Ta bort metafält för produktvariant

Åtgärden Ta bort metafält för produktvariant tar bort metafält från produktvarianten som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Ta bort metafält för produktvariant innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Ta bort metafält för produktvariant.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.

Utlösare

Åtgärden Ta bort produktvariantens metafält har dolda fält som har lagts till av utlösaren. Fälten Produkt-ID och Produktvariant-ID identifierar produkten och produktvarianten där metafält ska tas bort. Produkt-ID och produktvariant-ID är inställda som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Ta bort metafält för produktvariant kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som tar bort ett metafält för produktvariant när inventeringen av varianten är under 10

I det här exempelarbetsflödet tas en produktvariants metafält bort när inventeringen av varianten är under 10.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis