Fulfillment by Amazon

Możesz skorzystać z usługi Fulfillment by Amazon, aby przechowywać swoje zapasy i realizować zamówienia za pośrednictwem centrum realizacji Amazon.com. Warunkiem dokonania konfiguracji jest posiadanie konta Amazon Seller Central.

Jeśli korzystasz z usługi Fulfillment by Amazon dla produktu, nie możesz również przechowywać produktu w zarządzanych przez siebie lokalizacjach.

Aktywuj usługę Fulfillment by Amazon

Ustaw stawki wysyłki dla usługi Fulfillment by Amazon

Po aktywacji usługi Fulfillment by Amazon musisz utworzyć nowe stawki wysyłki Amazon w swoim panelu administracyjnym Shopify. Są one wyświetlane klientom przy realizacji zakupu.

Amazon oferuje następujące stawki wysyłki:

 • Standard
 • Przyspieszona
 • Priorytet

Dla każdej strefy wysyłki musisz dodać oddzielne stawki wysyłki, które są zgodne z każdą z powyższych stawek wysyłki Amazon.

Przy ustalaniu stawek wysyłki możesz uwzględnić stawki realizacji Amazon, które pomogą Ci w podjęciu decyzji dotyczącej naliczania opłat.

Wykonaj następujące zadania:

 • Utwórz osobną stawkę dla każdej opcji wysyłki Amazon.
 • Skopiuj nazwę stawek wysyłki Amazon (wysyłka standardowa, przyspieszona lub priorytetowa) do pola Nazwa stawki wysyłki.
 • Ustaw Kryteria na Na podstawie wagi zamówienia, a nie ceny.

Jeśli stawki wysyłki są skonfigurowane nieprawidłowo, podczas realizacji zamówienia przez Amazon może pojawić się błąd. Jeżeli zauważysz ten błąd, wróć do stawek wysyłki i upewnij się, że spełniają kryteria wymienione powyżej.

Aby zwiększyć stawki wysyłki w celu pokrycia opłat za realizację usługi Amazon, możesz dodać informacje o wadze i cenie, aby odzwierciedlić Opłaty za realizację zamówień w ramach usługi Multi-Channel Fulfillment firmy Amazon.

Skonfiguruj produkty na potrzeby usługi Fulfillment by Amazon

Procedura konfiguracji produktów różni się nieznacznie w zależności od tego, czy:

Skonfiguruj nowe produkty na potrzeby usługi Fulfillment by Amazon

Kroki:

 1. Po dodaniu nowego produktu przewiń w dół do sekcji Wysyłka na stronie Dodaj produkt.
 2. Wybierz Amazon Marketplace Web z menu rozwijanego Usługa realizacji.
 3. W sekcji Zapasy wybierz opcję Amazon Marketplace Web śledzi zapasy tego wariantu z menu rozwijanego Polityka zapasów.

 4. Upewnij się, że wprowadziłeś(-aś) dokładne wartości w polach Waga i SKU. Muszą one odpowiadać wartościom użytym na liście produktów Fulfillment by Amazon. W Amazon jednostka magazynowa (SKU) nosi nazwę Seller SKU lub Merchant SKU (MSKU).

 5. Kliknij Zapisz produkt.

Skonfiguruj istniejące produkty na potrzeby usługi Fulfillment by Amazon

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Kliknij nazwę produktu, dla którego chcesz umożliwić realizację.

 3. W sekcji Zapasy wybierz opcję Amazon Marketplace Web z menu rozwijanego Polityka zapasów.

 4. Upewnij się, że wprowadziłeś(-aś) prawidłowe wartości w polach Waga i SKU. Muszą one odpowiadać wartościom użytym na liście produktów Fulfillment by Amazon. W Amazon jednostka magazynowa (SKU) nosi nazwę Seller SKU lub Merchant SKU (MSKU).

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Realizuj zamówienia za pośrednictwem usługi Fulfillment by Amazon

Po skonfigurowaniu produktów Amazon automatycznie synchronizuje się z zamówieniami co godzinę. Po zsynchronizowaniu swoich zamówień musisz ręcznie zażądać ich realizacji przez firmę Amazon.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Na stronie Zamówienia kliknij numer zamówienia.

 3. W sekcji Szczegóły zamówienia kliknij opcję Zażądaj realizacji, aby otworzyć stronę Realizacji zamówienia. Domyślnie każda pozycja ma status Do realizacji, ale możesz zrealizować część zamówienia, jeśli chcesz.

 4. Wybierz opcję Wyślij realizację.

 5. Kliknij Realizuj pozycje, aby oznaczyć zamówienie jako Zrealizowane.

Wyświetl status zamówienia

Po zaznaczeniu zamówienia, które zostało zrealizowane w Shopify, musisz poczekać, aż Amazon zaakceptuje lub odrzuci to zamówienie. Status zamówienia można wyświetlić na stronie Zamówienia.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Wyświetl status realizacji zamówienia w kolumnie Status realizacji:

  • Zamówienie, które nie zostało jeszcze zsynchronizowane z Amazon, ma status Open.
  • Zamówienie, które zostało zaakceptowane przez Amazon, ma status Fulfilled.
  • Zamówienie, które zostało odrzucone przez Amazon z powodu błędu, ma status Unfulfilled.

Po zaznaczeniu zamówienia jako zrealizowanego możesz sprawdzić szczegóły realizacji zamówienia w sekcji Oś czasu na stronie zamówienia.

Dezaktywuj usługę Fulfillment by Amazon

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji FulFillment by Amazon kliknij Dezaktywuj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo