Vận chuyển và giao hàng

Trước khi thực hiện đơn hàng đầu tiên, bạn cần quyết định xem sử dụng phương thức vận chuyển nào, rồi thiết lập việc vận chuyển của cửa hàng để khách hàng có thể chọn phương thức vận chuyển tại trang thanh toán. Những phương thức giao hàng bạn chọn phụ thuộc vào tùy chọn áp dụng cho doanh nghiệp của bạn và loại hàng hóa hiện vật của bạn bán. Ba phương thức chính là vận chuyển, giao hàng tận nơi và đến tận nơi lấy hàng. Doanh nghiệp của bạn có thể sử dụng bất kỳ phương thức nào trong số này để giao sản phẩm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí