Hãng vận chuyển

Hãng vận chuyển là dịch vụ giao đơn hàng mà khách hàng của bạn đặt. Hầu hết các hãng vận chuyển cho phép bạn mang gói hàng đến điểm tập kết của họ, và những hãng khác cho bạn hẹn lịch lấy hàng tại địa điểm của bạn. Hầu hết các hãng vận chuyển cũng có thể lấy hàng từ bất kỳ kho hoặc dịch vụ hoàn tất đơn hàng nào mà bạn sử dụng.

Các hãng vận chuyển tính phí bạn khi giao bất kỳ lô hàng nào. Việc bạn tính khoản phí này trong chi phí tính cho khách hàng như thế nào phụ thuộc chiến lược tiếp thị và định giá sản phẩm của bạn, nhưng nó là một phần lớn trong chi phí điều hành một doanh nghiệp.

Shopify hợp tác với nhiều hãng vận chuyển và tích hợp với nhiều hãng vận chuyển lớn.

Các hãng vận chuyển tích hợp với Shopify theo mặc định

Số lượng hãng vận chuyển khả dụng tùy thuộc vào địa điểm kinh doanh của bạn và liệu gói đăng ký Shopify của bạn có tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển hay không.

Một số hãng vận chuyển cung cấp mức giá giảm áp dụng cho tất cả các thương nhân Shopify, và một số khác cho phép bạn kết nối tài khoản của chính mình để có thể sử dụng mức giá giảm mà bạn đã thương lượng.

Tùy chọn hãng vận chuyển dựa trên địa điểm và gói đăng ký
Địa điểm Tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển Các hãng vận chuyển và phí vận chuyển hiện có
Canada Đã kích hoạt
 • Canada Post (theo giá của Shopify Shipping hoặc giá thương lượng của bạn)
 • FedEx (giá thương lượng của bạn)
 • UPS (giá thương lượng của bạn)
Đã hủy kích hoạt
 • Canada Post (giá Shopify Shipping)
Hoa Kỳ Đã kích hoạt
 • USPS (theo giá của Shopify Shipping hoặc giá thương lượng của bạn)
 • UPS (theo giá của Shopify Shipping hoặc giá thương lượng của bạn)
 • DHL Express (giá Shopify Shipping)
 • FedEx (giá thương lượng của bạn)
Đã hủy kích hoạt
 • USPS (giá Shopify Shipping)
 • UPS (giá Shopify Shipping)
 • DHL Express (giá Shopify Shipping)
Vương quốc Anh Đã kích hoạt
 • UPS (giá thương lượng của bạn)
 • FedEx (giá thương lượng của bạn)
Đã hủy kích hoạt
 • DPD (Phí Shopify Shipping)
 • Evri (giá Shopify Shipping)
Úc Đã kích hoạt
 • UPS (giá thương lượng của bạn)
 • FedEx (giá thương lượng của bạn)
Đã hủy kích hoạt
 • Sendle (Phí Shopify Shipping)
Pháp Đã kích hoạt
 • UPS (giá thương lượng của bạn)
 • FedEx (giá thương lượng của bạn)
Đã hủy kích hoạt
 • Colissimo (Phí Shopify Shipping)
Các khu vực còn lại trên thế giới Đã kích hoạt
 • UPS (giá thương lượng của bạn)
 • FedEx (giá thương lượng của bạn)
Đã hủy kích hoạt Không có

Liên kết với các hãng vận chuyển khác

Một số hãng vận chuyển có ứng dụng cung cấp phí thực tính trên trang thanh toán của bạn. Để xem hãng vận chuyển nào có ứng dụng đưa ra phí thực tính, vui lòng truy cập Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí