Avancerade arbetsflöden

Shopify Flow-komponenterna kan användas för att skapa kraftfulla automatiseringsarbetsflöden genom att länka samman flera villkor och åtgärder. Vissa automatiseringar är dock mer komplexa och kräver avancerade arbetsflöden. Utlösare och åtgärder som används i avancerade arbetsflöden fungerar på ett annat sätt än de flesta andra åtgärder, för att till exempel starta vid ett visst datum, upprepa åtgärder och ta bort uppgifter.

Granska följande för mer information om avancerade arbetsflöden. Om du inte är säker på hur du bäst använder dessa funktioner kan du titta på några exempel och mallar som använder dessa utlösare och åtgärder.

Läs mer om avancerade arbetsflöden i Shopify Flow.

På den här sidan

Utlösare

De flesta utlösare aktiveras när en specifik åtgärd sker i din butik eller i en tredjepartsapp, t.ex. när en beställning läggs eller när en kund verifierar sin ålder med hjälp av en app. När en utlösare aktiveras importeras vissa uppgifter automatiskt till arbetsflödet för händelsen som aktiverade arbetsflödet. T.ex. innehåller ett arbetsflöde som börjar med utlösaren Order skapad information om den ordern, inklusive kunden som lade den.

Istället för att starta ett arbetsflöde baserat på en händelse så startar utlösaren för Schemalagd tid ett arbetsflöde på ett visst datum och tid som du angerSom ett resultat av detta importeras inte informationen automatiskt.Om du vill skapa ett arbetsflöde som vidtar åtgärder för objekt i din butik, t.ex. kunder, produkter eller beställningar, måste du importera den informationen från din butik.Du kan göra detta genom att använda åtgärderna i Hämta.

Åtgärder

De flesta åtgärder ändrar något i din butik eller skickar ett kommando till en app, t.ex. att lägga till taggar i en kundprofil eller instruera en app att skicka ett push-meddelande till en kund.Ett arbetsflöde som innehåller åtgärden Lägg till kundtaggar lägger till taggar för en kund om arbetsflödet utlöses och alla villkor du har ställt in är uppfyllda.

I stället för att ändra något i din butik eller i en app påverkar vissa åtgärder uppgifter i arbetsflödet. Följande åtgärder hämtar information från din butik så att du kan använda uppgifterna i ditt arbetsflöde:

I stället för att ändra något i din butik eller hämta information utför följande åtgärder beräkningar av uppgifter som redan finns i ett arbetsflöde:

  • Antal - returnerar antalet poster i en lista
  • Summa - lägger ihop värdena för poster i en lista

Loopar

I stället för att vidta en åtgärd, modifierar åtgärden För varje en åtgärd som följer den. Förutom alternativet Sedan, som låter dig lägga till ett villkor eller en annan åtgärd, så har För varje alternativet Gör detta för varje objekt. Det här alternativet utför följande åtgärd för varje post i listan som returneras av en Hämta-åtgärd.

Du t.ex. skapar ett arbetsflöde som innehåller åtgärden Hämta beställningsinformation. Du kan sedan använda åtgärden För varje för att lägga till en tagg för varje beställning som returneras av åtgärden Hämta.

Exempel på ett arbetsflöde hämtar varje vecka en lista med beställningar och lägger till en tagg för varje hämtad beställning.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis