Klantgegevens ophalen

In workflows die klantgegevens gebruiken kun je de actie Klantgegevens ophalen gebruiken om gegevens van klanten op te halen uit je winkel.Je kunt deze actie in alle workflows gebruiken, inclusief de trigger Gepland tijdstip.In een workflow die gebruikmaakt van de trigger Gepland tijdstip start de workflow op een tijdstip dat je hebt opgegeven, in plaats van als resultaat van een evenement.Omdat er geen specifiek evenement in je winkel of vanuit een app is om de workflow te starten, worden er geen gegevens automatisch toegevoegd.

Velden

De actie Klantgegevens ophalen bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Klantgegevens ophalen.
Veld Beschrijving
Gegevens sorteren op Vereist. De parameters die bepalen hoe de gegevens die door de zoekquery zijn opgehaald gesorteerd worden.
Maximumaantal klanten Vereist. Het maximumaantal klanten dat kan worden geretourneerd door de zoekquery die je selecteert.
Een query selecteren om gegevens te filteren Vereist. De zoekquery waarmee de gegevens die worden gebruikt in de workflow, worden opgehaald. Selecteer Geavanceerd om je eigen query voor klanten aan te maken met de API-zoeksyntaxis van Shopify.
Query bewerken De zoekquery die gebruikt wordt om klanten te selecteren. Deze query kan worden bewerkt om de resultaten aan te passen.

Geretourneerde gegevens

De actie Klantgegevens ophalen zelf heeft geen directie actie in je winkel tot gevolg. In plaats daarvan worden gegevens uit je winkel opgehaald op basis van je query en worden deze gegevens beschikbaar gemaakt voor gebruik in daaropvolgende stappen in je workflow.

Als je de actie Klantgegevens ophalen aan een workflow toevoegt, is voor de stappen die op deze actie volgen de variabele Klantgegevens ophalen beschikbaar in de variabelenkiezer. Selecteer Klantgegevens ophalen in het gedeelte Geretourneerde gegevens van het configuratiepaneel om de gegevens te gebruiken die door je query zijn geëxtraheerd in de volgende staat of actie. Gebruik voor aangepaste gemaakte variabelen het object getCustomerData.

Triggers

De actie Klantgegevens ophalen kan in elke workflow gebruikt worden.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een interne e-mail verzendt als nieuwe klantaccounts de Gold-tag hebben.

In deze voorbeeldworkflow wordt een interne e-mail verzonden als er een nieuwe klant met de Gold-tag wordt aangemaakt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis