Oppfyllelsesforespørsel av en oppfyllelsesbestilling er sendt

Utløseren Oppfyllelsesforespørsel for oppfyllelsesbestilling avvist starter en arbeidsflyt når du forespør oppfyllelse av én eller flere varelinjer i en oppfyllelsesbestilling fra en oppfyllelsestjeneste.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Oppfyllelsesforespørsel av en oppfyllelsesbestilling er sendt.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til en tagg når en oppfyllelsesforespørsel sendes

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til en tagg i en bestilling når en oppfyllelsesforespørsel sendes til en tjenesteleverandør.

Teste utløseren Oppfyllelsesforespørsel av en oppfyllelsesbestilling er sendt

Denne utløseren gjelder for tredjepartsoppfyllelser, ikke manuelle oppfyllelseshendelser. Kontakt tredjeparts-oppfyllelsestjenesten for å finne ut hvordan du kan opprette en testbestilling for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Med utløseren Oppfyllelsesforespørsel av en oppfyllelsesbestilling er sendt kan man utføre handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis