Fjern bedriftmetafelt

Handlingen Fjern bedriftmetafelt fjerner metafelter fra bedriften som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felter

Handlingen Fjern bedriftmetafelt inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern bedriftmetafelt.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.

Utløsere

Handlingen Fjern bedriftmetafelt har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, bedrifts-ID, identifiserer bedriften metafeltet skal fjernes fra. Bedrifts-ID angis som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern bedriftmetafelt kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et bedriftsmetafelt når en bestemt betingelse er oppfylt

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes bedriftsmetafeltet custom.certification når hovedkunden har e-postadressen test@example.com.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis