Shopify Flow

Shopify Flow jest platformą automatyzacji e-commerce, która umożliwia zautomatyzowanie zadań oraz procesów w Twoim sklepie i w aplikacjach. Dowiedz się więcej o aplikacji Shopify Flow.

Składniki workflow Shopify Flow

Flow to funkcjonalność oparta na zdarzeniach, która umożliwia tworzenie automatycznych procesów workflow. Oznacza to, że Flow monitoruje sklep pod kątem zdarzeń i pozwala na utworzenie automatycznej sekwencji czynności, które są podejmowane w ramach odpowiedzi.

Aby utworzyć te automatyzacje, tworzy się procesy workflow przy użyciu składników o nazwie wyzwalacze, warunki i czynności.

Wyświetla listę składników workflow, opisuje je i udostępnia przykłady.
Składnik workflow Opis Przykład
Wyzwalacz Wyzwalacz to zdarzenie, które uruchamia workflow i może być sytuacją, która dzieje się w Twoim sklepie lub w aplikacji. W Twoim sklepie tworzone jest nowe zamówienie.
Warunek Warunek wskazuje na to, czy podjęte zostanie jakieś działanie w zależności od spełnienia ustalonych warunków. Warunek ma sprawdzić, czy łączna kwota zapłacona za zamówienie przekracza 200 USD.
Czynność Czynność to zmiana dokonana w sklepie lub w aplikacji w przypadku spełnienia warunku. Jeśli łączna kwota zapłacona za zamówienie wynosi ponad 200 USD, do konta klienta, który złożył zamówienie, dodawany jest tag.

Shopify Flow na poziomie organizacji

Jeśli masz dostęp na poziomie organizacji do Flow, możesz wykonywać następujące czynności we wszystkich sklepach w organizacji z Flow:

  • tworzenie i edytowanie procesów workflow
  • eksport procesów workflow i import do co najmniej jednego sklepu

Ten dostęp pozwala użytkownikom zarządzać procesami workflow dla każdego sklepu, bez konieczności logowania się do każdego sklepu z osobna.

Jeśli chcesz zapewnić użytkownikom dostęp do platformy Flow tylko dla określonego sklepu, możesz im przyznać dostęp na poziomie sklepu zamiast dostępu na poziomie organizacji.

Ponieważ Flow jest dostępny na poziomie organizacji, odinstalowanie aplikacji Flow w określonym sklepie nie powoduje automatycznego wyłączenia workflow dla tego sklepu. Aby zapobiec uruchamianiu workflow w określonym sklepie, musisz wyłączyć te workflow ręcznie. Możesz to zrobić w panelu administracyjnym Shopify za pomocą aplikacji Flow przed odinstalowaniem aplikacji lub w panelu administracyjnym Shopify organizacji na stronie Flow.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo