Niestandardowe usługi realizacji

Na platformie Shopify możesz korzystać z niestandardowych usługi realizacji w celu realizacji zamówień pod warunkiem, że dana usługa realizacji może przetwarzać zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli do realizacji zamówień wymagana jest nie tylko poczta elektroniczna, możesz zatrudnić partnera Shopify do opracowania niestandardowej aplikacji.

Po oznaczeniu pozycji lub zamówienia jako zrealizowanego w panelu administracyjnym Shopify, do usługi realizacji jest wysyłany e-mail z informacjami niezbędnymi do realizacji Twojego zamówienia.

Aktywuj usługę realizacji

Kroki:

Ustaw produkty w taki sposób, aby były one realizowane w ramach usługi niestandardowej

Kroki:

  1. Na stronie Produkty w swoim sklepie wybierz produkt, który ma być realizowany w ramach usługi niestandardowej.
  2. W sekcji Zapasy w menu rozwijanym Zapasy będą magazynowane w wybierz usługę realizacji, z której chcesz skorzystać.
  3. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Wyślij żądanie realizacji do niestandardowej usługi realizacji

Gdy wszystko będzie gotowe do wysłania zamówienia w ramach niestandardowej usługi realizacji, oznacz zamówienie jako zrealizowane w panelu administracyjnym Shopify. Ta czynność powoduje wysłanie do usługi realizacji wiadomości e-mail z informacjami o zamówieniu i kliencie.

W panelu administracyjnym Shopify możesz oznaczyć część zamówienia lub całe zamówienie jako zrealizowane. Ta czynność powoduje wysłanie do usługi realizacji wiadomości e-mail ze szczegółami przedmiotu wysyłki.

Usuń niestandardową usługę realizacji

Jeśli nie chcesz już korzystać z konkretnej usługi realizacji, musisz zapewnić, by jej stawki nie były oferowane klientom przy realizacji zakupu. Przy dobrym stanie konta w usłudze realizacji możesz reaktywować tę usługę w dowolnym momencie.

Jeśli jakiekolwiek zapasy są ustawione do realizacji za pomocą tej usługi, należy wybrać nową usługę, która przejmie zapasy i niezrealizowane zamówienia przypisane do usuniętej usługi. Możesz zmienić lokalizację realizacji na stronach produktów.

Kroki:

Jeśli nie ma opcji usuwania usługi realizacji, którą chcesz usunąć z panelu administracyjnego, możesz ją znaleźć na stronie Aplikacje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo