Stansen av en oppfyllelsesbestilling er opphevet

Utløseren Stans av oppfyllelsesbestilling opphevet starter en arbeidsflyt når en midlertidig stans av en oppfyllelsesbestilling fjernes.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Stans av oppfyllelsesbestilling opphevet.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner en tagg når en midlertidig stans av en oppfyllelsesbestilling oppheves

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes en tagg fra en bestilling når en midlertidig stans av en oppfyllelsesbestilling oppheves.

Teste utløseren Stans av oppfyllelsesbestilling opphevet

Denne utløseren gjelder for tredjepartsoppfyllelser, ikke manuelle oppfyllelseshendelser. Kontakt tredjeparts-oppfyllelsestjenesten for å finne ut hvordan du kan opprette en testbestilling for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Med utløseren Stans av oppfyllelsesbestilling opphevet kan man utføre handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis