Dịch vụ bán hàng trung gian và hoàn tất đơn hàng

Một số dịch vụ bạn dùng để cung ứng sản phẩm cho bạn cũng có thể gửi trực tiếp những sản phẩm đó đến khách hàng của bạn. Các dịch vụ như in theo yêu cầu thường bao gồm cả in và vận chuyển sản phẩm thay bạn. Các dịch vụ khác có thể lưu trữ sản phẩm mà bạn tự làm ra hoặc mua. Các dịch vụ như nhà kho cho phép bạn lưu trữ sản phẩm và sẽ thay mặt bạn giao sản phẩm cho khách hàng

Nói chung, khi một doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bán hàng trung gian hoặc dịch vụ hoàn tất đơn hàng, họ không làm việc trực tiếp với hãng vận chuyển mà thay vào đó là với dịch vụ để xác định chi phí vận chuyển.

Ví dụ: Một số công ty in theo yêu cầu tính mức phí cố định cho việc vận chuyển sản phẩm đến một số nơi trên thế giới. Nếu bạn sử dụng dịch vụ do họ cung cấp và nhận được đơn hàng cho một trong những chiếc áo phông của bạn thì khi bạn đặt hàng với dịch vụ in theo yêu cầu, họ sẽ tính phí vận chuyển cho bạn chứ không phải hãng vận chuyển.

Điều này cũng có nghĩa là bạn không cần phải mua nhãn vận chuyển cho các loại đơn hàng này, vì dịch vụ là bên sẽ làm việc với hãng vận chuyển và mua nhãn thay cho bạn.

Ngoài ra còn có Mạng lưới giao hàng Shopify, có các trung tâm xử lý đơn hàng trên khắp Hoa Kỳ và Canada, đồng thời tích hợp trực tiếp với cửa hàng Shopify và trang quản trị của bạn.

Có những dịch vụ khác, như Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện), có sự tích hợp phức tạp hơn với doanh nghiệp của bạn.

Ứng dụng có tích hợp

Một số ứng dụng cho phép bạn kết nối trực tiếp với tài khoản hãng vận chuyển của họ. Điều này cho phép bạn tính phí chính xác cho khách hàng như dịch vụ đã tính phí cho bạn. Kiểm tra với dịch vụ của bạn để xem họ có cung cấp tùy chọn này không.

Nếu cài đặt vận chuyển của bạn chỉ sử dụng hồ sơ vận chuyển chung và không có mức phí vận chuyển khác nhau cho mỗi địa điểm, một ứng dụng thực hiện sẽ tự động được thêm vào cài đặt vận chuyển của bạn. Nếu không, bạn cần tự thêm ứng dụng vận chuyển bất kỳ vào cài đặt vận chuyển. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thêm phí do một ứng dụng cung cấp.

Ứng dụng không có tích hợp

Phần lớn ứng dụng không có tích hợp vận chuyển. Điều này đòi hỏi bạn phải thiết lập vận chuyển của mình để mô phỏng những gì dịch vụ sẽ tính phí cho bạn nếu bạn muốn chuyển trực tiếp chi phí vận chuyển đến khách hàng.

Để biết thêm thông tin, tham khảo phần Tạo phí vận chuyển cố định.

Shopify Fulfillment Network

Shopify Fulfillment Network (SFN) là ứng dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng mà bạn có thể dùng để tích hợp với dịch vụ lưu kho hàng hóa và xử lý đơn hàng. Để cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng này, Shopify hợp tác với Flexport, đối tác logistics đáng tin cậy của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Shopify Fulfillment Network.

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng qua Amazon

Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện) là một dịch vụ cho phép bạn gửi sản phẩm của mình đến kho của Amazon để họ dùng nó thực hiện đơn hàng của bạn. Amazon có các quy tắc cụ thể về cách thiết lập tên vận chuyển. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện).

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn

Nếu hợp tác với dịch vụ bán hàng trung gian hoặc dịch vụ hoàn tất đơn hàng không có ứng dụng, bạn có thể thêm các dịch vụ này làm dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn. Khi đánh dấu một đơn hàng là fulfilled có chứa một sản phẩm từ dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn, dịch vụ đó sẽ nhận được email yêu cầu gửi sản phẩm đó cho khách hàng của bạn.

Một số dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn cho phép bạn kết nối với tài khoản hãng vận chuyển của họ, như UPS hoặc FedEx. Qua đó, bạn có thể tính phí cho khách hàng với đúng mức phí vận chuyển mà dịch vụ hoàn tất đơn hàng tính cho bạn. Nếu dịch vụ đó không cung cấp tùy chọn này, bạn có thể yêu cầu chi phí vận chuyển chung đến nhiều quốc gia để làm căn cứ cho bạn tính phí vận chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí