Fjern metafelt for produkt

Handlingen Fjern metafelt for produkt fjerner metafelter fra produktet som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felter

Handlingen Fjern metafelt for produkt inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern metafelt for produkt.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.

Utløsere

Handlingen Fjern metafelt for produkt har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Produkt-ID, identifiserer produktet som skal ha fjernet metafeltet. Produkt-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern metafelt for produkt kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et produkt-metafelt når et produkt arkiveres

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes et produkt-metafelt når produktstatusen endres fra aktivt til arkivert.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis