Send beløp til godkjenning

Handlingen Innhent betaling innhenter betalingen for bestillingen som utløser arbeidsflyten. Hvis du vil bruke Innhent betaling i arbeidsflyten må du sikre at du har konfigurert manuell betalingsinnhenting i Shopify-administrator.

Du oppretter for eksempel en arbeidsflyt som bruker utløseren Bestilling opprettet og handlingen Send beløp til godkjenning. Utløseren Bestilling opprettet starter bare en arbeidsflyt når det opprettes en ny bestilling, og overvåker ikke en bestilling for nye transaksjoner. Hvis bestillingen redigeres eller får et mersalg etter kjøpet sendes ikke det nye beløpet til godkjenning. I dette tilfellet må du bruke utløseren Bestillingstransaksjon opprettet i stedet, som starter en arbeidsflyt hver gang det opprettes en ny transaksjon i en bestilling.

På denne siden

Utløsere

Handlingen Samle inn betaling har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Bestillings-ID, identifiserer bestillingen det skal samles inn betaling for. Bestillings-ID angis som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Samle inn betaling kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som samler inn betaling for en bestilling når risikonivået er middels eller lavt

I dette arbeidsflyteksempelet blir betalingen samlet inn for en bestilling når risikonivået er middels eller lavt.

API-detaljer

For å finne ut mer, kan du se Transaksjonsobjektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis