Niestandardowe usługi realizacji

Na platformie Shopify możesz skorzystać z usługi realizacji, pod warunkiem, że wykorzystywany magazyn może przetwarzać zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie potrzeby użycia innego kanału komunikacji możesz zatrudnić eksperta Shopify do zaprojektowania aplikacji niestandardowej.

Aktywuj usługę realizacji

Kroki:

 1. W sekcji Realizacja niestandardowego zamówienia kliknij opcję Dodaj usługę realizacji.
 2. Wprowadź w formularzu następujące dane:

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj produkty w taki sposób, aby były realizowane w ramach usługi niestandardowej

Kroki:

 1. Na stronie Produkty w swoim sklepie wybierz produkt, który ma być realizowany w ramach usługi niestandardowej.
 2. W sekcji Zapasy w menu rozwijanym Zapasy będą magazynowane w wybierz usługę realizacji, z której chcesz skorzystać.
 3. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Wyślij żądanie realizacji do niestandardowej usługi realizacji

Gdy zdecydujesz się, by usługodawca realizujący zamówienie klienta wysłał zamówienie, oznacz zamówienie jako zrealizowane w panelu administracyjnym Shopify.

Usuń niestandardową usługę realizacji

Jeśli nie chcesz już korzystać z konkretnej usługi realizacji, musisz zapewnić, by jej stawki nie były oferowane klientom przy realizacji zakupu. Przy dobrym stanie konta w usłudze realizacji możesz reaktywować tę usługę w dowolnym momencie.

Kroki:

 1. W sekcji Konta i integracje kliknij Zarządzaj integracjami.
 2. Obok usługi realizacji kliknij Edytuj.
 3. Kliknij Usuń.
 4. Jeśli dla tej usługi istnieje zestaw zapasów, wybierz nową lokalizację, która będzie dziedziczyć zmagazynowane zapasy i niezrealizowane zamówienia przypisane do tej lokalizacji.
 5. Kliknij Usuń.
 6. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo