Tìm hiểu về vận chuyển

Vận chuyển có thể là một trong những phần phức tạp, khó thiết lập và quản lý của việc kinh doanh. Đây cũng có thể là một trong những khoản chi phí lớn nhất bạn có trên mỗi đơn hàng và khó biết được chi phí đó khi chuyển cho khách hàng là bao nhiêu.

Trước khi thiết lập vận chuyển, bạn nên đọc về các hãng vận chuyển khác nhau, mức phí vận chuyển khác nhau bạn có thể cung cấp và cách làm việc với dịch vụ hoàn tất đơn hàng. Sau khi hiểu về cách vận chuyển trên Shopify, bạn có thể định cấu hình cài đặt vận chuyển, ví dụ như phí vận chuyển, khu vực vận chuyển và hồ sơ vận chuyển.

Truy cập blog Shopify để tìm hiểu thêm về vận chuyển trên Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí