Fjern metafelt for produkt

Handlingen Fjern metafelt for produkt fjerner metafelter fra produktet som utløser arbeidsflyten.

Felt

Handlingen Fjern metafelt for produkt inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern metafelt for produkt.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.

Utløsere

Handlingen Fjern metafelt for produkt har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Produkt-ID, identifiserer produktet som skal ha fjernet metafeltet. Produkt-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern metafelt for produkt kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et produkt-metafelt når et produkt arkiveres

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes et produkt-metafelt når produktstatusen endres fra aktivt til arkivert.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis