Salgsplangruppe opprettet

Utløseren Salgsplangruppe opprettet starter en arbeidsflyt når det opprettes en salgsplangruppe. Se dokumentasjonen for salgsplaner for å få mer informasjon.

Oppgitte data

Følgende data leveres til arbeidsflyter som starter med utløseren Salgsplangruppe opprettet.

Data som leveres til arbeidsflyter med utløseren.
Data Beskrivelse
salgsplangruppe Salgsplangruppen som er opprettet. Gir tilgang til data i objektet Salgsplangruppe i GraphQL Admin API

Teste utløseren

For å teste en aktiv arbeidsflyt som starter med denne utløseren kan du:

  • Opprett en salgsplangruppe fra en abonnementsapplikasjon.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis