Annullera order

Åtgärden Avbryt order avbryter ordern som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Avbryt order innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Avbryt order.
Fält Beskrivning
Skicka en avisering till kunden När detta är markerat meddelar arbetsflödet kunden att ordern har annullerats.
Orsak Krävs. Anger anledningen till annulleringen. Standardinställningen är Kunden har ändrat/annullerat ordern.
Återbetala artiklar När det är markerat återbetalas avgifter för produkten och tullavgifter till kunden.
Återbetalning av frakt När det är markerat återbetalas fraktkostnaderna till kunden.
Fyll på lagret med artiklar När det är markerat returneras artiklar från ordern till butikens lager.

Utlösare

Åtgärden Annullera order har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Order-ID (eller order.id) identifierar den order som ska annulleras. Order-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Annullera order kan användas i arbetsflöden som startar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som annullerar en order när risknivån är hög

I det här exempelarbetsflödet annulleras en order när risknivån är hög.

API-uppgifter

Granska Annullera en order för mer information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis