Bedriftskontakt tilordnet en tillatelse

Utløseren Bedriftskontakt tilordnet en tillatelse i Shopify Flow starter en arbeidsflyt når en kontakt tilordnes en tillatelse ved en bedriftslokalisasjon.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Bedriftskontakt tilordnet en tillatelse.

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-postmelding om B2B-tilgang når en bedriftskontakt blir tilordnet en tillatelse

I dette arbeidsflyteksempelet mottar kontakten en e-postmelding om B2B-tilgang når vedkommende tildeles en tillatelse ved en bedriftslokalisasjon.

Teste utløseren Bedriftskontakt tilordnet en tillatelse

For å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren, må du tilordne en tillatelse til en bedriftskontakt for en bestemt lokalisasjon fra Shopify-administrator, for eksempel lokalisasjonsadministratoren.

API-detaljer

Med utløseren Bedriftskontakt tilordnet en tillatelse kan man utføre handlinger med CompanyContact Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis