Registrer utdata

Registrer utdata skriver testresultater til arbeidsflytens kjørelogg i seksjonen Kjøredetaljersiden Kjørelogg. Dette kan være nyttig ved feilsøking av arbeidsflyter ved å vise data i miljøet, eller vise resultater for liquid-uttrykk for en arbeidsflyt.

På denne siden

Felt

Handlingen Registrer utdata inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Registrer utdata.
Felt Beskrivelse
Utdata Påkrevd. Teksten som skal skrives til kjøreloggen av handlingen Registrer ut.

Utløsere

Handlingen Registrer utdata kan brukes i alle arbeidsflyter.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som skriver navnet på bestillingen til arbeidsflytens kjørelogg.

I dette arbeidsflyteksempelet vil handlingen Registrer utdata skrive navnet på bestillingen til arbeidsflytens kjørelogg.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis