Kundebetalingsmåte opprettet

Utløseren Kundebetalingsmåte opprettet starter en arbeidsflyt når en kundebetalingsmåte opprettes. Se betalingsdokumentasjonen for å få mer informasjon.

Oppgitte data

Følgende data leveres til arbeidsflyter som starter med utløseren kundebetalingsmåte opprettet.

Data som leveres til arbeidsflyter med utløseren.
Data Beskrivelse
kundens betalingsmåte Kundebetalingsmåten som er opprettet. Gir tilgang til data for objektet Kundebetalingsmåte i GraphQL Admin API

Teste utløseren

For å teste en aktiv arbeidsflyt som starter med denne utløseren kan du:

  • Opprett en kundebetalingsmåte gjennom butikkfronten med en gyldig betalingsmåte

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis