Skicka Shopify-avisering om fel

Åtgärden Skicka Shopify-avisering om fel skickar ett meddelande i Shopify-admin som pekar mot ett annat misslyckat arbetsflöde som utlöser detta arbetsflöde.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Skicka Shopify-avisering om fel innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Skicka Shopify-avisering om fel.
Fält Beskrivning
Arbetsflödes-ID ID för det misslyckade arbetsflödet.
Namn på arbetsflöde Namnet på det misslyckade arbetsflödet.
Arbetsflödesversion Versionen för det misslyckade arbetsflödet.

Utlösare

Åtgärden Skicka Shopify-avisering om fel har tre dolda fält tillagda av utlösaren. Dessa fält, arbetsflödes-ID, arbetsflödesnamn och arbetsflödesversion identifierar det misslyckade arbetsflödet som skickades till Shopify-aviseringen. De är inställda som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Skicka Shopify-avisering om fel kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar en handlaravisering när andra arbetsflöden misslyckas

I det här exempelarbetsflödet skickas en handlaravisering när andra arbetsflöden inte kan utföras.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis