Vận chuyển và giao hàng

Việc hiểu rõ những phương thức gửi sản phẩm cho khách tốt nhất hàng đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Trước khi thực hiện đơn hàng đầu tiên, bạn cần quyết định xem sử dụng phương thức vận chuyển nào, rồi thiết lập việc vận chuyển của cửa hàng để khách hàng có thể chọn phương thức vận chuyển tại trang thanh toán.

Nếu doanh nghiệp của bạn bán hàng hóa hiện vật, có thể sử dụng các phương thức khác nhau để giao sản phẩm cho khách hàng. Những phương thức này phụ thuộc vào nội dung áp dụng cho doanh nghiệp của bạn và loại hàng hóa hiện vật của bạn bán.

Ba phương thức chính là vận chuyển, giao hàng tận nơi và đến tận nơi lấy hàng. Doanh nghiệp của bạn có thể sử dụng bất kỳ phương thức nào trong số này để giao sản phẩm.

Ví dụ: Nếu bạn quản lý một nhà hàng, bạn có thể chỉ cần bật phương thức giao hàng tận nơi hoặc đến tận nơi lấy hàng. Nếu bạn là doanh nghiệp in theo yêu cầu mà không có hàng trong kho, bạn có thể chỉ cần bật phí vận chuyển mà không có phương thức tại địa phương. Nếu bạn là nghệ sĩ không có cửa hàng, bạn có thể bật phương thức vận chuyển và giao hàng tận nơi nếu muốn vận chuyển phần lớn sản phẩm và đề nghị tự giao tác phẩm nghệ thuật của mình cho người mua tại địa phương.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí