Oppfyllelsesbestilling planlagt på nytt

Utløseren Oppfyllelsesbestilling planlagt på nytt starter en arbeidsflyt når en oppfyllelsestjeneste planlegger oppfyllelse av en bestilling på nytt.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Oppfyllelsesbestilling planlagt på nytt.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som oppdaterer en kundemerknad når en oppfyllelse planlegges på nytt

I dette arbeidsflyteksempelet oppdateres en kundemerknad når en oppfyllelse planlegges på nytt av tjenesteleverandøren.

Teste utløseren Oppfyllelsesbestilling planlagt på nytt

Denne utløseren gjelder for tredjepartsoppfyllelser, ikke manuelle oppfyllelseshendelser. Kontakt tredjeparts-oppfyllelsestjenesten for å finne ut hvordan du kan opprette en testbestilling for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Med utløseren Oppfyllelsesbestilling planlagt på nytt kan man utføre handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis