Fulfillment by Amazon

Fulfillment by Amazon

Od 21 marca 2023 r. Shopify nie obsługuje już wbudowanej integracji Fulfillment by Amazon (FBA). Jeśli chcesz nadal korzystać z rozwiązania Multi-Channel Fulfillment firmy Amazon lub zarządzać zamówieniami MCF bezpośrednio z poziomu Shopify, musisz zainstalować jedną z poniższych aplikacji z Shopify App Store:

Aplikacja Amazon Multi-Channel Fulfillment (MCF) dla Shopify - darmowa aplikacja Amazon

Aplikacja Multi-Channel Fulfillment (MCF) firmy Amazon umożliwia sprawne importowanie i realizację zamówień Shopify za pomocą usługi pobierania, pakowania i wysyłki firmy Amazon. Ta usługa jest dostępna dla sprzedawców realizujących zamówienia w USA dla kupujących z adresem na terenie USA. Możesz zainstalować aplikację MCF z Shopify App Store.

Aby skonfigurować aplikację Amazon Multi-Channel Fulfillment (MCF):

  • Połącz konto sprzedawcy Amazon
  • Zarządzaj swoimi zapasami
  • Skonfiguruj ustawienia w aplikacji MCF

Aby zapoznać się z procesem instalacji, przeczytaj instrukcję użytkownika Amazon. Dowiedz się więcej o zaletach korzystania z aplikacji MCF.

Inne konektory (aplikacje) firm zewnętrznych

Jeśli musisz realizować zamówienia za pomocą usług MCF poza USA, możesz zainstalować jedną z wielu aplikacji, które oferują integracje z usługami MCF w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Japonii, Francji, Włoszech, Niemczech, Meksyku, Australii, Hiszpanii i USA.

Najczęściej zadawane pytania

Czy integracja FBA pozostanie zainstalowana w moim sklepie po 31 marca 2023 roku? Tak. Możesz ją dezaktywować ręcznie. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa. Kliknij przycisk Dezaktywuj w sekcji Fulfillment by Amazon.

Co się stanie z moimi zamówieniami, gdy integracja FBA zostanie wycofana? Zamówienia będą nadal wyświetlane na stronie Zamówienia Twojego sklepu i pozostaną niezrealizowane. Konieczne będzie ręczne przeniesienie ich do nowej usługi realizacji MCF poprzez zainstalowanie aplikacji MCF i przeniesienie produktów do nowej lokalizacji realizacji lub przeniesienie ich do preferowanej usługi realizacji.

Jaki jest kolejny krok po zainstalowaniu aplikacji MCF? Najpierw musisz zaktualizować wszystkie zapasy produktu/wariantu produktu z FBA do MCF. Możesz zduplikować wszystkie niezrealizowane zamówienia z produktami realizowanymi przez Amazon, by je zaktualizować, tak aby usługa realizacji MCF była powiązana z zamówieniem. W szczegółach zamówienia kliknij opcję Więcej czynności, a następnie wybierz opcję Duplikuj. Po zduplikowaniu zamówienia jego lokalizacja jest wyświetlana jako MCF zamiast FBA dla odpowiednich produktów.

Co się stanie z zapasami produktów, które nie są przypisane do nowej lokalizacji usługi realizacji?Produkty, które nie są przypisane do nowej lokalizacji usługi realizacji, są przypisywane do domyślnej lokalizacji Twojego sklepu. Możesz ręcznie przypisać zapasy do nowej lokalizacji aplikacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo