Åtgärder i Shopify Flow

Åtgärder är uppgifter som kan göra ändringar i objekt i din Shopify-butik liksom i appar. Åtgärder kan också skicka e-postmeddelanden, Slack- meddelanden och göra HTTP WebHook-anrop till externa tjänster.

När du väljer en åtgärd som ditt arbetsflöde ska utföra, filtreras dina alternativ utifrån arbetsflödets utlösare.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis