Niestandardowe usługi realizacji

Na platformie Shopify możesz skorzystać z usługi realizacji, pod warunkiem, że wykorzystywany magazyn może przetwarzać zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie potrzeby użycia innego kanału komunikacji możesz zatrudnić eksperta Shopify do zaprojektowania aplikacji niestandardowej.

Aktywuj usługę realizacji

Kroki:

 1. W sekcji Realizacja niestandardowego zamówienia kliknij opcję Dodaj usługę realizacji.

 2. Wprowadź w formularzu następujące dane:

- tytuł dostawcy niestandardowej realizacji - adres e-mail dostawcy niestandardowej realizacji.

Po oznaczeniu pozycji lub zamówienia jako zrealizowanego w panelu administracyjnym Shopify, do usługi realizacji jest wysyłany e-mail z informacjami niezbędnymi do realizacji Twojego zamówienia.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Ustaw produkty w taki sposób, aby były one realizowane w ramach usługi niestandardowej

Jeśli korzystasz z usługi realizacji produktu świadczonej przez firmę zewnętrzną, nie możesz również przechowywać produktu w zarządzanych przez siebie lokalizacjach.

Kroki:

 1. Na stronie Produkty w swoim sklepie wybierz produkt, który ma być realizowany w ramach usługi niestandardowej.

 2. W sekcji Zapasy w menu rozwijanym Zapasy zarządzane przez wybierz usługę realizacji, z której chcesz skorzystać.

 3. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Wyślij żądanie realizacji do niestandardowej usługi realizacji

Gdy zdecydujesz się, by usługodawca realizujący zamówienie klienta wysłał zamówienie, zaznacz zamówienie jako zrealizowane w panelu administracyjnym Shopify.

Usuń niestandardową usługę realizacji

Jeśli nie chcesz już korzystać z konkretnej usługi realizacji, musisz zapewnić, by jej stawki nie były oferowane klientom przy realizacji zakupu. Przy dobrym stanie konta w usłudze realizacji możesz reaktywować tę usługę w dowolnym momencie.

Kroki:

 1. W sekcji Konta i integracje kliknij Zarządzaj integracjami.

 2. Obok usługi realizacji kliknij Edytuj.

 3. Kliknij Usuń.

 4. Jeśli dla tej usługi istnieje zestaw zapasów, wybierz nową lokalizację, która będzie dziedziczyć zmagazynowane zapasy i niezrealizowane zamówienia przypisane do tej lokalizacji.

 5. Kliknij Usuń.

 6. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo