Niestandardowe usługi realizacji

Na platformie Shopify możesz skorzystać z usługi realizacji, pod warunkiem, że wykorzystywany magazyn może przetwarzać zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie potrzeby użycia innego kanału komunikacji możesz zatrudnić partnera Shopify do zaprojektowania aplikacji niestandardowej.

Aktywuj usługę realizacji

Kroki:

Ustaw produkty w taki sposób, aby były one realizowane w ramach usługi niestandardowej

Kroki:

  1. Na stronie Produkty w swoim sklepie wybierz produkt, który ma być realizowany w ramach usługi niestandardowej.
  2. W sekcji Zapasy w menu rozwijanym Zapasy będą magazynowane w wybierz usługę realizacji, z której chcesz skorzystać.
  3. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Wyślij żądanie realizacji do niestandardowej usługi realizacji

Gdy zdecydujesz się, by usługodawca realizujący zamówienie klienta wysłał zamówienie, oznacz zamówienie jako zrealizowane w panelu administracyjnym Shopify.

Usuń niestandardową usługę realizacji

Jeśli nie chcesz już korzystać z konkretnej usługi realizacji, musisz zapewnić, by jej stawki nie były oferowane klientom przy realizacji zakupu. Przy dobrym stanie konta w usłudze realizacji możesz reaktywować tę usługę w dowolnym momencie.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo