Merk bestillingen som betalt

Handlingen Merk bestillingen som betalt merker bestillingen som utløste arbeidsflyten som betalt. Denne handlingen samler ikke inn betalingen. For mer informasjon om når bestillingen skal merkes som betalt, kan du gå gjennom informasjonen om utsatte betalinger.

På denne siden

Utløsere

Handlingen Merk bestilling som betalt har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Bestillings-ID, identifiserer bestillingen som skal merkes som betalt. Bestillings-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Merk bestilling som betalt kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som merker en bestilling som betalt når den legges inn av en kunde fra en bestemt e-postadresse

I dette arbeidsflyteksempelet merkes en bestilling som betalt når den legges inn av en kunde fra en bestemt e-postadresse.

API-detaljer

For å finne ut mer kan du se mutasjonen orderMarkAsPaid.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis