Shopify Flow-referens

Se dessa referenssidor om du behöver mer information om de komponenter som utgör ett arbetsflöde.

Utlösare

Utlösare är händelser som startar arbetsflöden. Utlösare kan antingen vara en intern händelse i Shopify eller en extern händelse inom en tredjepartsapp. För varje utlösare finns det en lista över relaterade åtgärder som du kan använda i ditt arbetsflöde.

Villkor

Villkor startar endast åtgärder när vissa villkor uppfylls. Villkor är uttalanden av typen "Om... så". De kan kontrollera egenskaperna för utlösarhändelsen och egenskaper för objekt som är inblandade i händelsen, till exempel ordrar, produkter och kunder.

Åtgärder

Åtgärder är uppgifter som kan göra ändringar i objekt i din Shopify-butik såväl som i appar. Åtgärder kan också skicka e-postmeddelanden, Slack-meddelanden och göra HTTP WebHook-anrop till externa tjänster.

När du väljer en åtgärd som ditt arbetsflöde ska utföra, filtreras dina val utifrån utlösaren för arbetsflödet.

Variabler

Variabler är platshållare som hänvisar till information som läggs till när ett arbetsflöde körs. Dessa variabler kan beskriva attribut för kunder, ordrar och produkter som ingår i dina arbetsflöden. Det finns till exempel variabler för ordernummer, orderpris och kundnamn.

Liquid-variabler är avancerade variabler som möjliggör iterationsinnehåll eller villkorligt innehåll. Du kan till exempel använda liquid-variabler för att skapa meddelanden som innehåller uppgifter, till exempel produktnamn, SKU, pris och kvantitet för varje radartikel i en order, så att dina mottagare inte behöver leta upp den här informationen.

Kontakter

Med anslutningsappar kan du använda specifika appar för att skapa utlösare baserat på information från appen eller för att skapa en åtgärd som använder en app. När du använder en utlösare skickar appen data till Flow. När du använder en åtgärd skickar Flow information till appen.

Meddelanden

Ett arbetsflöde kan inkludera en åtgärd som skickar ett e-postmeddelande från adressen flow@shopify.com till de mottagare som du anger. Variabler kan användas för att anpassa e-postmeddelanden eller för att lägga till detaljer.

HTTP-begäranden

Alla arbetsflöden kan innehålla en åtgärd som skickar en HTTP-förfrågan om att ansluta ditt arbetsflöde till en URL eller server.

Exempel

Granska några exempel på arbetsflöden som du kan använda i Shopify Flow.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis