Oppdater merknad for et bestillingsutkast

Handlingen Oppdater merknad for bestillingsutkast oppdaterer merknadene på en bestillingsutkastside for bestillingen som utløser arbeidsflyten.

Når du oppretter en bestilling fra et bestillingsutkast, følger bestillingsutkastets tagger med og legges til som bestillingsmerknader.

På denne siden

Felt

Handlingen Oppdater merknad for bestillingsutkast inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater merknad for bestillingsutkast.
Felt Beskrivelse
Merk Merknaden som skal legges til bestillingsutkastet.

Utløsere

Handlingen Oppdater merknad for bestillingsutkast har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Bestillingsutkast-ID, identifiserer bestillingsutkastet som skal oppdateres. Bestillingsutkast-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Oppdater merknad for bestillingsutkast kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til en merknad i et bestillingsutkast når det opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til en merknad i alle nyopprettede bestillingsutkast.

API-detaljer

For å finne ut mer, kan du se mutasjonen draftOrderUpdate.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis