Shopify Flow

Shopify Flow jest platformą automatyzacji e-commerce, która umożliwia zautomatyzowanie zadań oraz procesów w Twoim sklepie i w aplikacjach.

Shopify Flow to funkcjonalność oparta na zdarzeniach, która umożliwia tworzenie automatycznych procesów workflow. Shopify Flow monitoruje sklep pod kątem zdarzeń i pozwala na utworzenie automatycznej sekwencji czynności, które są podejmowane w ramach odpowiedzi. Aby utworzyć te automatyzacje, tworzy się procesy workflow przy użyciu składników o nazwie wyzwalacze, warunki i czynności.

Wyświetla listę składników workflow, opisuje je i udostępnia przykłady.
Składnik workflow Opis Przykład
Wyzwalacz Wyzwalacz to zdarzenie, które uruchamia workflow i może być sytuacją, która dzieje się w Twoim sklepie lub w aplikacji. W Twoim sklepie tworzone jest nowe zamówienie.
Warunek Warunek wskazuje na to, czy podjęte zostanie jakieś działanie w zależności od spełnienia ustalonych warunków. Warunek ustawiono w celu sprawdzenia, czy łączna kwota zapłacona za zamówienie przekracza 200 USD.
Czynność Czynność to zmiana dokonana w sklepie lub w aplikacji w przypadku spełnienia warunku. Jeśli łączna kwota zapłacona za zamówienie wynosi ponad 200 USD, do konta klienta, który złożył zamówienie, dodawany jest tag.

Funkcja Shopify Flow jest dostępna tylko dla sklepów w planach Basic, Shopify, Advanced lub Plus. Większość funkcji Shopify Flow jest dostępna we wszystkich planach. Różnice pomiędzy planami:

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji dostępnych w każdym planie, zapoznaj się z tematem Plany i ceny Shopify.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo