Harmonogramy, pobieranie danych i zapętlanie

W większości przypadków można utworzyć workflow, łącząc wiele warunków i czynności z wyzwalaczem, który jest uruchamiany, gdy wystąpi zdarzenie. W niektórych przypadkach może okazać się, że nie istnieje żaden wyzwalacz dla czynności, którą musisz wykonać. Może być również konieczne wykonanie czynności w określonym czasie lub praca z listą danych.

Na przykład, załóżmy, że chcesz uzyskać dzienne podsumowanie niezrealizowanych zamówień. Za pomocą tej grupy funkcji możesz uruchomić workflow, który jest wykonywany codziennie o określonej godzinie w celu pobrania zamówień, a następnie wysłania ich podsumowania.

Ten dokument zawiera informacje na temat wyzwalacza Zaplanowany czas, czynności Pobierz dane i Dla każdej. Jeśli nie wiesz, jak najlepiej wykorzystać te funkcje, możesz zapoznać się z większą liczbą przykładów i szablonów, które używają tych wyzwalaczy i czynności, lub obejrzeć ten film objaśniający.

Wyzwalacz Zaplanowany czas

Zamiast uruchamiania workflow z powodu zdarzenia, wyzwalacz Zaplanowany czas uruchamia workflow o określonej godzinie i w określonym dniu. Możesz również zaplanować powtarzanie workflow co godzinę, codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Jeśli korzystasz z harmonogramu, musisz użyć czynności, aby pobrać dane, takie jak klienci, zamówienia lub produkty. Możesz to zrobić za pomocą czynności Pobierz dane.

Czynności Pobierz dane

Większość czynności powoduje zmianę w sklepie (np. poprzez dodanie tagów do klienta) lub polega na wysłaniu polecenia do aplikacji (np. poprzez zlecenie aplikacji wysłania powiadomienia push do klienta).

Czynności Pobierz dane polegają na pobraniu ze sklepu danych do wykorzystania w aplikacji Flow. Te czynności wywołują zapytanie z zestawem filtrów, na przykład aby pobrać tylko coś zaktualizowanego w ostatnim dniu. Czynność zwraca listę danych, które pasują do tych danych. Na przykład czynność Pobierz dane zamówienia wywołuje zapytanie o zamówienie w interfejsie Admin API i zwraca listę zamówień, które odpowiadają kryteriom Twojego zapytania.

Poniższe czynności polegają na pobraniu informacji ze sklepu w celu umożliwienia wykorzystania tych danych w workflow. Szczegółowe informacje na temat sposobu filtrowania danych i zwracanych danych można znaleźć w każdej czynności:

Tagi Liquid

Korzystając z czynności Pobierz dane z datami, możesz użyć tagów Liquid date_minus i date_plus, aby zmienić daty w zapytaniu. Na przykład, aby obliczyć datę przypadającą 5 dni przed zaplanowanym czasem uruchomienia workflow, możesz użyć następującego tagu Liquid:

{{ scheduledAt | date_minus: "5 days" }}

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tych tagów, zapoznaj się z dokumentacją na temat zmiennych Liquid.

Pętle

Korzystając z czynności Pobierz dane, otrzymasz listę danych, które odpowiadają kryteriom Twojego zapytania. Możesz użyć czynności foreach, aby przejrzeć tę listę w pętli. W pętli foreach możesz użyć warunków i czynności, które będą dotyczyć tylko danej pozycji.

Na przykład możesz utworzyć workflow, który zawiera czynność Pobierz dane zamówienia. Następnie możesz użyć czynności Dla każdej, aby dodać tag do każdego zamówienia.

Przykład workflow, który pobiera listę zamówień co tydzień i dodaje tag do każdego pobranego zamówienia.

Czynności sumowania

Podczas pracy z listami może wystąpić potrzeba policzenia pozycji do wykorzystania w późniejszych warunkach i czynnościach. Na przykład przed wysłaniem wiadomości e-mail możesz sprawdzić, czy istnieje więcej niż 0 wyników. Flow zapewnia poniższe czynności na potrzeby wykonania obliczeń na danych listy w workflow:

  • Licz - zwraca liczbę wpisów na liście
  • Sumuj - dodaje do siebie wartości wpisów na liście

Znane ograniczenia

  • Czynności Pobierz dane i Dla każdej mogą być wykonywane tylko dla list zawierających maksymalnie 100 pozycji.
  • Wyzwalacz Zaplanowany czas może być uruchamiany co 10 minut.
  • Pętle foreach mogą zawierać tylko jedną czynność na iterację pętli.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo