Usługi realizacji i dropshipping

Niektórzy usługodawcy, których można wykorzystać do pozyskania produktów, mogą również wysyłać te produkty bezpośrednio do Twoich klientów. Usługodawcy świadczący takie usługi, jak drukowanie na żądanie zazwyczaj drukują i wysyłają dla Ciebie produkt. Inni usługodawcy mogą przechowywać produkty, które wytworzyłeś(-aś) lub kupiłeś(-aś). Usługodawcy, tacy jak magazyny umożliwiają przechowywanie Twoich produktów i wysłanie ich Twoim klientom w Twoim imieniu.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy firma korzysta z usługi dropshipping lub realizacji, ustala koszty wysyłki, nie współpracując bezpośrednio z przewoźnikami, lecz z usługodawcami.

Na przykład, niektóre firmy drukujące na żądanie pobierają zryczałtowane opłaty za wysyłkę swoich produktów do określonych części świata. Jeśli korzystasz z usług takich firm i otrzymasz zamówienie na jedną ze swoich koszulek, po złożeniu zamówienia na usługę drukowania na żądanie firmy te pobiorą opłatę za wysyłkę, a nie opłatę przewoźnika.

Oznacza to również, że nie musisz kupować etykiety wysyłkowej dla tego typu zamówień, ponieważ to usługodawca współpracuje z przewoźnikami i kupuje etykietę w Twoim imieniu.

Istnieje również Sieć realizacji Shopify, która ma centra realizacji w USA i Kanadzie i integruje się bezpośrednio z Twoim sklepem Shopify i administratorem.

Istnieją inni usługodawcy tacy jak Fulfillment by Amazon, którzy mają bardziej złożoną integrację z Twoją firmą.

Aplikacje z integracjami

Niektóre aplikacje umożliwiają bezpośrednie łączenie się z kontami u przewoźnika. Dzięki temu możesz naliczać klientom dokładnie takie kwoty, jakie nakładać będzie na Ciebie usługodawca. Skontaktuj się z usługodawcą, aby sprawdzić, czy oferuje taką opcję.

Jeśli w Twoich ustawieniach wysyłki używany jest tylko ogólny profil wysyłki i nie ma określonych różnych stawek wysyłki w zależności od lokalizacji, do tych ustawień wysyłki dodawana jest automatycznie każda aplikacja realizacji. W przeciwnym razie musisz dodać aplikację wysyłkową ręcznie do ustawień wysyłki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami na temat dodawania stawek dostarczonych przez aplikację.

Aplikacje bez integracji

Większość aplikacji nie ma integracji z wysyłką. Jeśli chcesz przekazać koszty wysyłki bezpośrednio klientom, musisz skonfigurować wysyłkę tak, by symulowała opłaty pobierane od Ciebie przez usługodawcę.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Utwórz zryczałtowane stawki wysyłki.

Shopify Fulfillment Network

Shopify Fulfillment Network (SFN) to aplikacja dla usług realizacji, która umożliwia integrację z usługą przechowywania zapasów i realizacji zamówień. Aby móc oferować tę usługę realizacji, firma Shopify nawiązała współpracę partnerską z firmą Flexport, naszym zaufanym partnerem w zakresie logistyki. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Shopify Fulfillment Network.

Usługi realizacji za pośrednictwem Amazon

Fulfillment by Amazon to usługa, w ramach której wysyłasz swoje produkty do magazynu Amazon celem ich wykorzystania do realizacji swoich zamówień. Amazon ma określone reguły dotyczące konfigurowania nazw wysyłki. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem Fulfillment by Amazon.

Niestandardowe usługi realizacji

Jeśli współpracujesz z usługodawcą świadczącym usługę dropshipping lub realizacji, który nie ma aplikacji, możesz go dodać jako niestandardową usługę realizacji. Po oznaczeniu zamówienia jako fulfilled, które zawiera produkt z niestandardowej usługi realizacji usługodawca otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wysłanie tego produktu do Twojego klienta.

Niektóre niestandardowe usługi realizacji umożliwiają połączenie z kontem u przewoźnika, np. z UPS lub FedEx, dzięki czemu możesz naliczyć klientowi taką samą stawkę wysyłki, jaką obciąża Cię usługodawca. Jeśli nie udostępniają tego jako opcji, możesz poprosić o ogólne koszty wysyłki dla Ciebie do różnych krajów, abyś mógł (mogła) oprzeć swoje własne stawki wysyłki poza granice kraju.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo