Utløsere i den nye Flow

Utløsere er hendelser som starter en arbeidsflyt. Når du velger en utløser som starter en arbeidsflyt kan du angi handlinger som skal finne sted umiddelbart, eller du kan angi betingelser for å avgjøre hvilke handlinger som skal utføres.

På denne siden

Teste arbeidsflyter

For å teste en arbeidsflytutløser må du først kontrollere at arbeidsflyten kan kjøre sikkert hvis det oppstår en ekte hendelse mens arbeidsflyten er aktiv.

Steg:

  1. Aktiver arbeidsflyten.
  2. Opprett en hendelse som får utløseren til å starte arbeidsflyten. Hvis du for eksempel tester hendelsen Samling opprettet, oppretter du en samling i Shopify-administrator.
  3. Overvåk Aktivitet-siden for å bekrefte at arbeidsflyten har kjørt.

Hvis du vil ha mer informasjon om overvåkning av arbeidsflyter, kan du se Overvåke arbeidsflyter i Shopify Flow.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis