Zaawansowane procesy workflow

Składniki Shopify Flow mogą być używane do tworzenia procesów workflow automatyzacji poprzez łączenie wielu warunków i czynności. Jednak niektóre automatyzacje są bardziej złożone i wymagają zaawansowanych procesów workflow. Wyzwalacze i czynności używane w zaawansowanych procesach workflow funkcjonują inaczej niż większość pozostałych. Dotyczy to na przykład uruchamiania w określonej dacie i o określonej godzinie, powtarzania czynności i obsługi danych.

Przejrzyj poniższe informacje na temat zaawansowanych procesów workflow. Jeśli nie masz pewności, jak najlepiej korzystać z tych funkcji, zapoznaj się z kilkoma przykładami i szablonami, które używają takich wyzwalaczy i czynności.

Dowiedz się więcej o zaawansowanych procesach workflow w Shopify Flow.

Wyzwalacze

Większość wyzwalaczy jest aktywowana, gdy konkretna czynność jest realizowana w Twoim sklepie lub w aplikacji firmy zewnętrznej, np. w przypadku złożenia zamówienia lub weryfikacji wieku przez klienta za pomocą aplikacji. Po aktywacji wyzwalacza niektóre dane są automatycznie importowane do procesu workflow dotyczącego zdarzenia, które go uruchomiło. Przykład: workflow uruchamiany przez wyzwalacz Zamówienie utworzone zawiera informacje o tym zamówieniu, w tym o kliencie, który złożył zamówienie.

Zamiast uruchamiania workflow z powodu zdarzenia, wyzwalacz Zaplanowany czas uruchamia workflow o określonej godzinie i dacie. W rezultacie informacje nie są automatycznie importowane. Jeśli chcesz utworzyć workflow, który podejmuje działania na obiektach w Twoim sklepie, takich jak klienci, produkty lub zamówienia, musisz zaimportować te informacje ze sklepu. Możesz to zrobić za pomocą czynności Pobierz.

Czynności

Większość czynności zmienia coś w sklepie lub wysyła do aplikacji polecenie, np. dotyczące dodania tagów do profilu klienta, lub instruuje aplikację, aby wysłała powiadomienie push do klienta. Na przykład proces workflow zawierający czynność Dodaj tagi klienta dodaje tagi do klienta, jeśli zostanie uruchomiony i zostaną spełnione wszystkie ustawione warunki.

Zamiast zmieniać coś w sklepie lub w aplikacji, niektóre czynności wpływają na dane w procesie workflow. Poniższe czynności polegają na pobraniu informacji ze sklepu w celu umożliwienia wykorzystania tych danych w workflow:

Zamiast zmieniać coś w sklepie lub pobierać dane, poniższe czynności polegają na wykonaniu obliczeń na danych, które już istnieją w workflow:

  • Licz - zwraca liczbę wpisów na liście
  • Sumuj - dodaje do siebie wartości wpisów na liście

Pętle

Zamiast podejmowania działania, czynność Dla każdej modyfikuje czynność, która po niej następuje. Oprócz opcji Wtedy, która umożliwia dodanie warunku lub innej czynności, czynność Dla każdej zawiera opcję Wykonaj to dla każdej pozycji. Ta opcja wykonuje kolejną czynność na każdym wpisie na liście zwróconej przez czynność Pobierz.

Przykład: tworzysz workflow, który zawiera czynność Pobierz dane zamówienia. Następnie możesz użyć czynności Dla każdej, aby dodać tag do każdego zamówienia zwróconego przez czynność Pobierz.

Przykład workflow, który pobiera listę zamówień co tydzień i dodaje tag do każdego pobranego zamówienia.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo