Hent kundeinformasjon

I arbeidsflyter som bruker kundeinformasjon kan du bruke handlingen Hent kundeinformasjon for å hente kundeinformasjon fra butikken. Du kan bruke denne handlingen i alle arbeidsflyter, inkludert utløseren planlagt tid. I en arbeidsflyt som bruker utløseren planlagt tid, starter arbeidsflyten på et tidspunkt du har angitt, i stedet for som et resultat av en hendelse. Fordi det ikke er noen spesifikk hendelse i butikken eller fra en app som starter arbeidsflyten, er det ingen data automatisk inkludert.

Felt

Handlingen Hent kundeinformasjon inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Hent kundeinformasjon.
Felt Beskrivelse
Sorter data etter Påkrevd. Parameterne dataene som returneres av søket sorteres etter.
Maksimalt antall kunder Påkrevd. Det maksimale antallet kunder som kan returneres av søket du velger.
Velg en spørring for å filtrere data Påkrevd. Søkespørringen som henter dataene som skal brukes i arbeidsflyten. Velg Avansert for å opprette din egen kundespørring ved å bruke Shopifys søkesyntaks for API-er.
Rediger spørring Søket som brukes for å velge kunder. Denne spørringen kan redigeres for å tilpasse resultatene.

Returnerte data

Handlingen Hent kundeinformasjon utfører i seg selv ingen direkte handlinger i butikken. I stedet henter den informasjon fra butikken basert på spørringen, og gjør denne informasjonen tilgjengelig for bruk i påfølgende trinn i arbeidsflyten.

Når du legger til handlingen Hent kundeinformasjon i en arbeidsflyt har trinn som følger denne handlingen variabelen Hent kundeinformasjon tilgjengelig i variabelvelgeren. For å bruke informasjonen som hentes i spørringen i påfølgende betingelser eller handlinger velger du Hent kundeinformasjon i seksjonen Returnert informasjon i konfigurasjonspanelet. Bruk getCustomerData-objektet for tilpassede opprettede variabler.

Utløsere

Handlingen Hent kundeinformasjon kan brukes i alle arbeidsflyter.

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som sender en intern e-postmelding hvis nye kundekontoer har Gold-taggen.

I dette arbeidsflyteksempelet sendes en intern e-postmelding hvis en ny kunde opprettes med Gold-taggen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis