi hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng liên kết trong email để nhập thông tin thanh toán, chọn phương thức vận chuyển hoặc đến tận nơi lấy hàng và gửi tiền thanh toán.

Nếu bạn sử dụng Shopify Markets để bán hàng quốc tế, đơn vị tiền tệ trên hóa đơn được xác định theo thị trường liên kết với địa chỉ giao hàng của khách hàng. Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ bằng cách thay đổi thị trường.

Bạn cũng có thể gửi hóa đơn cho đơn hàng có trạng thái Đang chờ thanh toán. Trong một trường hợp, bạn không thể gửi hóa đơn khi đặt điều khoản thanh toán: nếu đơn hàng nháp có đơn vị tiền tệ địa phương khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng, bạn chỉ có thể thu tiền thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng cách đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán.

Các bước thực hiện:

Bạn có thể tạo đơn hàng nháp rồi chia sẻ đường liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng. Tùy chọn này hữu ích khi bạn cần hồi đáp yêu cầu của khách hàng đã khởi tạo trong ứng dụng truyền thông xã hội hoặc nhắn tin trực tiếp.

Các bước thực hiện:

Chấp nhận thanh toán

Nếu có thông tin thanh toán của khách hàng thì bạn có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp bằng cách đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán nếu bạn đã nhận được tiền thanh toán, hoặc bằng cách chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, đơn hàng đó sẽ trở thành đơn hàng trên trang Đơn hàng.

Bạn không bị thu phí giao dịch bên thứ ba đối với đơn hàng được xử lý qua Shopify Payments. Bạn chỉ thanh toán phí xử lý thẻ tín dụng khi xử lý các giao dịch mua bằng thẻ tín dụng theo cách thủ công trong trang quản trị Shopify.

Thay vào đó, nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tiếp được hỗ trợ, bạn thanh toán được các khoản phí giao dịch bên thứ ba khi xử lý các khoản mua bằng thẻ tín dụng mà bạn thanh toán cho đơn hàng trực tuyến.

Nếu bạn đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán và chọn phương thức thanh toán thủ công như thu tiền khi giao hàng hoặc nạp tiền ngân hàng, bạn không phát sinh phí giao dịch bên thứ ba cho đơn hàng đó.

Đánh dấu khoản thanh toán là đã thanh toán

Nếu bạn đã nhận được khoản thanh toán cho đơn hàng hiện tại hoặc nếu bạn đang nhập đơn hàng cũ từ nền tảng khác vào trang quản trị Shopify, bạn có thể đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ không thu hồi lại số tiền bạn đã nhận và khách hàng sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng.

Nếu bạn sử dụng Shopify Markets, giá trị cho Số tiền nhận được sẽ là giá trị theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng được chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng. Việc chuyển đổi dựa trên tỷ giá tiền tệ trực tiếp. Tỷ giá này có dao động. Nếu số tiền bạn nhận được khác với số tiền hiển thị, hãy cập nhật để phục vụ mục đích báo cáo.

Các bước thực hiện:

 1. Mở đơn hàng trong trang Drafts (Nháp) trong trang quản trị Shopify.
 2. Nhấp vào Thu khoản thanh toán.
 3. Nhấp vào Đánh dấu là đã thanh toán.
 4. Không bắt buộc: Nếu giá trị Số tiền nhận được khác với số tiền bạn nhận được, hãy cập nhật giá trị.
 5. Nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).

Bạn có thể truy cập đơn hàng đã tạo trên trang Đơn hàng.

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng

Nếu bạn có thông tin thanh toán của khách hàng hoặc nếu khách hàng có thể nhập trực tiếp thông tin thanh toán, bạn có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng bằng thẻ tín dụng. Phương thức thanh toán này chỉ áp dụng cho Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo đơn hàng hoặc mở đơn hàng nháp hiện có trên trang Bản nháp trong trang quản trị Shopify.
 2. Nhấp vào Thu khoản thanh toán.
 3. Nhấp vào Nhập thẻ tín dụng.
 4. Nhập thông tin thanh toán và thông tin thẻ tín dụng của khách hàng.
 5. Nhấp vào Phí để xác nhận cài đặt thanh toán và tạo đơn hàng từ đơn hàng nháp.

Đơn vị tiền tệ địa phương trên đơn hàng nháp

Nếu bạn sử dụng Shopify Markets để bán hàng quốc tế thì đơn vị tiền tệ địa phương, giá, thuế và thuế nhập khẩu sẽ được xác định theo thị trường liên kết với đơn hàng.

Thị trường liên kết với đơn hàng được xác định theo địa chỉ giao hàng của khách hàng. Việc thêm khách hàng vào đơn hàng sẽ cập nhật định giá và hiển thị đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.

Trên đơn hàng nháp hiển thị đơn vị tiền tệ địa phương khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng, tỷ giá ngoại hối sẽ được tính khi bạn tạo đơn hàng nháp. Mức phí này được cố định và sử dụng trên hóa đơn bất kể tỷ giá hối đoái có thay đổi hay không. Tuy nhiên, nếu bạn lưu đơn hàng thành bản nháp và chỉnh sửa sau đó, thì giá trên toàn bộ đơn hàng sẽ được cập nhật với tỷ giá ngoại hối hiện hành tại thời điểm chỉnh sửa.

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều định giá và đơn vị tiền tệ cho một đơn hàng nháp, hãy thay đổi định giá và xem lại các ảnh hưởng sau của việc thay đổi định giá cho đơn hàng:

 • Thuế đã bao gồm hoặc khấu trừ khỏi giá mặt hàng. Ví dụ: Đơn hàng có thị trường Hoa Kỳ không bao gồm thuế trong giá, nhưng các đơn hàng có thị trường Đức bao gồm thuế trong giá.
 • Thuế suất thay đổi theo thị trường. Khi thanh toán, nếu khách hàng thay đổi địa chỉ giao hàng thành địa chỉ nằm ngoài thị trường, thuế suất chính xác đối với địa chỉ giao hàng của khách hàng sẽ bị tính thuế, nhưng thị trường cho đơn hàng có cài đặt bao gồm thuế hoặc không bao gồm thuế sẽ không thay đổi.
 • Nếu bạn sử dụng dịch vụ bên thứ ba để xác định tỷ giá ngoại hối cho thị trường, giá của đơn hàng được xác định theo tỷ giá hối đoái của dịch vụ. Tuy nhiên, mức phí mà Shopify Payments sử dụng để tính khoản quyết toán sẽ dựa trên thị trường được chọn trong Shopify. Do đó, số tiền phải thu cho đơn hàng có thể khác với số tiền bạn nhận được khi thanh toán. Để biết thêm thông tin, tham khảo chuyển đổi đơn vị tiền tệ và tỷ giá hối đoái.
 • Giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất (MSRP): Nếu bạn có nghĩa vụ bán sản phẩm theo MSRP trong thị trường của khách hàng, bạn có thể vi phạm hợp đồng nếu chuyển đổi thị trường và sử dụng giá thị trường thay thế.

Thay đổi thị trường cho đơn hàng

Nếu bạn sử dụng Shopify Markets và muốn thay đổi giá và đơn vị tiền tệ của đơn hàng, bạn cần thay đổi định giá. Mục Thị trường của đơn hàng chỉ hiển thị khi có thị trường khác ngoài thị trường chính được kích hoạt. Nếu muốn đổi sang định giá thị trường cụ thể thì bạn cần kích hoạt thị trường đó và đơn vị tiền tệ địa phương cho thị trường đó.

Trước khi thay đổi định giá, đảm bảo xem xét tác động của việc thay đổi định giá.

Các bước thực hiện

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng > Đơn hàng nháp.
 2. Nhấp vào đơn hàng nháp bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Thị trường, nhấp vào biểu tượng bút chì.
 4. Chọn một thị trường để áp dụng định giá của thị trường đó cho đơn hàng nháp.
 5. Nhấp vào Thay đổi định giá.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Giá đơn hàng hiển thị bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng, trừ khi bạn thực hiện những thay đổi tùy chỉnh sau đối với đơn hàng:

 • Nếu bạn thêm ưu đãi giảm giá tùy chỉnh cho đơn hàng hoặc mục hàng, Giá trị giảm giá sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 • Nếu bạn thêm giá vận chuyển tùy chỉnh, Giá sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 • Nếu bạn thêm mặt hàng tùy chỉnh, Giá sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Sau khi bạn thực hiện những thay đổi tùy chỉnh này, những thay đổi sẽ hiển thị trên đơn hàng theo đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.

Sao chép đơn hàng hiện có

Khi tạo đơn hàng nháp, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sao chép đơn hàng hiện có hoặc đơn hàng nháp hiện có. Các trường hợp sau đây là ví dụ cho thấy lợi ích khi sao chép đơn hàng hiện có:

Khi sao chép đơn hàng hiện có hoặc đơn hàng nháp, đơn hàng nháp mới sẽ được tạo với bản sao các thông tin sau:

 • sản phẩm - Mục hàng sao chép chứa thông tin mới nhất của sản phẩm đó. Nếu một sản phẩm đã bị xóa, sản phẩm đó sẽ không có trong đơn hàng nháp sao chép.
 • mặt hàng tùy chỉnh
 • thông tin khách hàng - Nếu khách hàng đã bị xóa, một khách hàng sẽ được tạo dựa trên địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và vận chuyển.
 • địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và vận chuyển
 • ghi chú, thuộc tính ghi chú và thẻ
 • thị trường

Ưu đãi giảm giá và phí vận chuyển không bị trùng lặp trong đơn hàng nháp.

Các bước thực hiện:

 1. Mở đơn hàng (hoặc đơn hàng nháp) từ trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify.
 2. Trong trang chi tiết đơn hàng (hoặc đơn hàng nháp), nhấp vào Duplicate (Sao chép). Đơn hàng nháp được tạo với các mục hàng và thông tin khách hàng tương tự như đơn hàng gốc.
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

Nếu bạn lưu đơn hàng thành đơn hàng nháp, bạn có thể cập nhật đơn hàng sau từ trang Draft (Nháp) trong trang quản trị Shopify. Khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, một đơn hàng sẽ được tạo trên trang Đơn hàng.

Xóa đơn hàng nháp

Bạn có thể xóa đơn hàng nháp bất kể đơn hàng nháp đang mở hay đã hoàn tất. Việc xóa đơn hàng nháp đã hoàn tất sẽ không xóa đơn hàng đã tạo từ đơn hàng nháp đó.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí