Ta bort företagsmetafält

Åtgärden Ta bort företagsmetafält tar bort metafält från företaget som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Ta bort företagsmetafält innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Ta bort företagsmetafält.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.

Utlösare

Åtgärden Ta bort företagsmetafält har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Detta fält, Företags-ID, identifierar företaget där ett metafält ska tas bort. Företags-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Ta bort företagsmetafält kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som tar bort ett företags metafält när ett specifikt villkor är uppfyllt

I det här exempelarbetsflödet tas ett företags metafält custom.certification bort när huvudkunden har e-postadressen test@example.com.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis