Uppdatera metafält för företag

Åtgärden Uppdatera metafält för företag lägger till ett metafält till företaget som utlöser arbetsflödet eller uppdaterar ett befintligt metafält för det företaget.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Uppdatera metafält för företag innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera metafält för företag.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.
Värde Krävs. Värdet är den informations som ska sparas i metafältet. Värdet sparas alltid som en sträng, oavsett typ av metafält.
Typ Datatyp för metafältets värde.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera metafält för företag har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Detta fält, Företags-ID, identifierar företaget där ett metafält ska läggas till. Företags-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Uppdatera metafält för företag kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till ett företags metafält när ett företag skapas

I det här arbetsflödet läggs ett metafält custom.source till med värdet mässa för alla företag som skapas med anteckningen NY Tradeshow 2022.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis