Fraud Filter

Fraud Filter giảm bồi hoàn bằng cách lọc và chặn các đơn hàng có khả năng gian lận. Ứng dụng có thể dựa trên một bộ quy tắc mà bạn xác định để cảnh báo bạn về đơn hàng có mức độ rủi ro cao hoặc hủy toàn bộ đơn hàng.

Fraud Filter không bảo lãnh cho các khoản bồi hoàn và Shopify không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản bồi hoàn nào phát sinh trên nền tảng của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm cho các chi phí liên quan đến bồi hoàn.

Fraud Filter có thể giúp bảo vệ doanh nghiệp theo nhiều cách:

 • Tăng cường mức độ bảo vệ so với những gì phân tích gian lận tích hợp cung cấp.
 • Cho phép bạn xem lại các đơn hàng tiềm ẩn rủi ro trước khi thu tiền và thực hiện đơn hàng.
 • Cảnh báo bạn về những đơn hàng có khả năng gian lận hoặc hủy đơn hàng ngay lập tức.
 • Tạo bộ lọc dành cho một số khách hàng nhất định.
 • Tạo bộ lọc dành cho khách hàng từ một trang giới thiệu cụ thể.
 • Tạo bộ lọc dành cho một số thương hiệu thẻ tín dụng nhất định.

Nếu thanh toán được thực hiện qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba thì bạn không thể hủy thanh toán tự động bằng ứng dụng Fraud Filter.

Thiết lập quy tắc của Fraud Filter

Bạn cần tạo các quy tắc Fraud Filter cẩn thận để được bảo lãnh cho các trường hợp gian lận và tránh hủy hoặc gắn cờ các đơn hàng hợp pháp. Quy tắc Fraud Filter không đảm bảo rằng bạn chắc chắn sẽ không phải bồi hoàn. Fraud Filter không đảm bảo ngăn chặn các đơn hàng gian lận.

Chú ý: Cẩn thận khi thiết lập quy tắc Fraud Filter để hủy đơn hàng. Nếu quy tắc của bạn không đủ cụ thể, có thể khách hàng hợp pháp sẽ không thanh toán được, dẫn đến doanh số thất thoát.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Fraud Filter để mở ứng dụng.

 3. Nhấp vào Add a new filter (Thêm bộ lọc mới).

 4. Trên trang New Rule (Quy tắc mới), định cấu hình quy tắc trong mục Rules (Quy tắc). Mọi quy tắc đều có thể bao gồm một hoặc nhiều quy tắc lô-gic. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng contains làm toán tử để chặn tất cả các đơn hàng liên quan đến mọi địa chỉ email từ miền cụ thể.

 5. Sau khi nhập lô-gic cho một quy tắc, nhấp vào Add rule (Thêm quy tắc).

 6. Trong mục Chi tiết, nhập tên cho quy tắc trong trường Tên bộ lọc.

 7. Trong mục Action (Thao tác), chọn thao tác bạn muốn ứng dụng thực hiện khi nhận ra đơn hàng đáp ứng các quy tắc:

  • Hủy đơn hàng - Ứng dụng sẽ tự động hủy đơn hàng.
  • Warning (Cảnh báo) - Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo về đơn hàng trong trang quản trị Shopify.
 8. Trong mục Options (Tùy chọn), chọn bất kỳ hành động bổ sung nào cần thực hiện khi đã đáp ứng các quy tắc.

 9. Khi hoàn tất, nhấp vào Save (Lưu).

Trả lời thông báo từ Fraud Filter

Nếu quy tắc được đặt để cảnh báo bạn về đơn hàng, Fraud Filter sẽ thông báo trên trang đơn hàng rằng bạn có đơn hàng phù hợp với một trong các quy tắc của Fraud Filter.

Ngay cả khi phân tích gian lận của Shopify không cảnh báo về hành vi gian lận tiềm ẩn, bạn vẫn sẽ thấy cảnh báo trong mục Phân tích gian lận của đơn hàng rằng Fraud Filter đã phát hiện hoạt động gian lận tiềm ẩn, có chỉ báo rõ ràng rằng đơn hàng đã kích hoạt quy tắc của ứng dụng:

Mục phân tích rủi ro

Theo quan điểm của khách hàng, đơn hàng xử lý bình thường. Nếu quy tắc được đặt thành hủy đơn hàng, đơn hàng được chấp nhận, nhưng sẽ bị hủy ngay lập tức. Mọi đơn hàng mà Fraud Filter hủy được ghi lại trên trang Đơn hàng của ứng dụng, tại đây có thể chỉnh sửa đơn hàng nếu cần. Thông báo về đơn hàng cụ thể cũng sẽ hiển thị trong trang quản trị Shopify.

Câu hỏi thường gặp về Fraud Filter

Fraud Filter có thể ngăn chặn gian lận hoàn toàn không?

Không. Fraud Filter không thể đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ nhận được đơn hàng gian lận. Không thể dự đoán liệu một đơn hàng có thể là gian lận hay không trừ khi đơn hàng phù hợp với một quy tắc cụ thể bạn tạo trong ứng dụng. Nếu có thể, xem lại phân tích gian lận của đơn hàng trước khi thực hiện.

Khách hàng có biết đơn hàng của họ phù hợp với quy tắc đã đặt trong Fraud Filter không?

Không. Fraud Filter không thông báo cho khách hàng biết đơn hàng của họ có khả năng là đơn hàng gian lận, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn khi xem lại đơn hàng cung cấp cảnh báo hoặc thao tác hủy bỏ dựa trên quy tắc đã đặt trong Fraud Filter. Khách hàng có thể thấy rằng thẻ của họ bị từ chối, điều này có thể khiến họ liên hệ với bạn. Hãy đảm bảo kiểm tra trang Đơn hàng của Fraud Filter trong trường hợp này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí