Annullera order

Åtgärden Avbryt order avbryter ordern som utlöser arbetsflödet.

Fält

Åtgärden Avbryt order innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Avbryt order.
Fält Beskrivning
Orsak Krävs. Anger orsaken till annulleringen av ordern. Som standard är orsaken inställd till Kund ändrad/annullerad order.
Skicka en avisering till kunden När det är markerat meddelar arbetsflödet kunden att deras order har annullerats.
Återbetala artiklar När det är markerat återbetalas avgifter för produkten och tullavgifter till kunden.
Återbetalning av frakt När det är markerat återbetalas fraktkostnaderna till kunden.
Fyll på lagret med artiklar När det är markerat returneras artiklar från ordern till butikens lager.

Utlösare

Åtgärden Annullera order har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Produkt-ID identifierar den order som ska annulleras. Order-ID är inställd som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Annullera order kan användas i arbetsflöden som startar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som annullerar en order när risknivån är hög

I det här exempelarbetsflödet annulleras en order när risknivån är hög.

API-uppgifter

Granska Annullera en order för mer information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis