Hãng vận chuyển

Hãng vận chuyển là dịch vụ giao đơn hàng mà khách hàng của bạn đặt. Hầu hết các hãng vận chuyển cho phép bạn mang gói hàng đến điểm tập kết của họ, và những hãng khác cho bạn hẹn lịch lấy hàng tại địa điểm của bạn. Hầu hết các hãng vận chuyển cũng có thể lấy hàng từ bất kỳ kho hoặc dịch vụ hoàn tất đơn hàng nào mà bạn sử dụng.

Shopify hợp tác với nhiều hãng vận chuyển và tích hợp với nhiều hãng vận chuyển lớn.

Các hãng vận chuyển của Shopify Shipping tích hợp với Shopify

Số lượng hãng vận chuyển khả dụng tùy thuộc vào địa điểm kinh doanh của bạn và liệu gói đăng ký Shopify của bạn có tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển hay không. Một số hãng vận chuyển cung cấp mức phí chiết khấu cho tất cả thương nhân Shopify và cho phép bạn mua nhãn vận chuyển ngay trên trang quản trị Shopify.

Tùy thuộc vào địa điểm thực hiện đơn hàng, bạn có thể mua nhãn của các hãng vận chuyển sau qua Shopify Shipping:

Các hãng vận chuyển hoạt động tại từng vùng
Địa điểm thực hiện đơn hàng Hãng vận chuyển
Hoa Kỳ
 • USPS
 • UPS (không hoạt động tại Puerto Rico)
 • DHL Express (chỉ dành cho Hoa Kỳ lục địa)
 • FedEx by Shippo
 • Canada
 • Canada Post
 • UPS
 • Úc
 • Sendle
 • Vương quốc Anh
 • Evri (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh)
 • DPD (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh)
 • Pháp
 • Colissimo (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Pháp)
 • Mondial Relay (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Pháp)
 • Chronopost (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Pháp)
 • Ý
 • Poste Italiane (dành cho doanh nghiệp đặt có sở tại Ý)
 • Tây Ban Nha
 • Correos (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Tây Ban Nha)
 • Hãng vận chuyển bên thứ ba

  Nếu bạn có tài khoản riêng với hãng vận chuyển đủ điều kiện, bạn có thể kết nối tài khoản hãng vận chuyển bên thứ ba với trang quản trị Shopify rồi hiển thị phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển cho khách hàng khi thanh toán.

  Xem lại bảng sau để tìm hiểu thêm về tài khoản hãng vận chuyển mà bạn có thể kết nối với trang quản trị Shopify:

  Tài khoản hãng vận chuyển bên thứ ba
  Hãng vận chuyển Mô tả
  UPS
 • Hiển thị phí giao hàng thực tính theo UPS ở trang thanh toán.
 • Dành cho địa điểm thực hiện đơn hàng trên toàn thế giới.
 • Nếu bạn có địa điểm thực hiện đơn hàng tại Hoa Kỳ, bạn cũng có thể mua nhãn vận chuyển, bảo hiểm vận chuyển và nhãn đổi trả UPS trực tiếp trong trang quản trị Shopify.
 • USPS
 • Hiển thị phí giao hàng thực tính theo USPS ở trang thanh toán.
 • Dành cho địa điểm thực hiện đơn hàng đặt tại Hoa Kỳ.
 • Canada Post
 • Hiển thị phí giao hàng thực tính của Canada Post ở trang thanh toán.
 • Dành cho địa điểm thực hiện đơn hàng đặt tại Canada.
 • Mua nhãn vận chuyển Canada Post trực tiếp trên trang quản trị Shopify.
 • FedEx
 • Hiển thị phí giao hàng thực tính theo FedEx ở trang thanh toán.
 • Dành cho địa điểm thực hiện đơn hàng trên toàn thế giới.
 • Một số hãng vận chuyển có ứng dụng có thể cung cấp phí thực tính trên trang thanh toán. Để biết thêm thông tin, truy cập Shopify App Store.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí